My Twitter Feed

29 Σεπτέμβριος, 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Να μην απολυθούν οι καθαρίστριες -

Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος, 2020

Να εγκριθούν και τα ολιγομελή των ΓΕΛ -

Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος, 2020

Μέτρα για τα προσφυγόπουλα -

Δευτέρα, 28 Σεπτέμβριος, 2020

Τα προσφυγόπουλα είναι τα μισά! -

Σάββατο, 26 Σεπτέμβριος, 2020

Κυριακίδης: Άδικη απόφαση! -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

ΓΝΚ: Σε εργολάβο η καθαριότητα -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

Κλείνουν τώρα και τα περίπτερα! -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

«Δίνουν τα δικαστικά σε ιδιώτες» -

Παρασκευή, 25 Σεπτέμβριος, 2020

Οι θεματικές αντιπεριφέρειες,

passalidis-paulos (2)…θεμέλιο για τον εκσυγχρονισμό της Π.Κ. Μακεδονίας.

Του Παύλου Πασσαλίδη.


Με τροποποίηση του σχετικού νόμου ορίζονται έξι (6) επιπλέον Αντιπεριφερειάρχες πέραν των επτά (7) εκλεγμένων ανά περιφερειακή ενότητα.

Είναι θεματικοί με αντικείμενα που θα αφορούν όλη την επικράτεια της Π.Κ. Μακεδονίας.

Δίνεται κατά την άποψή μας, η δυνατότητα θεμελίωσης ενός σύγχρονου «τοπικού κράτους» που είναι εξ άλλου και η κατεύθυνση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ».

Το μέγεθος της Π.Κ. Μακεδονίας ως προς την έκταση, τον πληθυσμό, τη γεωγραφική θέση, τον πολιτισμό, το παραγωγικό σύστημα είναι εφάμιλλα πολλών αυθύπαρκτων κρατών της Ευρώπης.

Χρειάζεται προς τούτο ισχυρή πολιτική βούληση, αλλαγή χρόνιων κατεστημένων αντιλήψεων, πολιτικών και διοικητικών.

Αναγκαία με άλλα λόγια η global αντίληψη και η περιφερειακή συνείδηση με γνώση του χωροταξικού πλαισίου από τους θεματικούς  Αντιπεριφερειάρχες.

Η αυτενέργεια και οι πρωτοβουλίες με βάση πάντοτε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της χώρας και τους κανονισμούς των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων δίνει το περίγραμμα που οφείλουν όλοι να κινηθούν.

Η νέα βίβλος εξ άλλου για την Αυτοδιοίκηση που σύντομα θα ψηφισθεί από την Ελληνική Βουλή οριοθετεί με λεπτομέρειες πλήθος νέων αρχών και ενεργειών, που δίνουν πεδίο πρωτοβουλιών και με την αξιοπιστία  του νέου ΕΣΠΑ. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τα εξής:

  1. Έξυπνη εξειδίκευση (SI 53) έχει χαρακτήρα ολοκληρωμένης παρέμβασης για αστικές και αγροτικές περιοχές.
  2. Αποκέντρωση έρευνας και καινοτομίας με διάχυσή τους από το κέντρο (Θεσ/νίκη) στην Περιφέρεια Κ.Μ. αξιοποιώντας τα ειδικά κέντρα έρευνας και καινοτομίας που λειτουργούν ενταγμένα στο ΕΣΠΑ.
  3. Αξιοποίηση του «χρυσοφόρου» κοιτάγματος του ανθρώπινου δυναμικού και δομών της Π.Κ.Μ.
  4. Δικτύωση σε επίπεδο Π.Κ.Μ. σε τομείς που διακρίνονται όλες οι Περιφερειακές Ενότητες.

Αναζητούνται έτσι νέες πολιτικές διέξοδοι και χάραξη νέων στρατηγικών που θα δίνουν τη δυνατότητα να δρομολογηθούν ουσιαστικές αλλαγές σε θεσμούς και πρόσωπα, ικανά να υλοποιήσουν με ολοκληρωμένες ενέργειες και σύγχρονη αντίληψη.

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη πλέον η διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού και επίκαιρου σχεδίου που θα διατρέχει όλους τους τομείς της σύγχρονης ζωής για όλους τους ανθρώπους της Π.Κ. Μακεδονίας, τόσο των κατοίκων των αστικών περιοχών όσο και της υπαίθρου της.

Τα σύνορα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι μόνο προς Βορρά. Έτσι η αντίληψη του χώρου της ως Ενιαία Επικράτεια χωρίς τα όρια – σύνορα των Νομών από πολίτες και πολιτικούς αποτελεί βασική αρχή σχεδιασμού για τους έξι (6) Αντιπεριφερειάρχες.

Το διακύβευμα της καθιέρωσης των έξι Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών για την περιφέρειά μας είναι το αναπτυξιακό παρόν και μέλλον της. Είναι οι θεμελιωτές για τη δημιουργία «τοπικού κράτους» γιατί αυτοί θα συμβάλλουν εκ των πραγμάτων στη δημιουργία περιφερειακής συνείδησης και κοινής αίσθησης των προτεραιοτήτων για την ανάπτυξη της Π.Κ. Μακεδονίας.

Οφείλουν να συμβάλλουν στη σύνθεση ενός συνεκτικού και εύληπτου πολιτικού οράματος για την ισόρροπη και δίκαιη ανάπτυξη της περιφέρειάς μας. Γιατί η θεσμοθέτηση της αιρετής περιφέρειας και μόνο δεν αρκεί για την υπέρβαση των αδιεξόδων και βλαπτικών τοπικισμών.

Οι έξι (6) ορισθέντες Αντιπεριφερειάρχες έχουν όλα τα μέσα να αποτελέσουν τη «δύναμη πυρός» για να ενισχύσουν την πραγμάτωση του έργου του περιφερειάρχη Απόστολου Τζιτζικώστα. Του οράματός του για μια πρότυπη περιφέρεια προς όφελος του τόπου και των πολιτών.

Σχολιάστε