My Twitter Feed

15 Αυγούστου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

4ος στο κόσμο ο Δημήτρης Παυλίδης! -

Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

“Ξεπέρασαν κάθε όριο ευτελισμού” -

Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Γ. Κορακίδης: Πρώτος σε όλο το κόσμο! -

Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Σπήλαιο: Επισκέψιμο και ψηφιακά -

Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Μένουμε στα ίδια υψηλά επίπεδα -

Τετάρτη, 3 Αυγούστου, 2022

Πιστώσεις για νέους γεωργούς -

Τρίτη, 2 Αυγούστου, 2022

Πλημμυρίδα κόσμου για την Ελ. Βιτάλη -

Τρίτη, 2 Αυγούστου, 2022

Νεκρός 23χρονος από συμπλοκή -

Δευτέρα, 1 Αυγούστου, 2022

Η προληπτική προστασία

dimitriadis-290x350Του Σαράντη Δημητριάδη*


Μετά την χθεσινή έκδοση των 217/2016 και 218/2016 αποφάσεων του ΣτΕ και τη συναφή απόφαση 3191/2015  (που με συνδυασμό τους ακυρώνεται η απόφαση Σκουρλέτη), αξίζει  να ανατρέξουμε στην απόφαση 613/2002 του ΣτΕ με την οποία είχε τότε γίνει δεκτή η προσφυγή κατά της TVX και ακυρώθηκε η πρώτη προσπάθεια κατασκευής βιομηχανικής μονάδας παραγωγής χρυσού στην Ολυμπιάδα.

Αναφέρεται λοιπόν στην παρ. 8 του απορριπτικού σκεπτικού της 313/2002 ΣτΕ:

«……Κατά τα στοιχεία του φακέλου, τα υφιστάμενα στην περιοχή κοιτάσματα σιδηροπυρίτη και αρσενοπυρίτη, στα οποία εμπεριέχεται χρυσός σε αναλογία περίπου 8 γραμμάρια ανά τόννο μεταλλεύματος, υπάγονται στην κατηγορία των «δυσκατέργαστων» χρυσοφόρων μεταλλευμάτων λόγω της σχετικώς αυξημένης δυσκολίας στην ανάκτηση του υφισταμένου χρυσού και της, ως εκ τούτου, ανάγκης προσφυγής σε πλέον εξειδικευμένες τεχνικές μεθόδους….

Κατά τη διαδικασία παραγωγής του χρυσού, το μετάλλευμα θα υφίσταται αρχικώς θραύση και λειοτρίβηση σε επιφανειακές εγκαταστάσεις ώστε να κονιορτοποιηθεί και στη συνέχεια θα μεταφέρεται σε εργοστάσιο εμπλουτισμού όπου θα παράγονται συμπυκνώματα των μεταλλευμάτων. Τα συμπυκνώματα αυτά θα υφίστανται μία οξειδωτική κατεργασία σε άλλο εργοστάσιο, το εργοστάσιο χρυσού, με τις εντελώς εξειδικευμένες μεθόδους της “βιοοξειδώσεως”, με τη χρήση βακτηριδίων, και της “υδατικής οξειδώσεως υπό πίεση”, με σκοπό την αφαίρεση του εμπεριεχομένου θείου και αδρανοποίηση του επίσης εμπεριεχομένου αρσενικού, εν συνεχεία δε θα επιχειρείται η απόκτηση του χρυσού με την τεχνολογία της κυανώσεως και χρήση της τοξικής ενώσεως «κυάνιο» και την ηλεκτρόλυση…».

Και συνεχίζει στην παρ.9: «Επειδή, κατά τη διαδικασία ελέγχου της εκπονηθείσης από την παρεμβαίνουσα εταιρεία μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του έργου, η διοίκηση συγκρότησε οικειοθελώς, «Επιστημονική Επιτροπή Έργου Συγκριτικής Αξιολόγησης» των προτεινομένων από την παρεμβαίνουσα εταιρεία τεχνικών μεθόδων παραγωγής χρυσού, αποτελούμενη από έξι Καθηγητές Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης).

Η Επιτροπή υπέβαλε την από 21.1.1999 μελέτη της, όπου εκτιμάται οτι τα στοιχεία της αρχικής μελέτηςτης παρεμβαίνουσας ήσαν ανεπαρκή και η τεκμηρίωση των συμπερασμάτων της αμφισβητήσιμη, οτι η προτεινόμενη από την εταιρεία μέθοδος της βιοξειδώσεως (Βιοξ) δεν έχει παγκοσμίως εφαρμοσθεί στο σύνολο των αντίστοιχων παραγωγικών διαδικασιών, η δε μερική εφαρμογή της έχει γίνει σε πολύ μικρότερης δυναμικότητας μονάδες, οτι η μέθοδος χαρακτηρίζεται από την αστάθεια του βιολογικού παράγοντα και απαιτεί τον χειρισμό ιδιαιτέρως επικίνδυνων υλικών, οτι η λειτουργική επικινδυνότητα είναι αυξημένη λόγω δημιουργίας αερίων κυανιούχων ενώσεων, μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων διαλύματος αρσενικού και χρήσεως μεγάλης ποσότητας κυανιούχων ενώσεων, ότι η οικονομική αξιολόγηση της προτεινομένης μεθόδου παραγωγής χρυσού δεν είναι δυνατή λόγω ελλιπών στοιχείων».

Στην παρ.10 το ακυρωτικό δικαστήριο καταλήγει:

«…..Οι επαπειλούμενοι από τη λειτουργία του κίνδυνοι, ενόψει της επιλεγείσης μεθόδου παραγωγής του χρυσού, εμφανίζονται δυσανάλογοι εν σχέσει προς το προσδοκώμενο όφελος από την εισαγωγή στη χώρα νέας τεχνολογίας για την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου…. Συνεπώς, η προσβαλλόμενη πράξη που παρίσταται ως προϊόν πλημμελούς σταθμίσεως, μεταξύ αφ’ενός σκοπών θαλπομένων μεν από το νόμο και το Σύνταγμα, αλλά όχι επαρκών να αντισταθμίσουν την επαπειλούμενη βλάβη του φυσικού περιβάλλοντος και αφ’ ετέρου της τελευταίας αυτής βλάβης, είναι μη νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί για τον λόγο αυτό»

Αξίζει να παρατηρήσουμε οτι οι παραπάνω αναφερόμενες μέθοδοι της βιοοξειδώσεως και της υδατικής οξειδώσεως υπό πίεση ήταν κατά το χρόνο που εκδόθηκε η απόφαση 613/2002 γνωστές και χρησιμοποιούμενες διεθνώς μεταλλουργικές μέθοδοι, ίσως όχι τόσο σε συνδυασμό μεταξύ τους, περισσότερο πάντως από την εντελώς για πρώτη φορά προτεινόμενη τώρα εδώ μέθοδο της ακαριαίας τήξης -εφαρμοζόμενης μεν ήδη και αλλού, αλλά πουθενά μέχρι τώρα στον κόσμο σε μεταλλεύματα με τόσο υψηλή περιεκτικότητα αρσενικού όπως αυτά της Ολυμπιάδας.

Επίσης να παρατηρήσουμε οτι η κυάνωση ήταν και τότε και είναι και σήμερα μια μέθοδος κοινή σε μεταλλουργίες χρυσού -με τα ρίσκα βέβαια που συνεπάγεται . Εξάλλου, χρήση κυανίου σε συνεχή βάση γίνεται ήδη και τώρα στα μεταλλεία Κασσάνδρας, όχι βέβαια για την ανάκτηση χρυσού αλλά στο στάδιο του αποχωρισμού του γαληνίτη από τα υπόλοιπα θειούχα ορυκτά.

Τέλος, να σημειώσουμε πως η αναφερόμενη “αστάθεια του βιολογικού παράγοντα” στην παραπάνω απόφαση 613/2002 αντιστοιχείται στην τώρα προτεινόμενη μέθοδο με την αβεβαιότητα ως προς την σταθερότητα του σκοροδίτη -του αποδέκτη και φορέα του προβλεπόμενου να παραχθεί σε τεράστιες ποσότητες εξαιρετικά επικίνδυνου αρσενικού- όταν αυτός αποτεθεί στον περίπλοκης σύνθεσης χυλό του ανοικτού τέλματος στον Κοκκινόλακκα.

Θα πει βέβαια κανείς πως άλλο το ΣτΕ (5ο τμήμα) τον καιρό του Μ. Δεκλερή και άλλο το ΣτΕ τώρα. Και θα έχει απόλυτα δίκιο.

Να δούμε όμως τώρα που, αμέσως μετά την προτροπή (μήπως διαταγή;) του Paul Wright πριν πέντε μέρες, εκδόθηκαν μαζεμένες από το ΣτΕ χτές και σήμερα εφτά αποφάσεις -παγκόσμιο ρεκόρ- επί προσφυγών της Ελληνικός Χρυσός, με τις έξη από αυτές υπέρ της εταιρείας, θα ανοίξουν άραγε οι Σκουριές και θα ξαναπροσληφθούν οι απολυμένοι; Γιατί, αφού η Eldorado γνώριζε πολύ καλά, όπως διακύρυσσε, οτι όλες αυτές οι αποφάσεις θα ήταν υπέρ της, ποιος ο λόγος του βιαστικού (;) από μέρους της προχθεσινού κλεισίματος των Σκουριών και οι απολύσεις των εργαζομένων;

*Ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Σχολιάστε