My Twitter Feed

27 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Στάση εργασίας των φαρμακοποιών -

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Σωματεία: Όλοι στην 24ωρη απεργία -

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Κάλεσμα για τη γενική απεργία -

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Μεγάλη συγκέντρωση σε Ευζώνους -

Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Ελεύθεροι οι 5 των “μεταφορών” -

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024

ΕΛΜΕ:Όλοι απεργία/συλλαλητήριο -

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Κίνδυνος για τα κέντρα πρόληψης -

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Καθημερινά διαμαρτυρία αγροτών -

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2024

Για την καθαριότητα στα σχολεία

Λίγες μέρες πριν την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, η βουλεύτρια Κιλκίς Ειρήνη Αγαθοπούλου, με ερώτηση της προς τον Υπουργό Εσωτερικών τονίζει τον αντίκτυπο που θα έχει η απόφαση του Υπουργείου για μείωση του συνολικού αριθμού των ωρών απασχόλησης στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας κατά το διδακτικό έτος 2021-2022.

Όπως τονίζει η κ. Αγαθοπούλου, από την πλευρά του Υπουργείου δεν υπάρχει μέριμνα για τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων λόγω της πανδημίας και επίσης δεν υπολογίζεται ότι το μειωμένο ωράριο έχει ως επακόλουθο την μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, “οι οποίοι οδηγούνται στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης καθώς με μειωμένες ώρες πρέπει να ανταπεξέλθουν στα ίδια καθήκοντα με πέρσι”.

Η κ. Αγαθοπούλου, μέσω των ερωτημάτων που θέτει στον υπουργό, ζητάει να μάθει το σκεπτικό αυτής της απόφασης και αν προτίθεται, έστω και τώρα, να αυξήσει τον προϋπολογισμό για την καθαριότητα των σχολείων στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας.

Το κείμενο της ερώτησης:

“Σε λίγες μέρες, στα σχολεία όλης της χώρας θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς. Τα τελευταία χρόνια, οι προτεραιότητες που συνοδεύουν το άνοιγμα των σχολείων έχουν αλλάξει, με πρώτο και κύριο την ασφάλεια και την πρόληψη έναντι του κορονοϊού. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό διαδραματίζουν οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων, καθώς επιφορτίζονται με την καθαριότητα των χώρων του σχολείου για την προστασία των μαθητών, των μαθητριών και των εκπαιδευτικών τους.

Με το υπ’ αριθμ. 56982/30.7.2021 έγγραφο σας, ορίζεται ο μέγιστος αριθμός ατόμων και ωρών απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων κατά το έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, για τον Δήμο Κιλκίς ο μέγιστος αριθμός ατόμων ανέρχεται σε 91 άτομα και 273 ώρες συνολικά και για τον Δήμο Παιονίας 34 άτομα με 103 ώρες.

Αποτέλεσμα της παραπάνω απόφασής σας είναι ότι ο Δήμος Κιλκίς υιοθέτησε το μειωμένο συνολικό ωράριο του καθαρισμού των σχολικών μονάδων, μειώνοντας τις ώρες εργασίας των υπαλλήλων. Χαρακτηριστικό είναι ότι δεν προκηρύχτηκε καμία θέση πλήρους απασχόλησης, όλες είναι μερικής απασχόλησης, ώστε να μην μειωθεί ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων ατόμων (προκηρύχθηκαν 64 θέσεις μερικής απασχόλησης φτάνοντας των μέγιστο αριθμό των 273 ωρών). Όπως αναφέρεται και στην απόφαση (ΑΔΑ: Ψ1ΡΕΩΕΧ-ΙΩ4) της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κιλκίς «είναι μειωμένες σε σχέση με την περσινή χρονιά και θα ζητηθεί συνδικαλιστικά μέσω της ΚΕΔΕ η αύξηση και αντίστοιχα η χρηματοδότηση τους». Στον Δήμο Παιονίας προκηρύχθηκαν 15 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 9 θέσεις μερικής απασχόλησης, με τον συνολικό αριθμό ωρών απασχόλησης να ανέρχεται στις 124,5, δηλαδή περίπου 20% περισσότερες ώρες σε σχέση με την απόφαση του Υπουργείου (124,5 ώρες έναντι 103). Ο Δήμος Παιονίας καθώς εκτίμησε τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, στην απόφαση (ΑΔΑ: ΩΑΛΓΩΞΡ-ΩΒΡ) της Οικονομικής Επιτροπής αναφέρει ότι «Επειδή υπάρχει αύξηση των συνολικών ωρών ημερήσιας εργασίας των προσλαμβανόμενων ατόμων σε αριθμό μεγαλύτερο του μέγιστου αριθμού που καθορίζεται με την ΠΥΣ, η αποζημίωση των επιπλέον ανθρωποωρών θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Παιονίας».

Οι αντίστοιχες περσινές προκηρύξεις των δύο Δήμων προέβλεπαν, για τις σχολικές μονάδες του Κιλκίς 35 άτομα πλήρους απασχόλησης και 28 μερικής απασχόλησης και της Παιονίας 11 άτομα πλήρους απασχόλησης και 13 μερικής. Φέτος, η προκήρυξη των θέσεων για την καθαριότητα των σχολείων του Κιλκίς δεν περιελάμβανε καμία θέση πλήρους απασχόλησης και υπήρχαν 64 θέσεις μερικής απασχόλησης ενώ για τα σχολεία της Παιονίας η προκήρυξη περιελάμβανε 15 θέσεις πλήρους απασχόλησης και 9 μερικής.

Το Υπουργείο με την απόφαση του, χωρίς να μεριμνήσει για τις αυξημένες ανάγκες των σχολείων λόγω της πανδημίας, μειώνει τις αποδοχές των εργαζομένων στην καθαριότητα των σχολικών μονάδων λόγω του μειωμένου ωραρίου τους, και τους οδηγεί στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης καθώς με μειωμένες ώρες πρέπει να ανταπεξέλθουν στα ίδια καθήκοντα με πέρσι. Βέβαια, όποιος Δήμος δε συμμορφώνεται, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του, όπως ο Δήμος Παιονίας.

Επειδή, η ασφαλής λειτουργία των σχολείων είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για την πορεία της πανδημίας γενικότερα.

Επειδή, τα μέτρα πρόληψης και ο σχολαστικός καθαρισμός των σχολικών μονάδων έχει άμεση σύνδεση με την συνέχιση της δια ζώσης εκπαίδευσης.

Επειδή, η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει για τις συνθήκες εργασίας και την ασφάλεια των εργαζομένων, αλλά και να τους παρέχει αξιοπρεπή εργασία με ανάλογο μισθό

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Με ποιο σκεπτικό, εν μέσω πανδημίας, μειώνονται οι ώρες καθαριότητας των σχολικών μονάδων πανελλαδικά;

Προτίθεται να αυξήσει τον προϋπολογισμό για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων κατά το διδακτικό έτος 2021-2022 ώστε συνεπακόλουθα να αυξηθεί ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός εργαζομένων και ωρών απασχόλησης για την ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών των σχολείων των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας;”

Σχολιάστε