My Twitter Feed

3 Ιουλίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Aλλαγές συμβάσεων στην ALUMIL -

Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

“Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία” -

Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

ΚΚΕ: Μέτρα για τις καταστροφές -

Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Κιλτίδης: Είμαι όπως πάντα παρών -

Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Αγωνία των αγροτών μας -

Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Ο κορονοϊός είναι πάντα εδώ! -

Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Έφυγε νωρίς κι ο Γ. Λιαρετίδης -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Πρόταση μέτρων για πλημμύρες -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Σε νέο Διασυνοριακό το Κιλκίς

Στο πρόγραμμα «INTERREG ΜΠΒ», που υπερβαίνει τα 45 εκ. ευρώ.

Οι κάτοικοι πέντε παραμεθόριων νομών της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων κι αυτός του Κιλκίς, καθώς και τεσσάρων της ΠΓΔΜ, θα ωφεληθούν από ένα νέο διασυνοριακό πρόγραμμα που στηρίζεται από την Ε.Ε και εγκρίθηκε σήμερα Παρασκευή από την Ευρωπαία Επίτροπο, Corina Crecu, αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική.

Η αξία του προγράμματος «INTERREG ΜΠΒ» υπερβαίνει τα 45 εκ. ευρώ και η συνεισφορά της Ε.Ε μέσω του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας, φθάνει περίπου τα 39 εκ. ευρώ.

Το πρόγραμμα θα συμβάλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των δημόσιων μεταφορών και της υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος και της φυσικής κληρονομιάς, ενώ αποσκοπεί στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους, μέσω της αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει η διασυνοριακή περιοχή.

Οι επενδύσεις θα στηρίξουν την παροχή βελτιωμένης προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών σε παιδιά και ηλικιωμένους.

Επίσης, το πρόγραμμα θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ περιφερειών για την προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στον συγκεκριμένο τομέα.

Οι επενδύσεις θα επικεντρώνονται επίσης στην αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών ώστε να συντομευτεί ο χρόνος ταξιδίου.

Τα περιβαλλοντικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο του προγράμματος θα στηρίξουν τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων καθώς και την προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.

Το πρόγραμμα θα συμβάλει επίσης στην πρόληψη, στο μετριασμό και στη διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών.

Η Επίτροπος κ. Corina Crețu δήλωσε: «Τα διασυνοριακά προγράμματά μας παρέχουν συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και προσφέρουν νέες οικονομικές ευκαιρίες και θέσεις εργασίας στους κατοίκους των παραμεθόριων περιοχών της Ε.Ε και στους γείτονές της. Τα προγράμματα αυτά προσφέρουν την ευκαιρία στις περιοχές να αναζητήσουν κοινές λύσεις σε κοινά προβλήματα».

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στις ακόλουθες δύο προτεραιότητες:

1. Ανάπτυξη και στήριξη της τοπικής οικονομίας
2. Προστασία του περιβάλλοντος – μεταφορές.

Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα

  • Βελτίωση των διασυνοριακών υποδομών (δηλαδή τελωνειακές υποδομές ή άλλες σχετικές με την ασφάλεια των συνόρων και τις μεταφορές).
  • Συστήματα πληροφοριών και επικοινωνιών που σχετίζονται με τις μεταφορές με στόχο τη στήριξη της προσβασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή και των διασυνοριακών υπηρεσιών.
  • Αποτελεσματική ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των βιολογικών αποβλήτων και κοινές ενέργειες για τη μείωση του όγκου των αποβλήτων.
  • Βελτίωση της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών, των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
  • Αποκατάσταση και ανάπλαση των υποβαθμισμένων εδαφών και των υδάτινων πόρων.
  • Βελτίωση στον τομέα της πρόληψης, της αντιμετώπισης και της ανθεκτικότητας σε φυσικές καταστροφές και κινδύνους, ιδίως όσον αφορά τις δασικές πυρκαγιές και τις πλημμύρες, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις τους στο φυσικό και στο ανθρώπινο περιβάλλον.
  • Κινητοποίηση και ενίσχυση των ικανοτήτων των πολιτών και των εθελοντών που συμμετέχουν στη διαχείριση των φυσικών καταστροφών και στο μετριασμό των συνεπειών τους.

Οι 9 νομοί που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Στην Ελλάδα: Οι νομοί (περιφέρειες NUTS III) Φλώρινας, Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης.
Στην ΠΓΔΜ: Οι νομοί Πελαγονίας, Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική.

Η διαχείριση του προγράμματος γίνεται από το ελληνικό Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.

Η δεύτερη περίοδος προγραμματισμού του Ιnterreg-ΜΠΒ για την περίοδο 2014 – 2020 μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των δικαιούχων χωρών έχει προϋπολογισμό ύψους 484.414.824 εκατ. ευρώ, που έχουν επενδυθεί σε 12 προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ περιφερειών και εδαφικών, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Περισσότερες πληροφορίες: http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/ipa/

Σχολιάστε