My Twitter Feed

23 Μαΐου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Δημιουργίες πτυχιούχων και φοιτητών -

Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Μετεό σταθμός στην Αξιούπολη -

Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Κλειστά πάντα τα εργαστήρια -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Σήκω Ψυχή μου στα Ελευθέρια -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

ΑΔΕΔΥ: Κάλεσμα για νέα απεργία -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Κασσελάκης: Υπέγραψε ομόνοια! -

Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Ο γραμματέας ΠΑΣΟΚ στο νομό -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Εκλογική επιτροπή και μήνυμα -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Η ΠΕΚ για την νανέωση αδειών αλιείας

Σύμφωνα με το  σχετικό όλες οι άδειες αλιείας σκαφών θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε διετία και     συγκεκριμένα το τελευταίο τρίμηνο του δεύτερου έτους ( ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013).

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν στην υπηρεσία μας μέχρι 31-12-2013 για να προχωρήσουμε στην ανανέωση των αδειών αλιείας σκαφών για το χρονικό διάστημα 2014-2015 είναι τα εξής :

 Α) Βιβλιάριο σκάφους. Β) Βεβαίωση του Αλιευτικού Συλλόγου και στην περίπτωση που δεν υπάρχει βεβαίωση από τον Δήμο που να αναφέρει ότι ασκεί το επάγγελμα του αλιέα και ότι είχε την αλιεία  στο επίκεντρο της δραστηριότητας του κατά  το διάστημα από την έκδοση / ή από την προηγούμενη ανανέωση της άδειας. Γ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν αλλάξει τα στοιχεία του σκάφους (όνομα, διαστάσεις, πλοιοκτήτη, μηχανή κ.λ.π ) σε περίπτωση που έχουν αλλάξει απαιτείται τροποποίηση της αρχικής εγκριτικής απόφασης . Δ) Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη του σκάφους με τα στοιχεία παραγωγής (αλιευόμενες ποσότητες , είδη , αξία) κατά το χρονικό διάστημα των δυο χρόνων (2012-2013) που θα χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς λόγους . Οι αλιείς που έχουν προσκομίσει Υπεύθυνη Δήλωση για την αλιευτική παραγωγή για το έτος 2012 θα συμπληρώσουν μόνο για το έτος 2013  Ε) Εκκαθαριστικό εφορίας οικ. Έτους 2013 και Ε1 στο οποίο να εμφανίζεται το εισόδημα από την αλιεία.

     Οι Υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να έχουν θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής

Σας επισημαίνουμε ότι σκάφοι που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια εκτέλεσης πλόων θα πρέπει με ευθύνη των αλιέων  να εξασφαλίσουν από το Λιμεναρχείο Θες/νικης τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας τον σκαφών τους (άδεια εκτέλεσης πλόων ).Επίσης σας επισημαίνουμε ότι εντός του σκάφους θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα εφόδια τα οποία σύμφωνα με  έγγραφο του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας είναι τα εξής : α) μια εγκεκριμένου τύπου ατομική σωσίβια ζώνη ανά επιβαίνοντα β)ένα κυκλικό σωσίβιο για το σκάφος με σκοινί μήκους τουλάχιστον 15 μέτρων γ)δυο βεγγαλικά και ένα καπνογόνο δ)ένα πυροσβεστήρα για τα μηχανοκίνητα σκάφοι ε)ένα ραδιόφωνο τρανζίστορ στ)μια σειρήνα ζ)ένα φαρμακείο με το απαραίτητο και επιδεσμικο υλικό η)μια λυχνία θυέλλης / σπίρτα ασφάλειας θ)ένας κουβάς με σχοινί 5 μέτρων ι)μια άγκυρα ια)ένα ζεύγος κουπιά ιβ)λευκός περίβλεπτος φανός.Σας εφιστούμε την προσοχή ότι σε γενόμενο έλεγχο από το Λιμεναρχείο Θες/νικης και ελλείψει της άδειας εκτέλεσης πλόων και των απαραίτητων εφοδίων θα σας επιβληθούν τα ανάλογα πρόστιμα σε κάθε περίπτωση

Επισημαίνουμε ότι στο μπροστινό μέρος των σκαφών (πλώρη) θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα με κεφαλαία γράμματα με ανεξίτηλη μελάνι τα στοιχεία του σκάφους ( όνομα σκάφους, ΑΜΑΣ αριθμός λεμβολογείου, ). Η Υπηρεσία μας θα προβεί σε έλεγχο κατά την ανανέωση της άδειας αλιείας των σκαφών .

Ο Δήμος ως αποδέκτης του εγγράφου παρακαλείται όπως το γνωστοποίηση με κάθε πρόσφορο μέσο στους χώρους ευθύνης του.

Σας γνωρίζουμε πέρα του διαστήματος του τριμήνου ( 1-10-2013 μέχρι 31-12-2013) δεν θα μπορούν να ανανεώνονται οι άδειες αλιείας σκαφών.             

Σχολιάστε