My Twitter Feed

4 Μαΐου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

3,8 εκ. για συντήρηση δρόμων -

Τρίτη, 30 Απριλίου, 2024

Στη Βουλή οι διακοπές σε φ/β -

Τρίτη, 30 Απριλίου, 2024

ΑΔΕΔΥ: Όλοι σε απεργία 1ης Μάη -

Τρίτη, 30 Απριλίου, 2024

Κάλεσμα φορέων για τη 1η Μάη -

Τρίτη, 30 Απριλίου, 2024

ΑΟΚ: Απίστευτη ανατροπή από το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ -

Κυριακή, 28 Απριλίου, 2024

Βροντερό “παρών” για την Υγεία -

Σάββατο, 27 Απριλίου, 2024

Ερώτηση ΚΚΕ για τη Παθολογική -

Παρασκευή, 26 Απριλίου, 2024

Επισκέψεις ενόψει ευρωεκλογών -

Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2024

3,8 εκ. για συντήρηση δρόμων

Το οδικό δίκτυο του Δήμου Κιλκίς μπαίνει σε πρόγραμμα συντήρησης για τα επόμενα τρία χρόνια με ένα πρόγραμμα παρεμβάσεων που προβλέπει αποκαταστάσεις φθορών στο οδόστρωμα, επισκευές σε στηθαία και κιγκλιδώματα, ανανεώσεις διαγραμμίσεων, καθαρισμούς σε νησίδες καθώς και ειδικούς τεχνικούς ελέγχους σε οδικές υποδομές και τεχνικά έργα.

Στην τεχνική μελέτη – πλαίσιο που προηγήθηκε καταγράφηκαν οι ορθές παρεμβάσεις που απαιτούνται για το οδικό δίκτυο και προτιμήθηκε η επιλογή της πολυετούς σύμβασης αντί της ετήσιας, ώστε να εξυπηρετούνται άμεσα οι ανάγκες της πόλης του Κιλκίς και των οικισμών της και να μην επαναλαμβάνονται συνεχείς διαγωνιστικές διαδικασίες, η ολοκλήρωση και το χρονοδιάγραμμα των καθυστερήσεων των οποίων, βαίνουν ως ανασταλτικός παράγοντας για την πρόοδο των έργων.

Η εργολαβική σύμβαση για τη συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας του Δήμου Κιλκίς, ύψους 3.800.000 ευρώ υπογράφηκε τη Μ. Τρίτη παρόντος του δημάρχου Κιλκίς Δημήτρη Κυριακίδη από τον αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Αιμίλιο Νικολαϊδη και τον Γρηγόρη Καραμαλακίδη, νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας ‘’Μ&Κ Τεχνικά Έργα Α.Ε’’.

Μία από τις αξιοσημείωτες πτυχές του έργου είναι η τεχνική του αστυνόμευση. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την περίπολο – τεχνική αστυνόμευση του οδικού δικτύου και λοιπών κατασκευών εντός του εύρους των αρμοδιοτήτων του Δήμου. Η επιθεώρηση θα πραγματοποιείται από μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ, με σκοπό την καταγραφή της κατάστασης του οδικού δικτύου και τη διαπίστωση τυχόν βλαβών, ελλείψεων ή επικίνδυνων καταστάσεων, καθώς επίσης και την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του για τη βελτίωση του οδικού δικτύου. Η επιθεώρηση των οδικών τμημάτων θα πραγματοποιείται τουλάχιστον μία φορά το δεκαπενθήμερο ενώ δεν αποκλείονται και οι μικτοί έλεγχοι, με τη συμμετοχή του προσωπικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο.

Το αντικείμενο της σύμβασης περιλαμβάνει ειδικότερα:

– την επιθεώρηση – έλεγχο και καταγραφή επικίνδυνων στοιχείων, των οδών και λοιπών κατασκευών όλου του οδικού δικτύου, μια φορά ανά δεκαπέντε ημέρες, με σκοπό τον έγκαιρο προγραμματισμό των επεμβάσεων

– τη διατήρηση τεχνικών συνεργείων άμεσης επέμβασης σε ημερήσια βάση όπου δημιουργείται κατάσταση επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια, κυρίως καταστάσεις που περιορίζουν το κυκλοφορούμενο οδόστρωμα ή το καθιστούν επικίνδυνο για την κυκλοφορία

– την εκτέλεση εργασιών στοιχειώδους συντήρησης, δηλ. την αποκατάσταση προβλημάτων υψηλής επικινδυνότητας που προκαλούν δυσχέρειες στην ομαλή και ασφαλή λειτουργία της οδού, όπως καθαρισμός της οδού, νησίδων και ερεισμάτων, οχετών και φρεατίων, πινακίδων σήμανσης, αποκατάσταση δομικών στοιχείων, επισκευή βλαβών του οδοστρώματος, επισκευή – αναβάθμιση στηθαίων ασφαλείας, επισκευή κιγκλιδωμάτων, τοποθέτηση οριοδεικτών, αντικατάσταση πινακίδων σήμανσης, αντικατάσταση αντιθαμβωτικών πετασμάτων, διαγράμμιση οδοστρώματος, κοπή κλαδιών, δέντρων και αυτοφυούς βλάστησης

– την εκτέλεση εργασιών συντήρησης πεπαλαιωμένων οδοστρωμάτων και του απαραίτητου εξοπλισμού τους, χαμηλότερης επικινδυνότητας, κατόπιν έγκρισης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

– την πραγματοποίηση ειδικών τεχνικών ελέγχων, κατόπιν εντολής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο λεπτομερή επιθεώρηση όλων των τεχνικών και γεφυρών (έλεγχος φρεατίων, γεφυρών, γεφυρών σήμανσης, έλεγχοι τεχνικών έργων και στοιχείων εξοπλισμού ασφαλείας της οδού).

Στη σύμβαση, προβλέπεται, ακόμη, η αποκατάσταση βλαβών σε οδικά τμήματα που κατασκευάζει ο Δήμος και δεν οφείλονται σε κατασκευαστικές αστοχίες καθώς και η αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πλακοστρώσεων, στηθαίων κλπ. που έχουν προκληθεί από επεμβάσεις άλλων φορέων ή ιδιωτών.

Το έργο της συντήρησης του οδικού δικτύου χρηματοδοτείται από τους ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών και δημοτικά έσοδα, με δεσμευμένους πόρους για την περίοδο 2023 – 2026.

Σχολιάστε