My Twitter Feed

25 Σεπτέμβριος, 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Διαφωνία με διευθυντή Β/βάθμιας -

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος, 2020

24ωρη απεργία γιατρών του ΕΣΥ -

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος, 2020

Δύσκολες μέρες για τη καθαρίστρια -

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος, 2020

Προς κατάληψη όλων των σχολείων; -

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος, 2020

Πυρ ομαδόν κατά Ανδρίτσου! -

Πέμπτη, 24 Σεπτέμβριος, 2020

Αυτοψία των έργων στη Δοϊράνη -

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020

Βολές κατά ΔΣ Εργαζομένων -

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020

Διαμαρτυρία ΠΟΕΔΗΝ σε Κικίλια -

Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος, 2020

Διανομή τροφίμων από Τρίτεκνους

trofimaΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥπεράτωσε με επιτυχία την δωρεάν διανομή τροφίμων από την Ε.Ε για το 2012, στα γραφεία του, στην Γοργόπη.
Συγκεκριμένα, διανεμήθηκαν οι ακόλουθες ποσότητες ανά είδος, σε 601 δικαιούχα μέλη από 164 οικογένειες τρίτεκνων:
ΓΡΑΒΙΕΡΑ:   444,5 ΚΙΛΑ
ΦΕΤΑ:           513 ΚΙΛΑ
ΖΥΜΑΡΙΚΑ:   2.034 ΚΙΛΑ
ΡΥΖΙ:             3.114 ΚΙΛΑ
ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ: 938 ΚΙΛΑ
ΣΥΝΟΛΟ: 7.043,5 ΚΙΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Για το Πρόγραμμα Διανομής Τροφίμων από ΕΕ, για το 2013, ο Σύλλογος άρχισε να δέχεται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, που συνοπτικά είναι:
α. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 Θεωρημένο αντίγραφο γνήσιου υπογραφής για την συμμετοχή του στο πρόγραμμα μέσω ενός και μόνο φορέα υλοποίησης(υπάρχει έντυπο στον σύλλογο),
                 β. Θεωρημένο αντίγραφο Φωτοτυπιών ταυτοτήτων ή διαβατηρίων, ή άλλου νομίμου εγγράφου ταυτοποίησης του τελικού δικαιούχου και συζύγου,
γ. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Φόρου Εισοδήματος του προηγούμενου έτους εφαρμογής του προγράμματος για φέτος του 2012. Σε περίπτωση που ο τελικός δικαιούχος δεν έχει παραλάβει εκκαθαριστικό σημείωμα από την Δ.Ο.Υ., υποχρεούται να προσκομίσει αντίγραφο της φορολογικής του δήλωσης που παρελήφθη από την Δ.Ο.Υ.. Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούνται στην υποβολή φορολογικής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από αρμόδια δημόσια αρχή. Επιπλέον αν κατά τη διενέργεια ελέγχου ζητηθεί το Ε9, ο δικαιούχος υποχρεούται να το προσκομίσει άμεσα,
     ε.  Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως, τουλάχιστον τριών μηνών
                 στ.  Πρόσφατη Βεβαίωση Σπουδών εφόσον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών και σπουδάζει,
                 ζ. Βεβαίωση από την μονάδα του(ους) αν έχουν τέκνο(α) που  υπηρετεί(ουν) την θητεία του(ους), και είναι κάτω των 25 ετών,
               η. Έγγραφα εν ισχύει από Κρατικούς Φορείς Υγείας (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, κλπ), που να χαρακτηρίζουν το νόσημα του πάσχοντος, ανάλογα με τη σοβαρότητά του (βαρύ, δυσίατο, ανίατο), στις περιπτώσεις που οι τελικοί δικαιούχοι εντάσσονται στην κατηγορία VII της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης ΚΥΑ 228302011ΦΕΚ660 Β 20-4-2011.
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δικαιούχοι, κατά την έννοια της ΚΥΑ 228302011/20-4-2011, ορίζονται:  αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Ως άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες, κατά την έννοια της Εγκυκλίου, θεωρούνται τα άτομα ή οι οικογένειες που έχουν:
α. Ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 12.000 €, προσαυξανόμενο κατά 30 % για τη σύζυγο, 30% για το πρώτο, 30% για το δεύτερο ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί και κατά 40% για καθένα από τα επόμενα ανήλικα ή προστατευόμενα παιδιά.
β. Το εισόδημα αυτό αυξάνεται κατά 50 % στις περιπτώσεις πασχόντων από βαριά ανίατα ή δυσίατα νοσήματα και,
 γ. Κατά 40% σε περίπτωση μη ύπαρξης ιδιόκτητης κατοικίας.
Ως εισόδημα νοείται το φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.
Τα μέλη- δικαιούχοι προηγούμενων ετών και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις  θα προσκομίσουν εκ νέου  όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά που αναφέρονται πιο πάνω.
Τα δικαιολογητικά να προσκομίζονται στο Γραφείο του Συλλόγου, Κοινοτικό Κατάστημα Γοργόπης 1ος Όροφος, έως 20 Μαρτίου 2013,κάθε Παρασκευή 19:00-21:00 εκτός αργιών. Τηλέφωνο επικοινωνίας για πληροφορίες με τον Σύλλογο 6986064006.
Τέλος υπενθυμίζουμε ότι σε περίπτωση αλλαγής της εγκυκλίου ΚΥΑ 228302011/20-4-2011 όλα τα μέλη θα ενημερωθούν με γραπτό μήνυμα στο κινητό τους για περεταίρω δικαιολογητικά.
Σχολιάστε