My Twitter Feed

24 Μαΐου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Ερώτηση της ΕΛ.ΛΥ. για το Λαοδικινό

Με θέμα την οικονομική επιβάρυνση των πολιτών που έχουν ιδιοκτησίες στο Λαοδικηνό Κιλκίς, ο βουλευτής της ΕΛ.ΛΥ. Απόστολος Αβδελάς κατέθεσε προς τους υπουργούς Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Περιβάλλοντος, την ακόλουθη ερώτηση:

“Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Σύμφωνα με αναφορές κατοίκων του οικισμού «Λαοδικηνό» της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, με την υπ’ αριθ. 4325/05/07.02.2006 απόφαση του τότε Νομάρχη Κιλκίς κυρώθηκε η Πράξη Εφαρμογής της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού «Λαοδικηνό», καθορίζοντας κοινόχρηστους χώρους και μετατρέποντας τα αγροτεμάχια της περιοχής σε οικόπεδα, κατόπιν των νόμιμων ρυμοτομικών απαλλοτριώσεων (εισφορές σε γη).

Οι πολίτες του οικισμού ήταν βέβαιοι ότι, όλες οι ενέργειες ήταν νόμιμες. Έχοντας εμπιστοσύνη στην ως άνω δράση της Δημόσιας Διοίκησης, προχώρησαν σε διάφορες δικαιοπραξίες, που αφορούν στην περιουσία τους (μεταβιβάσεις, αγοραπωλησίες, γονικές παροχές).

Κατά τις διαδικασίες κτηματογράφησης της περιοχής, οι περισσότεροι εξ αυτών ενημερώθηκαν ότι, η ανωτέρω Πράξη Εφαρμογής ακυρώθηκε μετά από δώδεκα ολόκληρα χρόνια, με την υπ’ αρ. πρ. 551019(2190)/2017 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στις 21-6-2018 (ΑΔΑ: ΩΚΒΛ7ΛΛ-Ψ8Ο).

Επομένως, όλες οι δικαιοπραξίες που διενήργησαν οι πολίτες του άνω οικισμού για δώδεκα έτη, με βάση οικόπεδα τα οποία είχαν την εύλογη πεποίθηση ότι κατείχαν, κατέστησαν αυτοδικαίως ανυπόστατες. Όλα τα έξοδα που πραγματοποίησαν (φόροι μεταβίβασης, συμβολαιογραφικά έξοδα, τέλη μετεγγραφής), κυριολεκτικά, πήγαν χαμένα, αφού, οι πράξεις που τα προκάλεσαν είναι άκυρες.

Πέραν της ανωτέρω ψυχικής ταλαιπωρίας των πολιτών, αναγκάστηκαν οι τελευταίοι, κατά τις διαδικασίες κτηματογράφησης της περιοχής, να προβούν σε υποβολή ενστάσεων για να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους, δεδομένου ότι, το Δημόσιο προέβαλε απαραδέκτως ιδιοκτησιακά δικαιώματα σε βάρος τους, ακόμα και έναντι κατοίκων που κατείχαν συγκεκριμένες ιδιοκτησίες επί πολλές δεκαετίες, αναγκάζοντας τους εν λόγω να προβούν σε επιπλέον έξοδα για αμοιβές δικηγόρων και μηχανικών (προς σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων κλπ).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Κτηματολογίου έχουν αργήσει σημαντικά στην εξέταση των ανωτέρω ενστάσεων και οι πολίτες επιβαρύνονται αδικαιολόγητα με φόρους και τεκμήρια για περιουσίες που είναι ανυπόστατες, με βάση την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Επίσης, είναι βέβαιο, πως μετά την ολοκλήρωση των αναρτήσεων, θα αναγκαστούν να επαναλάβουν τις δικαιοπραξίες που κατέστησαν άκυρες, επομένως, θα επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα, για δεύτερη φορά, για τον ίδιο λόγο, ακόμα και για γονικές παροχές, γεγονός που είναι απαράδεκτο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Προτίθεσθε, αφενός, να μας ενημερώσετε γιατί καθυστερεί τόσο η εξέταση των ενστάσεων, κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης του οικισμού «Λαοδικηνό», της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς, και αφετέρου, να μεριμνήσετε, προκειμένου να εκπληρώσουν άμεσα τις σχετικές υποχρεώσεις τους τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας;

2. Προτίθεσθε να αποζημιώσετε οικονομικά τους πολίτες του ανωτέρω οικισμού για τα έξοδα που άδικα πραγματοποίησαν, δείχνοντας δικαιολογημένη εμπιστοσύνη στην Δημόσια Διοίκηση, έστω με τη μορφή παροχής ατελειών στις καταχωρήσεις στο Κτηματολόγιο, στους φόρους μεταβίβασης και στα συμβολαιογραφικά έξοδα, προκειμένου για εκείνα τα συμβόλαια που αναγκαστικά θα επαναλάβουν, ακόμα και με την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, έστω για ένα έτος;”

Σχολιάστε