My Twitter Feed

25 Ιουνίου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Θερινό σινεμά στο Στέκι της Τέχνης -

Δευτέρα, 24 Ιουνίου, 2024

Είσοδος “μυρίων” απ` το Βορά! -

Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Λαμπρός γιορτασμός του 1913 -

Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

“Διαδικασία πριν τη κάλπη” -

Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

ΕΚΚ: Ψήφισμα για τη FIERATEX -

Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Πρωτιά ΠΕΚ στην ΕΛΜΕ Κιλκίς -

Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Επιτέλους, φράγμα Μεταξοχωρίου -

Πέμπτη, 20 Ιουνίου, 2024

Γαστρονομία και πολιτισμός -

Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Η Εμποροπανήγυρις του Κιλκίς

*Μια λαμπρά επίδειξις παραγωγικής δραστηριότητας.

Από το αρχείο του Θανάση Βαφειάδη – Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ΦΩΣ στις 25 Σεπτεμβρίου 1936.

Το θρυλικό Κιλκίς πανηγυρίζει. Επ’ ευκαιρία της ενάρξεως της πενθημέρου μεγάλης εμποροπανηγύρεως ολόκληρη η πόλις έχει σημαιοστολισθεί και τα πάντα έχουν πάρει εορταστικήν όψιν.

Το Κιλκίς δεν είνε πια το γνωστό χωριό με τα μικρομαγαζάκια του που τα πάντα μετά τη δύσι του ηλίου εβυθίζοντο στο σκοτάδι. Έγινε πλέον δήμος, έδρα νομού, με νομαρχίαν, με κίνησι μεγάλη, με κινηματογράφο ειδικώς κτισθέντα, με καταστήματα μεγάλα και ευπρεπή και εν πολλοίς πολυτελή. Το κατάστημα του Κ. Σαραφίδη λ.χ είνε πραγματικό κομψοτέχνημα που μέσα σ’ αυτό βρίσκονται όλα τα είδη της πολυτελείας από το ραδιόφωνο μέχρι τας ρακέττας του τέννυς! Το Κιλκίς εξελίσσεται και η εξέλιξις του είνε αλματική.

Το πανηγύρι που ήρχισεν έχει συγκεντρώσει χιλιάδες κόσμου. Ο καθορισμένος χώρος έχει καταληφθεί εξ ολοκλήρου και μέχρι της τελευταίας σπιθαμής έχει νοικιασθεί. Τα της πανηγύρεως ως και την εποπτείαν ταύτης έχει αναλάβει ο νομαρχιακός γραμματεύς Κιλκίς κ. Τέτουλας από τους ακούραστους διοικητικούς υπαλλήλους με συνεργάτας τον Γεν. γραμματέα του δήμου κ. Σπυρίδην και τον γραμματέα κ. Λευκίδην.

Τι δεν έχουν φέρει στην πανήγυρι αυτή. Εμπορεύματα παντός είδους γεωργικά είδη και προϊόντα, μηχανήματα διάφορα, κτηνοτροφικά προϊόντα και χίλια δυο άλλα πράγματα.

Την πρωτεύουσα θέσι όπως σε κάθε πανηγύρι την έχουν τα θεάματα και οι … λοταρτζήδες που φέρνουν πραγματική αναστάτωσι στο κομπόδεμα του χωρικού!

Σε ξεχωριστό μέρος μακρυά πολύ από την πόλι είνε ο τόπος της ζωοπανηγύρεως. Μια πολύ μεγάλη έκταση φιλοξενεί υπέρ τας πεντακισχίλια ζώα. Το θέαμα είνε πολύ ενδιαφέρον. Αγώνες ιππασίας γίνονται αδιάκοπα για να δοκιμασθή η ταχύτης του ίππου και τα στοιχήματα διαδέχονται το ένα το άλλο. Η ηλικία του ζώου παίζει στο πανηγύρι σπουδαιότατο ρόλο αρκεί να σημειωθή ότι υπάρχουν ειδικοί γνώσται της ηλικίας κάθε ζώου και την γνώσιν τους αυτήν έχουν μεταβάλλει εις επάγγελμα. Πόσους όμως τρόπους έχουν για την εξακρίβωσι της ηλικίας. Εννοείται ότι το επάγγελμα αυτό είνε αρκετά επικίνδυνο οι δε εξασκούντες αυτό έχουν χορτάσει από … λακτίσματα και δαγκάματα.

Πάντως το τμήμα της ζωοπανηγύρεως έχει όλως εξαιρετικήν επιτυχίαν εφέτος δεδομένου ότι περισσότερα από δυο χιλιάδες βώδια έχουν μεταφερθεί προς πώλησιν, χωριστά ίπποι, όνοι, ημίονοι χοίροι κλπ.

Η νομαρχία Κιλκίς και ο δήμος δια να κεντρίση την άμιλλαν των συμμετεχόντων εις την μεγάλην εμποροπανήγυριν έχει προκηρύξει αγωνίσματα με χρηματικά έπαθλα και διαγωνισμούς βραβεύσεως γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Κατά σειράν θα γίνουν διαγωνισμοί γεωργικών προϊόντων (σίτου, κριθής, σησαμίου) έπαθλα δρχ 2.050. Διαγωνισμός σταφυλών έπαθλα δρχ 700, κτηνοτροφικών ειδών (βράβευσις ταύρου, δαμάλεως πώλου, κριαριού, χοίρου) έπαθλα δρχ 1.500 διαγωνισμός καλυτέρων καπνών έπαθλα 1.700. Οι διαγωνισμοί θα λήξουν με το αγώνισμα της πάλης δια το οποίον ωρίσθη έπαθλον 1.300 δρχ και άλλα αθλητικά αγωνίσματα θα επακολουθήση δε εν τελετή η απονομή των επάθλων παρά του νομάρχου κ. Δρέλλια όστις και θα ομιλήση δια μακρών προς την νεολαίαν.

Μετά την δύσιν του ηλίου ο τόπος της πανηγύρεως μεταβάλλεται εις τόπον γλεντιού και διασκεδάσεων. Χοροί τραγούδια εγχώρια όργανα, φωνόγραφοι αντηχούν καθ’ όλην την νύκτα. Εις τας νυκτερινάς αυτάς διασκεδάσεις λαμβάνουν μέρος όλοι οι εκθέται.

Ανάρτηση στο facebook

Σχολιάστε