My Twitter Feed

24 Σεπτέμβριος, 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Αυτοψία των έργων στη Δοϊράνη -

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020

Βολές κατά ΔΣ Εργαζομένων -

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020

Διαμαρτυρία ΠΟΕΔΗΝ σε Κικίλια -

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020

Απάντηση Μηνά για το Νοσοκομείο -

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020

Ξανά δυο νέα κρούσματα σε Κιλκίς -

Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2020

Στο στόχαστρο και του σωματείου -

Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2020

ΣΥΡΙΖΑ: Κομματικό κράτος δεξιάς -

Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2020

«Aναλογικά η κατανομή σε σχολεία» -

Τρίτη, 22 Σεπτέμβριος, 2020

Πειραιώς: Εγκρίθηκε αύξηση κεφαλαίου

Για άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €1,75 δις.

Οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των κοινών και προνομιούχων μετόχων της Τράπεζας Πειραιώς που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, αποφάσισαν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της για άντληση κεφαλαίων έως του ποσού των €1,75 δισ με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Ειδικότερα αποφασίστηκε να εκδοθούν έως 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή.

peiraios-trapezaΗ Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) υλοποιείται μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών στο εξωτερικό με συμμετοχή διεθνών θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, καθώς και μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα.  Ήδη, όπως ανακοινώθηκε από την Τράπεζα στις 26 Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, με αποτέλεσμα να επίκειται η έκδοση 1.029.411.764 νέων κοινών μετοχών στην τιμή των €1,70 ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων €1,75 δισ.

Σε συνέχεια της σημερινής λήψης των σχετικών αποφάσεων από τις Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και με την επιφύλαξη της λήψης όλων των αναγκαίων κανονιστικών εγκρίσεων, θα προσφερθούν μέσω δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα σε ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές έως 102.941.176 νέες κοινές μετοχές (10% των νέων μετοχών της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου), στην ίδια τιμή με την τιμή διάθεσης μετοχών στο διεθνές βιβλίο προσφορών (€1,70).  Ο αριθμός των μετοχών που θα διατεθούν τελικά στους επενδυτές του διεθνούς βιβλίου προσφορών θα μειωθεί ανάλογα ώστε να καταστεί δυνατή η διάθεση των μετοχών που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα. Τα συνολικά αντλούμενα κεφάλαια από το διεθνές βιβλίο προσφορών και την δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα ανέρχονται έτσι και αλλιώς σε €1,75 δισ. και στο πλαίσιο της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου θα εκδοθούν συνολικά 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές.

Η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 1ο δεκαήμερο του Απριλίου 2014, μετά τη λήψη των σχετικών εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. Λεπτομέρειες θα δοθούν με νεώτερη ανακοίνωση.

Με την ολοκλήρωση της ΑΜΚ, το σύνολο των κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς θα φθάσει στα €9,9 δισ, με το σχετικό δείκτη EBA Core Tier 1 να ανέρχεται στο υψηλό επίπεδο του 16,8% (pro-forma).

Μέσω της πραγματοποίησης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει:

  • Να ενισχύσει την κεφαλαιακή της βάση και να συμβάλει από ισχυρότερη θέση στην ταχύτερη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.
  • Να διευκολύνει την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου και να βελτιώσει περαιτέρω την σχέση εμπιστοσύνης της Τράπεζας με τους πελάτες της,
  • Να αποπληρώσει πλήρως τις υφιστάμενες προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου (€750 εκατ), βελτιώνοντας σημαντικά την ποιότητα της κεφαλαιακής της σύνθεσης,
  • Να αυξήσει τη συμμετοχή των ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, καθώς η συναλλαγή θα συντελέσει στην αύξηση της διασποράς των μετοχών, που αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ιδιωτικοποίηση της Τράπεζας.

Οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG London Branch και Goldman Sachs International θα λειτουργήσουν από κοινού ως Διεθνείς Συντονιστές (Joint Global Coordinators) και Διεθνείς Διαχειριστές (Joint Bookrunners) και οι Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A. και UBS Limited ως Συνδιαχειριστές (Joint Bookrunners) της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η BNP PARIBAS ως Διεθνής Συνδιαχειριστής (Co-Lead Manager), πάντα σε σχέση με επενδυτές εκτός Ελλάδος.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014

*****************

Η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά για την πώληση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν δύνανται να προσφερθούν ή να πωληθούν κινητές αξίες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ελλείψει έγκρισης σύμφωνα με το νόμο US Securities Act του 1933 ή νόμιμης εξαίρεσης. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν έχει πρόθεση να εγκρίνει οποιοδήποτε μέρος της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ούτε να διεξάγει δημόσια προσφορά για την απόκτηση κινητών αξιών στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η παρούσα ανακοίνωση και η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, όταν αυτή λάβει χώρα, απευθύνονται αποκλειστικά σε κράτη-μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου που έχουν ενσωματώσει την Οδηγία 2003/71/CE (το καθένα, το «Σχετικό Κράτος-Μέλος»), σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται ότι είναι «ειδικοί επενδυτές», κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 στοιχείο (e) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ και σύμφωνα με σχετικά εφαρμοστικά νομοθετήματα και κανονισμούς που έχουν υιοθετηθεί από κάθε Σχετικό Κράτος-Μέλος («Ειδικοί Επενδυτές»). Κάθε πρόσωπο στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που αποκτά πρωτογενώς κινητές αξίες ή στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί οποιαδήποτε προσφορά απόκτησης κινητών αξιών, θα θεωρείται ότι έχει δηλώσει, αποδεχθεί και συνομολογήσει ότι αποτελεί Ειδικό Επενδυτή.

Η παρούσα ανακοίνωση δεν δύναται να δημοσιευθεί, διανεμηθεί ή ανακοινωθεί, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Νότια Αφρική, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος όπου η εν λόγω ανακοίνωση ή δημοσίευση θα ήταν παράνομη. Η διανομή της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να περιορίζεται από το νόμο σε ορισμένα κράτη και τα πρόσωπα τα οποία λάβουν γνώση της παρούσας ανακοίνωσης οφείλουν να ενημερωθούν για τους σχετικούς περιορισμούς και να συμμορφώνονται με αυτούς. Τυχόν αδυναμία συμμόρφωσης με τους εν λόγω περιορισμούς δύναται να αποτελέσει παράβαση της νομοθεσίας περί κινητών αξιών οποιουδήποτε από αυτά τα κράτη.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται και κοινοποιείται μόνο σε Ειδικούς Επενδυτές, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 στοιχείο (e) της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ (ως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2010/73/ΕΚ) που είναι επίσης πρόσωπα που:

(i) έχουν επαγγελματική εμπειρία σε επενδυτικά θέματα και που εμπίπτουν στην έννοια του άρθρου 19(5) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ως ισχύει, (ii) πρόσωπα εμπίπτοντα στην έννοια του άρθρου 49(2)(A) έως (D) του Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, (iii) πρόσωπα προς τα οποία δύναται άλλως να απευθυνθεί νόμιμα αυτή η ανακοίνωση (όλα τα πρόσωπα αυτά θα αναφέρονται ως «Σχετικά Πρόσωπα»). Μόνο Σχετικά Πρόσωπα δύνανται να ενεργήσουν ή να βασιστούν στην παρούσα ανακοίνωση.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ανακοίνωση παρέχονται μόνον για λόγους γενικής

πληροφόρησης χωρίς να θεωρείται ότι αυτή είναι πλήρης και ολοκληρωμένη. Κανένα πρόσωπο και για κανένα λόγο δεν μπορεί ούτε πρέπει να βασιστεί στην παρούσα ανακοίνωση όσον αφορά στην πληρότητα του περιεχομένου της. Οι πληροφορίες της παρούσας ανακοίνωσης μπορεί να αλλάξουν.

Οι Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBS Limited και η BNP PARIBAS κάθε μία από τις οποίες είναι αδειοδοτημένη από την Prudential Regulation Authority και εποπτεύεται από την Financial Conduct Authority την του Ηνωμένου Βασιλείου, ενεργούν αποκλειστικά για την Τράπεζα Πειραιώς και κανένα άλλο πρόσωπο σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή θεωρήσουν ως πελάτη τους σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή και δεν θα αναλάβουν ευθύνη έναντι οποιουδήποτε άλλου προσώπου πλην της Τράπεζας Πειραιώς για την παροχή οποιασδήποτε προστασίας παρέχεται στους πελάτες τους εν γένει, ούτε για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή, τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης ή οποιαδήποτε άλλη συναλλαγή ή ζήτημα αναφέρεται στην παρούσα.

Τα περιεχόμενα της παρούσας ανακοίνωσης έχουν συνταχθεί από και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη της Τράπεζας Πειραιώς. Καμία εκ των Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Deutsche Bank AG, London Branch, Goldman Sachs International, Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A., UBS Limited και BNP PARIBAS ούτε και κανένας ατομικά εκ των συμβούλων, στελεχών, υπαλλήλων, συμβούλων ή προστεθέντων αυτών αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη ούτε και προβαίνει σε δήλωση, ρητά ή σιωπηρά, σχετικά με την ορθότητα, ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών της παρούσας ανακοίνωσης (ή για τυχόν παράλειψη οποιασδήποτε πληροφορίας από την ανακοίνωση) ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας αναφορικά με την Τράπεζα Πειραιώς, τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ανεξάρτητα από το εάν η εν λόγω πληροφορία είναι γραπτή, προφορική, οπτικοακουστική ή σε ηλεκτρονική μορφή, ανεξάρτητα από το μέσο εκπομπής της ή με το οποίο έχει γίνει διαθέσιμη. Επίσης, ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει καθένας εκ των ανωτέρω αναφερόμενων για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί σαν αποτέλεσμα χρήσης της παρούσας ανακοίνωσης ή των περιεχομένων της ή προκύψει σε σχέση με την παρούσα.

Δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον-Σημαντική Ειδοποίηση

 

Η παρούσα ανακοίνωση περιλαμβάνει ορισμένες δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον που συμπεριλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με τον όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς και την επιχειρηματική στρατηγική του, την οικονομική κατάσταση του, την κερδοφορία του, τα αποτελέσματα λειτουργίας του και δεδομένα της αγοράς καθώς και άλλες δηλώσεις που δεν αποτελούν γεγονότα του παρελθόντος. Λέξεις όπως «πιστεύει», «αναμένει», «σχεδιάζει», «πιθανολογεί», «στοχεύει», «εκτιμά», «προβλέπει», «πρόβλεψη», «κατευθυντήρια γραμμή», «θα πρέπει», «αποσκοπεί», «συνεχίζει», «θα μπορούσε», «κατευθύνσεις», «δύναται», «ενδεχόμενο», «θα», καθώς και παρόμοιες εκφράσεις και το αντίθετο τέτοιων εκφράσεων αποσκοπούν στο να προσδιορίσουν τις δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, αλλά δεν αποτελούν το αποκλειστικό μέσο προσδιορισμού των δηλώσεων αυτών. Οι δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, εκ της φύσης τους, ενέχουν κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πραγματικά αποτελέσματα να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που παρουσιάζονται. Οι αναγνώστες πρέπει να μην βασίζονται απόλυτα στις δηλώσεις αυτές. Πέραν οποιασδήποτε τρέχουσας υποχρέωσης κοινοποίησης ουσιωδών πληροφοριών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία στην Ελλάδα, η Τράπεζα Πειραιώς δεν προτίθεται και δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση να επικαιροποιεί ή να αναθεωρεί δημόσια οποιεσδήποτε δηλώσεις που αναφέρονται στο μέλλον, σε χρόνο μεταγενέστερο της διανομής της παρούσας.

Σχολιάστε