My Twitter Feed

14 Ιουνίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Η μαρτυρία ενός Κιλκισιώτη -

Δευτέρα, 14 Ιουνίου, 2021

Ύμνοι Γεωργαντά για Αστυνομία -

Σάββατο, 12 Ιουνίου, 2021

Από πορτοκαλί γίναμε κίτρινοι! -

Σάββατο, 12 Ιουνίου, 2021

ΒΙΠΕ: Ναι στον επενδυτικό οδηγό -

Σάββατο, 12 Ιουνίου, 2021

Νέος πρόγραμμα για δωρεάν τεστ -

Σάββατο, 12 Ιουνίου, 2021

ΓΝΓ: Θα συνεχιστεί η προσφορά -

Σάββατο, 12 Ιουνίου, 2021

2 + 7 κρούσματα, το διήμερο -

Παρασκευή, 11 Ιουνίου, 2021

Kατά διακρίσεων και αποκλεισμού -

Παρασκευή, 11 Ιουνίου, 2021

Πρόγραμμα για 40 άνεργους

Πρόγραμμα για 40 μακροχρόνια ανέργους του νομού Κιλκίς και συνολικά για 570 της Κ. Μακεδονίας θα υλοποιηθεί με στόχο την ανάπτυξη επαγγελματικών προσόντων.

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στο πρόγραμμα, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και υλοποιείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), λήγει στις 22 Φεβρουαρίου 2019.

Η ενδεικτική κατανομή των ωφελουμένων ανά Περιφερειακή Ενότητα έχει ως εξής:

Θεσσαλονίκης                                      260
Χαλκιδικής                                              40
Σερρών                                                    60
Κιλκίς                                                       40
Πέλλας                                                     60
Ημαθίας                                                   55
Πιερίας                                                     55

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν μακροχρόνια άνεργοι, κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι γενικές προϋποθέσεις:

– να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι,
– να είναι απόφοιτοι Δημοτικού, Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ,
– να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα,
– να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης, πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ κατά την έναρξη του Προγράμματος.

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση σε μια μόνο Περιφερειακή Ενότητα και δεν επιτρέπεται η εκ των υστέρων αλλαγή της.

Η Δράση αφορά υπηρεσίες που πρόκειται να παρασχεθούν στους ωφελούμενους και συγκεκριμένα:

1) Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη επαγγελματικού προσανατολισμού. Παρέχεται σε 4 στάδια και ανέρχεται σε 15 ώρες ανά ωφελούμενο.

2) Κατάρτιση για την συμπλήρωση και ενίσχυση γνώσεων, βασικών δεξιοτήτων και άλλων ειδικών δεξιοτήτων σε τομείς που συνδράμουν στην επαγγελματική ένταξη και επανένταξη των ωφελουμένων.Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν συνολική διάρκεια 520 ώρες (κατά μέσο όρο 170 ώρες θεωρία & 350 ώρες πρακτική άσκηση) και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

3) Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024.

Το σύνολο των ωρών της πρακτικής άσκησης υλοποιείται σε επιχειρήσεις, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να γνωρίσουν ουσιαστικά την πρακτική πλευρά του επαγγελματικού αντικειμένου στο οποίο καταρτίζονται.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θα καλύψουν τις ανάγκες πρακτικής άσκησης του έργου, καλούνται να συμπληρώσουν την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ειδικά διαμορφωμένη πλατφόρμα http://061.ep.uhc.gr .

Όσον αφορά την αξία εκπαιδευτικού επιδόματος, τα επιδόματα καταβάλλονται εφόσον οι ωφελούμενοι έχουν ολοκληρώσει τη θεωρητική κατάρτιση, την πρακτική άσκηση, τις συνεδρίες συμβουλευτικής και έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία πιστοποίησης.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των πέντε ευρώ (5 € / ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα πρακτικής άσκησης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων ευρώ ανά ώρα (4 € / ώρα), συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών (6,45%) και λοιπών κρατήσεων.

Η συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά έως 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 24:00.

Η αίτηση, μαζί με την Πρόσκληση και τις αναγκαίες λεπτομέρειες, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://061.ep.uhc.gr/p/m/default/el-GR .

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να πιστοποιήσουν τα όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί σε διάστημα 5 ημερών από την επόμενη ημέρα λήξης των ηλεκτρονικών αιτήσεων και θα πρέπει να έχει κατατεθεί στην ΚΕΕΕ μέχρι και τις 1/3/2019 και ώρα 14:00.

Σχολιάστε