My Twitter Feed

16 Μαΐου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Προτάσεις ΑΛΛΑΖΩ γι`αδέσποτα

Τη μείωση του λογαριασμού της ΔΕΥΑΚ ή των δημοτικών τελών, για όποιον δεχθεί να  υιοθετήσει ένα αδέσποτο, καθώς και για επιχειρήσεις, γεωργούς, κτηνοτρόφους κλπ, που θα προχωρήσουν στην ίδια κίνηση, προτείνει μεταξύ άλλων, η δημοτική παράταξη Κιλκίς Αλλά…ζω.

skyli-gata-adespotaΙδού η σχετική ανακοίνωση με τις προτάσεις:

Όπως, ήδη έχουμε αναφερθεί, στο θέμα των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, εδώ και μία δεκαετία  ο δήμος μας αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Είναι προφανές ότι τέτοιου είδους θέματα, επιβάλλεται να επιλύονται και να αντιμετωπίζονται  με την  δέουσα σοβαρότητα και ευαισθησία, τόσο από πλευράς του δήμου όσο και των συμπολιτών μας εν γένει. Η συμμετοχή και ενεργοποίηση όλων μας είναι αναγκαία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς αποτελούν χώρους προσωρινής παραμονής και περίθαλψης και η ίδρυση και η λειτουργία τους διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις για τα ενδιαιτήματα ζώων του ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978. Την τρέχουσα περίοδο, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς που βρίσκεται  στον  Δ .Κιλκίς,  είναι υπέρ συμφορημένο, με πολλά προβλήματα στις εγκαταστάσεις του καθώς και με σοβαρότατα προβλήματα υγιεινής που αφορούν σε μετάδοση μολυσματικών ασθενειών και τελικά τον θάνατο τους. Άρα λειτουργεί ως φυλακή και ως νεκροταφείο.

Προτείνουμε λοιπόν  την μείωση του λογαριασμού της ΔΕΥΑΚ ή των δημοτικών τελών , σε όποιον πολίτη δεχθεί να  υιοθετήσει ένα αδέσποτο. Αντίστοιχη μείωση μπορεί να γίνει και σε επιχειρήσεις, γεωργούς κτηνοτρόφους κλπ, που θα προχωρήσουν στην ίδια κίνηση. Είναι ένα δραστικό μέτρο και κίνητρο, που ήδη έχει εφαρμοσθεί σε πολλές χώρες  με θεαματικά αποτελέσματα και επίσης συζητιέται και σε άλλους δήμους της χώρας μας.

 Ακόμη αποτελεί μία πολύ οικονομική λύση, αφού ο δήμος μας δαπανά ήδη 105.000€ ετησίως  για τροφές, εμβολιασμούς, φαρμακευτική περίθαλψη και στειρώσεις,  χωρίς να καλύπτονται ολοκληρωτικά οι ανάγκες.

 Έτσι λοιπόν την 20/02/15 εισηγηθήκαμε, τόσο προς τον Αντιδήμαρχο κο Πεντζερετζή όσο και προς το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Κιλκίς  για συζήτηση,  τα  παρακάτω μέτρα για την υιοθεσία αδέσποτου υπό προϋποθέσεις και εφόσον έχουν ληφθεί όλα τα κατάλληλα μέτρα, σχετικά με την πρόληψη και υγιεινή των υιοθετούμενων ζώων συντροφιάς, όπως εμβολιασμοί, στειρώσεις, τσιπ. Οποιαδήποτε άλλη πρόταση που τυχόν υπάρξει θα την στηρίξουμε, αρκεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για την λύση του προβλήματος.

 

Η πρότασή μας, έτσι όπως έχει κατατεθεί:

1) Η υιοθεσία αδέσποτων σκύλων (πιστοποιημένων από κτηνίατρους βάση του άρθρου 46 παραγράφου ιε του Νόμου 4039/2012 ) από δημότες του Δήμου Κιλκίς, εξασφαλίζει την απαλλαγή της υποχρέωσής τους σε ποσοστό 50-80% ( πενήντα έως ογδόντα τοις εκατό ) από τους φόρους –τέλη που προκύπτουν από τη κατανάλωση νερού(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ). Το χρονικό διάστημα απαλλαγής τους, προσδιορίζεται από τη μέρα υιοθεσίας ως και τη μέρα του θανάτου του συγκεκριμένου σκύλου.

 2) Η υιοθεσία αδέσποτων σκύλων, (πιστοποιημένων από κτηνίατρους βάση του άρθρου 46 παραγράφου ιε του Νόμου 4039/2012 ), που ανήκουν σε ράτσες επιθετικών σκύλων ή σκύλων που μπορούν να εκπαιδευτούν ως φύλακες, γεγονός το οποίο θα πιστοποιεί η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, (παρ. στ΄ του άρθρου 1 του Ν. 4039/2012 ) από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Κιλκίς, εξασφαλίζει την απαλλαγή της υποχρέωσής τους σε ποσοστό 40% (σαράντα τοις εκατό ) από τους φόρους –τέλη που προκύπτουν από τη κατανάλωση νερού(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ). Το χρονικό διάστημα απαλλαγής τους, προσδιορίζεται από τη μέρα υιοθεσίας ως και τη μέρα του θανάτου του συγκεκριμένου σκύλου.

 3) Η υιοθεσία περισσοτέρων του ενός αδέσποτου σκύλου δεν επηρεάζει το ποσοστό απαλλαγής των παραπάνω ιδιωτών ή των παραπάνω επιχειρήσεων από τις συγκεκριμένες προαναφερθείσες οικονομικές υποχρεώσεις τους.

  Υποχρεώσεις όσων προβούν στην απόκτηση αδέσποτου σκύλου.

1) Πλήρη συμμόρφωση των ιδιοκτητών στο νόμο 4235/2014 ΦΕΚ Α 32.  

 2) Μία φορά τουλάχιστον το μήνα μετά από ή χωρίς προειδοποίηση, η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς ( βάση του άρθρου 9 παράγραφος 12 .α του νόμου4235/2014), θα πραγματοποιεί επίσκεψη στο χώρο φιλοξενίας του σκύλου για έλεγχο του τρόπου διαβίωσης αυτού και εξακρίβωσης της συμμόρφωσης του ιδιοκτήτη στο νόμο. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, βάση του Νόμου 4235/2014- ΦΕΚ Α 32 – 11.02.2014 που τροποποιεί το άρθρο 46 ν.4039/2012 ( Α 15), θα επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις στους ιδιοκτήτες αυτών.

 Κίνητρα και οφέλη του Δήμου Κιλκίς από την εφαρμογή των παραπάνω.       

Αυτή τη στιγμή το σύνολο των αδέσποτων ζώων συντροφιάς αριθμεί περί τα 200-300 σκυλιά στον Δ Κιλκίς.. Τα υδρόμετρα του Δήμου αριθμούνται στα 38.747. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν όλα τα παραπάνω αδέσποτα ζώα υιοθετηθούν τα έσοδα του Δήμου Κιλκίς που θα επηρεαστούν,  θα αφορούν ποσοστό πολύ χαμηλό  επί των εσόδων, αλλά και σε σχέση με τα ποσά που ήδη δαπανά ετησίως.

 Επιβάλλεται επίσης, να δημιουργηθούν σημεία παροχής τροφής και νερού για τα αδέσποτα ζώα (βάση του ν.4039/2012 ), λαμβάνοντας υπ όψιν ότι δεν επιτρέπεται επαναφορά των αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε περιοχές με νοσοκομεία, σχολεία, αθλητικά κέντρα, αυτοκινητόδρομους ταχείας κυκλοφορίας, στους χώρους αποβίβασης και επιβίβασης ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στα λιμάνια, στα αεροδρόμια, στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, στους περιφραγμένους αρχαιολογικούς χώρους.

  Τέλος η αναγκαιότητα λήψης μέτρων γίνεται  επιτακτικότερη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας σχετικό δημοσίευμα από το ΕΚΕΟ, όπου σύμφωνα με το ΣΤΕ  σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από επίθεση αδέσποτου σκύλου ευθύνεται κατ’ αρχήν ο οικείος δήμος, ειδικά αν τα όργανα του δήμου γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν την παρουσία αδέσποτων σκύλων στην περιοχή όπου συνέβη το ατύχημα και παρά ταύτα παρέλειψαν να λάβουν τα αναγκαία μέτρα.”

Σχολιάστε