My Twitter Feed

24 Μαΐου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Γιατί το “όχι” στα φωτοβολταϊκά

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι αναγκαίες αλλά υπό όρους και προϋποθέσεις, τονίζει η δημοτική παράταξη ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ, ξεκαθαρίζοντας ότι η θέση της για την εγκατάσταση των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων σε δημόσιες εκτάσεις στις περιοχές Μαυρονερίου – Ξυλοκερατιάς, Λεβεντοχωρίου και Καστανέων, είναι αρνητική.

Στη σχετική ανακοίνωση της παράταξης, που υπογράφουν ο επικεφαλής Δ. Αγαθόπουλος και οι σύμβουλοι Λ. Αναστασιάδου και Αλ. Σεϊτανιώτης, αναφέρονται τα εξής:

“Με ευκαιρία την τελευταία ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να μη εγκρίνει την αδειοδότηση τριών τεράστιων φωτοβολταϊκών πάρκων σε δημόσιες εκτάσεις του Δήμου Κιλκίς, σας παραθέτουμε τις απόψεις και θέσεις της παράταξής μας «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» για το όλο θέμα.

· Οι ΑΠΕ είναι πυλώνας της μετάβασης στην κλιματική ουδετερότητα. Η πλήρης απεξάρτηση της ηλεκτροπαραγωγής από τα ορυκτά καύσιμα σημαίνει αναπόφευκτα περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

· Η νέα συμφωνία της ΕΕ για μείωση 55%εκπομπών CO2 έως το 2030 επιβάλει νέο ΕΣΕΚ και πιο απαιτητικούς στόχους για εξοικονόμηση ενέργειας και ΑΠΕ.

· Μέχρι σήμερα η ανάπτυξη των ΑΠΕ δεν έγινε με βάση την αρχή της αναλογικότητας, γιατί ΔΕΝ υπήρχε κεντρικός προγραμματισμός και επαρκές τομεακό χωροταξικό πλαίσιο.

· H αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο χρονολογείται από το 2008 και έχει πλέον ξεπεραστεί από τα τεχνολογικά δεδομένα και τις απαιτήσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ήταν αναγκαία. Εξάλλου και στο ίδιο το πλαίσιο προβλεπόταν αναθεώρηση.

· Από τον Δεκέμβριο του 2017, με την προηγούμενη κυβέρνηση, ξεκίνησε η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, για τις περιοχές Natura 2000, για να καθοριστούν -επιτέλους- οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης και δραστηριότητες στις περιοχές προστασίας της φύσης. Ξεκίνησε επίσης και η ανάρτηση των δασικών χαρτών για τον ίδιο λόγο.

Θεσπίστηκαν επίσης οι ενεργειακές κοινότητες, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία στους πολίτες, τους τοπικούς παραγωγούς, στην αυτοδιοίκηση, να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν τα δικά τους έργα ΑΠΕ, που θα αφορούν το δικό τους εισόδημα και τη δική τους παραγωγή.

· Όλα τα ανωτέρω, εδώ και καιρό, έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα σήμερα να μην υπάρχει ουσιαστικά ένα σύγχρονο πλαίσιο χωροθέτησης των ΑΠΕ, που να ανταποκρίνεται στους ενεργειακούς στόχους και την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, και στις τεχνολογικές εξελίξεις.

· Δεν έφτανε μόνο η καθυστέρηση, με τον αντι-περιβαλλοντικό νόμο Χατζηδάκη 4685/20 η χωροθέτηση των ΑΠΕ έχει «απελευθερωθεί» με αποτέλεσμα να έχει απελευθερωθεί η άδεια παραγωγής και να υπάρχει πλήρης αναρχία η οποία απεικονίζεται και στο σχετικό χάρτη της ΡΑΕ. Επίσης η αλλαγή στην περιβαλλοντική αδειοδότηση οδηγεί σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα των υπηρεσιών και αποφυγή πολλών ελέγχων συμβατότητας με επιμέρους ρυθμιστικά πλαίσια (δασικά, αρχαιολογικά, κλπ).

· Με τον ίδιο νόμο καταργήθηκαν οι Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών ενώ προκύπτει πλέον και καθυστέρηση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών αυτών των περιοχών.

· Με τον ίδιο νόμο έχουμε την ακύρωση των δασικών χαρτών, ακόμα και των κυρωμένων, με πρόσχημα την αναθεώρησή τους και την ανάρτησή τους ξανά.

· Πολλά εμπόδια τίθενται πλέον και στα μικρά και πολύ μικρά έργα ΑΠΕ (ατομικά, στέγης, αυτοπαραγωγής, κλπ). Απεναντίας πριμοδοτούνται μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι.

· Έτσι οδηγούμαστε σε μία άναρχη ανάπτυξη, παντού στη χώρα, η οποία και έχει ως αποτέλεσμα εντάσεις, συγκρούσεις και αδιέξοδα.

· Η ανάπτυξη των ΑΠΕ είναι απαραίτητη και δεν μπορεί να γίνει χωρίς σχέδιο.

Είτε αυτές αναπτύσσονται σε δημόσιες εκτάσεις, είτε σε ιδιωτικές. Πολύ περισσότερο δεν μπορεί να γίνει χωρίς διάλογο και την συναίνεση της τοπικής κοινωνίας

· Για το λόγο αυτό απαιτείται κατά προτεραιότητα τάχιστη ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα, τομεακό/ενεργειακό και φυσικού περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:

ü Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις ΑΠΕ,

ü Ολοκλήρωση των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τις περιοχές Natura 2000 και έκδοση ΠΔ με τις επιτρεπόμενες χρήσεις ανά ζώνη

Στο Ειδικό Χωρικό Σχέδιο των ΑΠΕ πρέπει να εξεταστεί και το θέμα της γεωγραφικής κατανομής και της γεωγραφικής αναλογικότητας των ΑΠΕ.

· Τέλος πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη τα οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Σε κάθε περίπτωση, είτε μέσω των ενεργειακών κοινοτήτων είτε με ιδιωτικά έργα οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να έχουν οφέλη, στο κόστος ενέργειας και σε τοπικά έσοδα από τα έργα αυτά.

Με αυτές τις παρατηρήσεις , παίρνοντας υπόψη και τις αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων των κοινοτήτων των περιοχών Μαυρονερίου, Ξυλοκερατιάς, Καστανέων και Λεβεντοχωρίου, η θέση μας για την εγκατάσταση των τριών φωτοβολταϊκών πάρκων σε δημόσιες εκτάσεις στις περιοχές Μαυρονερίου – Ξυλοκερατιάς, Λεβεντοχωρίου και Καστανέων, συνολικής έκτασης περίπου 2000 στρεμμάτων, είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ.

Σχολιάστε