My Twitter Feed

23 Μαΐου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Γιατί απέχουμε

artoglou-europi-001Της Ευρώπης Αρτόγλου*


Με αφορμή την κατάθεση στη Βουλή του Σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με σκοπό την ψήφιση των προβλεπόμενων από το Σχέδιο αυτό τροποποιήσεων των διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής  Δικονομίας και τις διάφορες δημοσιεύσεις  των ΜΜΕ, περί δήθεν επιτάχυνσης της πολιτικής δίκης και απονομής ορθής δικαιοσύνης, αισθάνομαι την ανάγκη και υποχρέωση απέναντι στους συμπολίτες μου και με βαθιά συναίσθηση του θεσμού που υπηρετώ και του καθήκοντος ορθής και σοβαρής ενημέρωσης, να εκφράσω τις απόψεις του δοκιμαζόμενου σήμερα δικηγορικού κόσμου, σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και τις συνέπειες από αυτές τόσο για τους πολίτες όσο και για τον κλάδο μας.

Ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αποτελεί το βασικό εκείνο νομοθέτημα που προβλέπει τους κανόνες διεξαγωγής των αστικών δικών στα Ελληνικά Δικαστήρια και παράλληλα διασφαλίζει την ισονομία των συμμετεχόντων σε αυτές, υλοποιώντας την συνταγματική αρχή της δίκαιης δίκης.

Κατά συνέπεια εύλογο το ζωηρό ενδιαφέρον οποιουδήποτε συμμετέχει στη διαδικασία αυτή, είτε ως λειτουργός της Δικαιοσύνης (όπως οι δικαστές και οι δικηγόροι) είτε ως διάδικος (όπως οι πολίτες).

Η πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη θέσπιση ενός νέου κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επικροτήθηκε κατ’ αρχήν από τον κόσμο των Δικηγόρων, αφού πρωταρχικός στόχος του Υπουργείου, όπως εξαγγέλθηκε τότε, ήταν η βελτίωση του ισχύοντος συστήματος των δικονομικών κανόνων στην πολιτική δίκη.

Ατυχώς τόσο η σύνθεση της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής όσο και το αρχικά καταρτισθέν προσχέδιο του νέου κώδικα Πολιτικής Δικονομίας κατέδειξαν ότι πρόθεση του Υπουργείου δεν ήταν η σύνταξη ενός καινοτόμου, απαλλαγμένου από αγκυλώσεις του παρελθόντος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, αλλά μία τροποποίηση του υφισταμένου με συγκεκριμένες ευνοϊκές κατευθύνσεις υπέρ των τραπεζικών ιδρυμάτων, δεδομένου ότι στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή συμμετείχαν τρεις καθηγητές πανεπιστημίου, νομικοί σύμβουλοι των τριών μεγάλων συστημικών τραπεζών…

Η διαδικασία για τη συγκέντρωση, κωδικοποίηση και μορφοποίηση των προτάσεων των Δικηγόρων ανά την Ελλάδα κινήθηκε ταχύτατα και ένα τελικό κείμενο επεξεργασμένων προτάσεων που υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας κατατέθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Παράλληλα, Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, η Πανεπιστημιακή κοινότητα και αυτή η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου κατέθεσαν τις αντιρρήσεις και τις σχετικές τους προτάσεις επί του σχεδίου του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου που ουσιαστικά καταργούν την εμμάρτυρη δίκη, συρρικνώνουν τα δικαιώματα των οφειλετών στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως και διατηρούν τα δυσβάστακτα υπέρ του Δημοσίου τέλη που καθιστούν απρόσιτη για το μέσο Έλληνα πολίτη την καταφυγή του στα Δικαστήρια, μας βρίσκουν όλους (Δικηγόρους, Δικαστές, Πανεπιστημιακούς) αντίθετους, αφού στην ουσία αποδυναμώνεται η ζώσα διαδικασία στο ακροατήριο, απειλούνται ευθέως τα επί της ιδιοκτησίας τους δικαιώματα των οφειλετών, δυσχεραίνεται έτι περαιτέρω η πρόσβαση των πολιτών στη Δικαιοσύνη, οι ρυθμοί απόδοσης της οποίας επιμηκύνονται ακόμη περισσότερο εφόσον εφαρμοστούν οι προτεινόμενες διατάξεις.

Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για τους συμπολίτες μας:

  1. Συρρικνώνονται τα δικαιώματα των οφειλετών στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης με αποτέλεσμα οι συμπολίτες μας να στερούνται του δικαιώματος άσκησης ένδικων μέσων κατά αποφάσεων που εκδίδονται σε πρώτο βαθμό.
  2. Προβλέπεται η δυνατότητα να εκπλειστηριασθεί ακίνητο ακόμα και στο 1/3 της αξίας στο τρίτο στάδιο. Επενδύσεις ετών και κόποι μιας ζωής για την αγορά ή κατασκευή ακινήτων, με τις νέες διατάξεις μπορούν να εκπλειστηριασθούν σε πάρα πολύ χαμηλές αξίες και με περιορισμό της Δικαστικής προστασίας μόνο στον πρώτο βαθμό. Δυστυχώς θα φθάσουμε στο σημείο, λόγω της οικονομικής ανέχειας που υπάρχει, να παρατηρούμε ακίνητα αντικειμενικής αξίας, ενδεικτικά 100.000 ευρώ με πολλαπλάσια εμπορική αξία να εκπλειστηριάζονται στο 1/3 της αξίας τους στο τρίτο στάδιο πλειστηριασμού (33.000 ευρώ), αν δεν επιτευχθεί εκπλειστηρίασμα στα προηγούμενα στάδια (2/3, και ½ αξίας).
  3. Επιτρέπονται πολλαπλές κατασχέσεις. Ο καθένας μπορεί να επιβάλει κατάσχεση. Έτσι ένα ακίνητο θα βαρύνεται με τόσες κατασχέσεις όσες και οι πιστωτές. Ακολούθως θα γίνεται πλειστηριασμός και όποιος πλειοδοτεί θα παίρνει το ακίνητο. Πρακτικά, για να σταματήσει ένας πλειστηριασμός, ο οφειλέτης πρέπει να στραφεί σε περισσότερους πιστωτές με τα ανάλογα δικαστικά έξοδα.
  4. Επεκτείνεται το αγωγόσημο και διατηρούνται τα δυσβάστακτα υπέρ του Δημοσίου τέλη που καθιστούν απαγορευτική για τον μέσο Έλληνα Πολίτη την προσφυγή του στα Δικαστήρια κατά παράφορη παραβίαση του Συντάγματος.
  5. Καταργείται η εμμάρτυρη δίκη, ήτοι η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο που συνεπάγεται τον κίνδυνο έκδοσης αδίκων δικαστικών αποφάσεων και απειλούνται ευθέως τα δικαιώματα των πολιτών.

Η αρχή της δίκαιας δίκης και η συνταγματική επιταγή της εκατέρωθεν ακροάσεως των διαδίκων έχει ακρογωνιαία λίθο την εξέταση των μαρτύρων στο ακροατήριο. Μέσα από αυτήν την διαδικασία ο Δικαστής, ερχόμενος σε άμεση επαφή με τους διαδίκους και τους μάρτυρες, αξιολογεί το αληθές σημείο των προβαλλομένων ισχυρισμών, ψυχολογεί τις αντιδράσεις τους και συνεπικουρείται στο μέγιστο βαθμό στην εξαγωγή μίας δικαίας απόφασης. Αντίθετα με την, ουσιαστικά, υποκατάσταση της εξέτασης των μαρτύρων στο ακροατήριο με τις ένορκες βεβαιώσεις, στερείται ο Δικαστής όλα τα ανωτέρω που εξασφαλίζει η φυσική παρουσία των διαδίκων και των μαρτύρων.

Οι ένορκες βεβαιώσεις, όπως λαμβάνονται, πολλές φορές καθ’ υπόδειξη των διαδίκων, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αποτελέσουν από μόνες τους ένα ασφαλές μέσο απόδειξης. Πέραν αυτού θα αυξάνονται και τα έξοδα των πολιτών από την λήψη ενόρκων βεβαιώσεων σε συμβολαιογράφους. Όποιος θα έχει καλύτερη οικονομική κατάσταση θα εκδίδει περισσότερες ένορκες βεβαιώσεις από τον μη έχοντα αντίδικο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι προφανές ότι οι δικαστές έχοντας να εξετάσουν μόνο τις ένορκες βεβαιώσεις, δεν θα έχουν την δυνατότητα, στερούμενοι την επ’ ακροατηρίου εξέταση των μαρτύρων και των διαδίκων, να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα που θα τους οδηγήσουν στην έκδοση μίας ορθής και δικαίας απόφασης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο και επειδή το σύνολο των Ελλήνων Δικαστών εκτελούν τα καθήκοντά τους ευσυνείδητα, θα εκδίδονται στο σύνολό τους προδικαστικές αποφάσεις με τις οποίες θα διατάσσεται η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο δηλαδή το καθεστώς που ισχύει σήμερα.

Έτσι, όχι μόνο δεν θα υπάρχει επιτάχυνση στην εκδίκαση των πολιτικών υποθέσεων, αλλά δραματική επιβράδυνση στην έκδοση των αποφάσεων αφού θα έχει μεσολαβήσει για οκτώ μήνες η έγγραφη διαδικασία που εισάγει ο Νέος Κώδικας καταργώντας την επ’ ακροατηρίου εξέταση μαρτύρων προστιθέμενου του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την εκδίκαση της προδικαστικής απόφασης που θα διατάσσει εξέταση μαρτύρων από κάθε πλευρά.

Επιπρόσθετα, θα υπάρχει και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση στον Έλληνα Πολίτη που θα επιβαρυνθεί πλέον με έξοδα και παραστάσεις που χρειάζονται πλέον των ενόρκων βεβαιώσεων και για την διαδικασία εκδίκασης της προδικαστικής απόφασης.

Τελικά και παρά τις μέχρι εξαντλήσεως προσπάθειες του δικηγορικού κόσμου για καλόπιστο διάλογο με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αποδεικνύεται ότι η εξαγγελθείσα δημόσια διαβούλευση για το νέο κώδικα Πολιτικής Δικονομίας έγινε μόνο για τους τύπους και όχι για την ουσία του πράγματος, αφού ΚΑΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΘΕΙΣΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΚΟΥΣΤΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΓΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΟΠΩΣ ΑΠ’ ΑΡΧΗΣ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, στην οποία, όπως προαναφέρθηκε, συμμετείχαν, μεταξύ των άλλων, οι προϊστάμενοι των κεντρικών νομικών υπηρεσιών των τριών συστημικών τραπεζών της χώρας μας.

Εν όψει όλων όσων προεκτέθηκαν, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς, εκφράζοντας ομόφωνα την αντίθεσή του στην προπεριγραφείσα στάση του Υπουργείου Δικαιοσύνης και συντασσόμενο με την απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, αποφάσισε την προειδοποιητική αποχή των Δικηγόρων Κιλκίς από τα καθήκοντά τους κατά την 19, 20 και 21 Νοεμβρίου 2014 όπως και το σύνολο και των υπολοίπων Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας μας, προσβλέποντας στο ότι έστω και την τελευταία στιγμή ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα αντιληφθεί το τεράστιο πλήγμα που είναι έτοιμος να επιφέρει στο σύστημα των κανόνων διενέργειας της αστικής δίκης, εισηγούμενος χωρίς τις προτεινόμενες βελτιώσεις – τροποποιήσεις το σχέδιο νόμου περί κυρώσεως του νέου κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

* Δικηγόρος, πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς

Σχολιάστε