My Twitter Feed

28 Σεπτέμβριος, 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Τα προσφυγόπουλα είναι τα μισά! -

Σάββατο, 26 Σεπτέμβριος, 2020

Κυριακίδης: Άδικη απόφαση! -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

ΓΝΚ: Σε εργολάβο η καθαριότητα -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

Κλείνουν τώρα και τα περίπτερα! -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

«Δίνουν τα δικαστικά σε ιδιώτες» -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

Έπιασαν 63χρονο για «οπλοστάσιο» -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

Εγκρίθηκαν τα ολιγομελή σε ΕΠΑΛ -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

Διαφωνία με διευθυντή Β/βάθμιας -

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος, 2020

Ψάχνει αναδιάρθρωση χρέους

Την αναδιάρθρωση του υψηλού και βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού της, αναμένει από τις τράπεζες Alpha, Πειραιώς και λοιπούς πιστωτές της, η βιομηχανία αλουμινίου ΑΛΟΥΜΥΛ, μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία παραγωγής προφίλ αλουμινίου.

Σε πρώτη φάση εξετάζεται περαιτέρω παράταση ως τον Σεπτέμβριο του 2018, του χρόνου αποπληρωμής ομολογιακών δανείων της εταιρείας ύψους 154 εκατ. ευρώ, που είχε λήξει τον περασμένο Ιούνιο και είχε παραταθεί ως τον Μάρτιο του 2018, εν όψει της ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων των ομολογιούχων δανειστών της για τους όρους αναδιάρθρωσης του δανεισμού της.

Η πλειονότητα των πιστωτών της δεν συναίνεσε, τελικά, σε σχέδιο αναδιάρθρωσης με το οποίο η εταιρεία είχε συμφωνήσει, με συνέπεια να συνεχίζονται οι σχετικές διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στα τέλη του 2016.

Η βιομηχανία το 2017 σημείωσε αύξηση των πωλήσεών της για τρίτο συνεχόμενο έτος, αλλά για ένατο συνεχόμενο έτος κατέγραψε ζημιές μετά την πρόβλεψη για φόρους και τα δικαιώματα μειοψηφίας, αν και τα αποτελέσματά της ευνοήθηκαν από κέρδη εκποίησης παγίων.

Έτσι, δεν κατέβαλε τόκους μακροπρόθεσμων δανείων που αντιστοιχούσαν στην περίοδο Σεπτεμβρίου 2016-Δεκεμβρίου 2017. Παράλληλα με τη μετάθεση του χρόνου αποπληρωμής κεφαλαίου, οι πιστωτές της είχαν παρατείνει μέχρι τον Μάρτιο του 2018 και την αντίστοιχη εκτοκιστική περίοδο, που προβλέπει άμεση αποπληρωμή μέρους των τόκων και κεφαλαιοποίηση του υπόλοιπου ποσού.

Το έξοδο για τόκους των ομολογιακών μακροπρόθεσμων δανείων της ανέρχεται σε 6,40 εκατ. περίπου ευρώ. Σύμφωνα με τον ορκωτό ελεγκτή λογιστή Ernst & Young, η εκκρεμότητα και αβεβαιότητα σχετικά με την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού εγείρει αμφιβολίες για τη δυνατότητα της εταιρείας και του ομίλου της να συνεχίσουν κανονικά τις δραστηριότητές τους.

Η επιχείρηση τονίζει, από την πλευρά της, ότι οι διαθέσιμες, εγκεκριμένες αχρησιμοποίητες τραπεζικές πιστώσεις, σε συνδυασμό με τα ταμειακά της διαθέσιμα, είναι επαρκείς, ώστε να αντιμετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη ταμειακών διαθεσίμων. Επίσης, ότι βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης πλάνου μέτρων για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης της και της ρευστότητάς της, καθώς συντρέχουν προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του ν. 2190/1920. Επίσης, επικαιροποιεί, όπως της ζητήθηκε από τους πιστωτές της, το επιχειρησιακό της σχέδιο για την περίοδο 2018-2022.

Σύμφωνα με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, η εταιρεία, από κοινού με τις θυγατρικές της, το 2017 κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 226,18 εκατ. ευρώ, αντί 202,07 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 11,9% σε ποσοστό ή 24,10 εκατ. ευρώ σε αξία, ασφαλώς και λόγω της ανόδου των τιμών.

Οι πωλήσεις της οφείλονται κατά 58,3% (131,81 εκατ. ευρώ) σε προφίλ αλουμινίου και άλλα προϊόντα και εμπορεύματα που διατέθηκαν στη διεθνή αγορά, καθώς οι διεθνείς πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 16,2% (+18,40 εκατ. ευρώ).

Οι πωλήσεις της επί ελληνικού εδάφους (94,37 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 6,4% (+5,70 εκατ. ευρώ) και ήταν ίσες προς το 41,7% των συνολικών. Συγχρόνως, οι πωλήσεις της σε άλλες βαλκανικές χώρες (90,21 εκατ. ευρώ) αυξήθηκαν κατά 26,2% (+18,75 εκατ. ευρώ). Αντιθέτως, μειώθηκαν κατά 0,8% (-0,35 εκατ. ευρώ) οι πωλήσεις σε λοιπές χώρες (41,60 εκατ. ευρώ).

Προφανώς λόγω της ανόδου της τιμής του αλουμινίου και της αυξημένης συμβολής των εμπορικών δραστηριοτήτων, ο όμιλος δεν μπόρεσε να ενισχύσει την αποδοτικότητά του στο επίπεδο των μεικτών κερδών. Κατέγραψε μεικτά κέρδη 46,77 εκατ. ευρώ έναντι μεικτών κερδών 47,12 εκατ. ευρώ το 2016, μειωμένα κατά 0,7% (-0,35 εκατ. ευρώ), καθώς ο συντελεστής των μεικτών κερδών του αποδυναμώθηκε κατά 2,6 εκατοστιαίες μονάδες, από το 23,3% στο 20,7%.

Έτσι, ο όμιλος ΑΛΟΥΜΥΛ κατέγραψε ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 25,04 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων κερδών 0,145 εκατ. ευρώ το 2016 (-25,18 εκατ. ευρώ), ενώ μετά την πρόβλεψη για αναβαλλόμενους φόρους και την αφαίρεση των ισχυρών δικαιωμάτων μειοψηφίας οι ζημιές που αναλογούν στους μετόχους της Αλουμύλ ήταν ύψους 20,64 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων ζημιών 3,14 εκατ. ευρώ τo 2016 (-17,50 εκατ. ευρώ). Εξαιρουμένων των έκτακτων δαπανών και για τα δυο έτη, ο όμιλος το 2017 είχε ζημιές προ φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 1,68 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών 4,70 εκατ. ευρώ το 2016 (-6,38 εκατ. ευρώ).

Η μητρική εταιρεία ΑΛΟΥΜΥΛ στα τέλη του 2017 απασχολούσε 817 εργαζόμενους, έναντι 719 τα τέλη του 2016. Διέθεσε το 2017 για μισθούς και ημερομίσθια του διευθυντικού, διοικητικού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού, καθώς και για συναφείς παροχές, ασφαλιστικές εισφορές και αποζημιώσεις 18,81 εκατ. ευρώ, έναντι 17,33 εκατ. ευρώ τη χρήση 2016.

Για το 2018 ο όμιλος δηλώνει ότι αναμένει σημαντική περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών του και ενισχυμένη οργανική κερδοφορία, υπό τον όρο φυσικά ότι θα επιτευχθεί η αιτούμενη αναδιάρθρωση των τραπεζικών του υποχρεώσεων και θα εξασφαλίσει, κατά συνέπεια, την αναγκαία ρευστότητα. Εκτιμά ότι η ισχυρή εξωστρέφειά της θα αποτελέσει τον κύριο μοχλό ανάπτυξής της την επόμενη πενταετία. Στην εγχώρια αγορά προβλέπει ότι ο κύριος όγκος της ανάπτυξής της μπορεί να προέλθει από τον ξενοδοχειακό κλάδο και από τις ανακαινίσεις κατοικιών στο πλαίσιο του σχετικού προγράμματος «Εξοικονομώ».

Πηγή: inr.gr

Σχολιάστε