My Twitter Feed

1 Ιουλίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

ΣΥΡΙΖΑ: Αγωνία των αγροτών μας -

Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Ο κορονοϊός είναι πάντα εδώ! -

Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Έφυγε νωρίς κι ο Γ. Λιαρετίδης -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Πρόταση μέτρων για πλημμύρες -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Κατεβαίνει στις εκλογές ο Σάββας -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Περιοδεία για τα αγροτικά -

Κυριακή, 26 Ιουνίου, 2022

Το θέρος διανυκτερεύει στο Κιλκίς! -

Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Υπόσχεση για άμεση αποζημίωση -

Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Αντιπεριφερεια: Νεο “οχι” και μετα τις απαντησεις ΥΠΕΚΑ

Το ΥΠΕΚΑ απάντησε στις έγγραφες ερωτήσεις που είχε υποβάλλει η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς για τον διεθνή διαγωνισμό των μεταλλείων Κρουσίων, αλλά η δεύτερη “θεωρεί την συνολική απάντηση του Υπουργείου ως αόριστη και ασαφή ιδιαίτερα στα καίρια σημεία του τρόπου επεξεργασίας και του τρόπου εξόρυξης (υπόγεια και επιφανειακή)“. Ως εκ τούτου, η Περιφερειακή Ενότητα “εμμένει στην ήδη διατυπωθείσα αντίθεσή της στην όλη διαδικασία μεταλλευτικών και μεταλλευτικών εργασιών”.

Όπως τονίζει η Αντιπεριφέρεια, στο ερωτηματολόγιο των 11 σημείων προστέθηκε ένα επιπλέον που αφορά στην θεσμοθέτηση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης ελεγκτικής θωράκισης. Στο ερώτημα αυτό η απάντηση του Υπουργείου αφορά στην επιπλέον ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων από την τοπική κοινωνία.

Το κείμενο με τις απαντήσεις του Υπουργείου προς την Αντιπεριφέρεια, έχει ως εξής:

“Κατόπιν της διαβίβασης στην Υπηρεσία μας από το Γραφείο του Υφυπουργού κ. Μανιάτη εγγράφων ερωτημάτων της Π. Ε. Κιλκίς επί του διαγωνισμού του θέματος, σας ενημερώνουμε με τα ακόλουθα (διατηρούμε την αρίθμηση των ερωτημάτων σας για εύκολη αναφορά):

  1. 1.    Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ερευνητικά στοιχεία είναι δυνατόν να γνωρίζουμε τον τρόπο εξόρυξης. Η διεθνής μεθοδολογία εξόρυξης στις περιπτώσεις των πορφυρικών κοιτασμάτων χαλκού-χρυσού συνδυάζει την επιφανειακή με την υπόγεια εκμετάλλευση. Στην προκειμένη περίπτωση του αναφερόμενου στο θέμα Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου (Δ.Μ.Χ.) στην Π. Ε. Κιλκίς, θα χρησιμοποιηθεί κατά βάση η υπόγεια μέθοδος εξόρυξης συνδυαζόμενη με περιορισμένης έκτασης επιφανειακή εξόρυξη. Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται από το χαρακτηριστικό γνώρισμα των εν λόγω κοιτασμάτων που είναι η σχεδόν σωληνοειδής μορφή τους με σχεδόν κατακόρυφη επέκταση σε μεγάλο βάθος.

Εκτιμούμε ότι τόσο με βάση την εμπειρία μας από όλα τα μεταλλεία της χώρας μας, όσο και από το συγκεκριμένο κοίτασμα της Π. Ε. Κιλκίς, η συνολική έκταση των επιφανειακών δραστηριοτήτων στο Δ.Μ.Χ. Κιλκίς θα κυμανθεί πέριξ του 5% της συνολικής του έκτασης. Στην επιφανειακή δραστηριότητα συμπεριλαμβάνονται επιφανειακά μεταλλεία, στόμια στοών, χώροι αποθέσεων, εγκαταστάσεις εργοστασίων, χώροι γραφείων, στάθμευσης οχημάτων και λοιποί δευτερεύοντες χώροι εξυπηρέτησης.

  1. 2.    Για το ζήτημα της επεξεργασίας του μεταλλεύματος τα υφιστάμενα οικονομοτεχνικά δεδομένα και οι κοιτασματολογικές εκτιμήσεις για το  αποθεματικό δυναμικό που αναμένεται να εντοπισθεί υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό την κατασκευή και λειτουργία εργοστασίου εμπλουτισμού του μεταλλεύματος. Κατ’ αρχήν, το κοίτασμα είναι κοίτασμα Χαλκού – Χρυσού πορφυρικού τύπου. Συνεπώς, η οποιαδήποτε επεξεργασία του θα έχει ως στόχο τη συνεκμετάλλευση και των δύο μετάλλων. Όσον αφορά στη μεταλλουργική του επεξεργασία και στη χωροθέτηση αυτής δεν είναι εκ των προτέρων δυνατόν να προσδιορισθεί πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση, πρώτιστη προτεραιότητα θα είναι η περιβαλλοντική ασφάλεια.
  2. 3.    Δεν υφίσταται πλέον στη βιομηχανία η παλαιά τεχνική της αμαλγάμωσης, και εάν το ερώτημά σας εννοεί την τεχνική της κυάνωσης, αυτή δεν προβλέπεται στη μεταλλουργία χαλκού και μπορεί να τεθεί αυτό και ως συμβατικός όρος.
  3. 4.    Το επενδυτικό σχέδιο, θα εγκριθεί από τον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. καθώς και όλες οι σχετικές μελέτες που το συνοδεύουν, με στόχο τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, τη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου, της προστασίας του περιβάλλοντος και του οφέλους για την Εθνική και Τοπική Οικονομία. Η έγκριση του σχεδίου αυτού θα αποσκοπεί στην προστασία της περιοχής του θέματος χωρίς κανένα κίνδυνο στο φυσικό, πολιτιστικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  4. 5.    Όπως όλα τα κριτήρια έτσι και το υποκριτήριο 2.1 θα αξιολογηθεί από επιτροπή που θα συσταθεί προς το σκοπό αυτό σύμφωνα με το νόμο όπως αναφέρεται στην προκήρυξη και η αξιολόγηση θα στηριχθεί στις δεσμευτικές προσφορές των υποψηφίων επενδυτών.

Ο έλεγχος της ακριβούς υλοποίησης των κριτηρίων θα γίνεται απολογιστικά από την υπηρεσία μας στον πλειοδότη του διαγωνισμού σύμφωνα με την προκήρυξη και σε περίπτωση μη υλοποίησης εκτός των άλλων κυρώσεων προβλέπεται και η έκπτωσή του.

  1. 6.    Πρόσφατα, με το Άρθρο 63 του Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α/24/13.2.2012), το 20% των μισθωμάτων κατ’ αρχήν των δημοσίων μεταλλείων θα αποδίδεται στους οικείους Δήμους, στους οποίους διενεργείται η μεταλλευτική δραστηριότητα.
  2. 7.    Το αναλογικό μίσθωμα σύμφωνα με την υφιστάμενη μεταλλευτική νομοθεσία συμψηφίζεται με το ελάχιστο εγγυημένο.
  3. 8.    Το μακρόχρονο στοκάρισμα του μεταλλεύματος είναι απολύτως βέβαιο ότι δεν εξυπηρετεί τα οικονομικά δεδομένα του αναδόχου της εκμετάλλευσης. Στην υπόθεση εργασίας που κάνετε όμως, η οποία σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να συμβεί, ο ανάδοχος θα πληρώνει το ελάχιστο ετήσιο εγγυημένο μίσθωμα.
  4. 9.    Η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη σύμφωνα με την παράγραφο 9 της προκήρυξης.

10. Μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού δεν μπορούν να μεταβληθούν τα ορισθέντα ποσοστά βαρύτητας των υποκριτηρίων.

11. Η αποκατάσταση του τοπίου θα γίνει σύμφωνα με την εγκεκριμένη ΜΠΕ με τις αυστηρότερες προδιαγραφές της νομοθεσίας και τις πρόσθετες δεσμεύσεις που θα αναλάβει ο ανάδοχος με την προσφορά του στο κριτήριο 3.3. Κατά τη διάρκεια της έγκρισης της ΜΠΕ τα θεσμοθετημένα όργανα της τοπικής κοινωνίας γνωμοδοτούν και ως εκ τούτου έχουν και τα ίδια τη δυνατότητα παρέμβασης με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις.

12. Εκ των προτέρων θεωρούμε δεδομένο ότι τόσο οι θεσμοθετημένοι ελεγκτικοί φορείς του κράτους (Επιθεώρηση Μεταλλείων, ΕΥΠΕ, ΕΥΕΠ), καθώς και επιπροσθέτως ειδική επιτροπή παρακολούθησης που θα συσταθεί με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων επιλογής της τοπικής κοινωνίας, διασφαλίζουν τον αποκλεισμό της ρύπανσης του εδάφους και του υπεδάφους της περιοχής σας.

 

Τέλος, σημειώνεται ότι το σχέδιο σύμβασης που περιλαμβάνεται στην δημοσιευμένη προκήρυξη περιέχει τους ελάχιστους δεσμευτικούς όρους και θα συμπληρωθεί με πρόσθετους όρους με βάση την προσφορά του πλειοδότη (για να δεσμευθεί συμβατικά για τις τιμές που θα προσφέρει) καθώς και με όρους που τέθηκαν κατά την τρέχουσα δημόσια διαβούλευση της προκήρυξης (π.χ. μη δυνατότητα χρήσης κυανίου κατά την οποιαδήποτε επεξεργασία του μεταλλεύματος).”

 

Σχολιάστε