My Twitter Feed

22 Μαΐου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Κλειστά πάντα τα εργαστήρια -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Σήκω Ψυχή μου στα Ελευθέρια -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

ΑΔΕΔΥ: Κάλεσμα για νέα απεργία -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Κασσελάκης: Υπέγραψε ομόνοια! -

Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Ο γραμματέας ΠΑΣΟΚ στο νομό -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Εκλογική επιτροπή και μήνυμα -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Κόντρα δήμου με διευθύντρια ΔΕ -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Παππάς: Επικίνδυνη μετεστέγαση -

Πέμπτη, 16 Μαΐου, 2024

Απόφαση σε βάρος γυναίκας ιατρού

Με πρωτοβουλία της αν. τομεάρχισσας Δικαιοσύνης, αρμόδιας για θέματα Ισότητας, Ειρ. Αγαθοπούλου, και τις συνυπογραφές των Τομεαρχών Υγείας, Α. Ξανθού και Εργασίας, Μ. Ξενογιαννακοπούλου, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατέθεσε ερώτηση σχετικά με τις καταγγελίες που διατυπώθηκαν δημόσια τις προηγούμενες ημέρες για την σεξιστική και άκρως αναχρονιστική απόφαση του Υπουργείου Υγείας σε βάρος γυναίκας ιατρού και μητέρας δύο παιδιών.

Η ιατρός, υποψήφια για θέση επιμελητή/ριας Β’ κλάδου ΕΣΥ, απορρίφθηκε από το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) με την αιτιολογία ότι έχει δύο μικρά παιδιά και «προσπαθεί να προσαρμόσει την επαγγελματική ζωή της στο πλαίσιο που θέτει η οικογενειακή ζωή». Την απόφαση αυτή φαίνεται να προσυπογράφει και η αν. Υπουργός Υγείας, κ. Μίνα Γκάγκα, αφού απέρριψε την επανεξέταση της κρίσης του ΣΕΠ με την αιτιολογία ότι «δεν προέκυψαν λόγοι αναπομπής του ανωτέρου πρακτικού».

Οι βουλεύτριες και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τονίζουν ότι η παραπάνω συμπεριφορά όχι μόνο συνιστά έμφυλη διάκριση βάσει της υφιστάμενης νομοθεσίας, αλλά και αποτελεί βαθιά σεξιστική αντίληψη σε βάρος των εργαζόμενων γυναικών. Το Υπουργείο Υγείας και η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομιμοποιούν θεσμικά και στοχοποιούν τις γυναίκες, μητέρες εργαζόμενες ως ανεπαρκείς στην τέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων διαιωνίζοντας κατά αυτό τον τρόπο πατριαρχικές αντιλήψεις και έμφυλα στερεότυπα.

Η ερώτηση των τριών τομεαρχών απευθύνεται στα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας και ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί εάν επιβεβαιώνουν το γεγονός, εάν κατανοούν ότι αυτό αντιβαίνει στην υφιστάμενη ισχύουσα νομοθεσία για την αρχή ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία, με ποιον τρόπο προτίθενται να επανορθώσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά και να διασφαλίσουν στο μέλλον την ισότιμη μεταχείριση των υποψήφιων ανδρών και γυναικών, προλαμβάνοντας ανάλογες πρακτικές που διαιωνίζουν τις έμφυλες ανισότητες.

Η ερώτηση:

Το θεσμικό πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης και της καταπολέμησης των διακρίσεων αναδεικνύεται τόσο στον Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη όσο και σε κείμενα του ΟΗΕ και Συμβάσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Αντίστοιχα στη χώρα μας το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αξιώνει την αρχή της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης λόγω φύλου και άλλων ταξινομικών κατηγοριών, ως απαράγραπτη προϋπόθεση για την προώθηση της ισότητας των φύλων και της εξάλειψης των έμφυλων ανισοτήτων.

Ωστόσο, βάσει δημοσιευμάτων, σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και καταγγελίας από το Ενωτικό Κίνημα για την Ανατροπή, απόφαση του Υπουργείου Υγείας φαίνεται ότι όχι μόνο υπονομεύει την έμπρακτη προώθηση της έμφυλης ισότητας αλλά και να επιδεικνύει μια άνευ προηγουμένου σεξιστική πρακτική σε βάρος γυναίκας γιατρού.

Αναλυτικότερα, το 2016 δημοσιεύθηκε προκήρυξη θέσης ιατρού σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας στον βαθμό Επιμελητή Β’ κλάδου Ε.Σ.Υ. Η κρίση της θέσης πραγματοποιήθηκε από το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΣΕΠ) με καθυστέρηση 5 ετών, δηλαδή το 2021. Στην συγκεκριμένη προκήρυξη είχε θέσει υποψηφιότητα γυναίκα γιατρός, την οποία υποψηφιότητα τα μέλη του ΣΕΠ έκριναν μεν ιδιαίτερα αξιόλογη ως προς τα τυπικά προσόντα, εξέφρασαν ωστόσο -σύμφωνα με τα πρακτικά- τον εξής προβληματισμό “στην παρούσα φάση προσπαθεί να προσαρμόσει την επαγγελματική ζωής της στο πλαίσιο που θέτει η οικογενειακή της ζωή, λόγω των δύο μικρών παιδιών που έχει” και τελικά απέρριψαν την αίτησή της!

Η θιγόμενη γιατρός προσέφυγε στο Υπουργείο Υγείας, στην Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού Ν.Π, Τμήμα Ιατρών Ε.Σ.Υ, ήδη από τον περασμένο Μάιο (18/05/2021), απαιτώντας αναπομπή του πρακτικού και επανάληψη της κρίσης.

Ωστόσο, προς έκπληξη της γιατρού, και με καθυστέρηση 4 μηνών, (20/09/2021), έλαβε συστημένη, απορριπτική απάντηση υπογεγραμμένη από την Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας κ. Μίνα Γκάγκα, με την αιτιολογία: «δεν προέκυψαν λόγοι αναπομπής του ανωτέρω πρακτικού».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας προσυπογράφει με αυτόν τον τρόπο την έμφυλη διάκριση σε βάρος της γυναίκας ιατρού, δεδομένου ότι αποδέχεται την αιτίαση του Συμβουλίου, ότι η μητρότητα συνιστά πρόβλημα και η εν λόγω ιατρός δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στα νέα της καθήκοντα, αν και πολύ αξιόλογη.

Επειδή η άρση των διακρίσεων και των έμφυλων στερεοτύπων σε βάρος των γυναικών είναι βασική προϋπόθεση για την ισότητα των φύλων.

Επειδή η εν λόγω απόφαση συνιστά κατάφωρη παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ενισχύει μορφές έμφυλης διάκρισης και αντιβαίνει στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο Ν.4604/2019 και Ν.3488/2006.

Επειδή τέτοιου είδους σκεπτικά σε συμβούλια επιλογής προσωπικού αναπαράγουν πατριαρχικές αντιλήψεις και έμφυλα στερεότυπα τα οποία αποτελούν τροχοπέδη στην εξελικτική πορεία των γυναικών (επαγγελματική, μισθολογική, συνταξιοδοτική, προσωπική).

Επειδή πρωταρχικό μέλημα και καθήκον μιας δημοκρατικής και ευνομούμενης πολιτείας αποτελεί όχι η παραβίαση και καταστρατήγηση της νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων, αλλά η προάσπιση και προώθηση πολιτικών ισότητας των φύλων και άρσης των έμφυλων ανισοτήτων.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Υγείας τις καταγγελίες σχετικά με το σκεπτικό αποκλεισμού της εργαζόμενης ιατρού και μητέρας; Κι αν ναι, με ποιο τρόπο προτίθεται να αποκαταστήσει την άνιση μεταχείριση λόγω φύλου σε βάρος της υποψήφιας για τη θέση ιατρού σε βαθμό Επιμελητή Β’;

2. Επιβεβαιώνει το Υπουργείο Υγείας την ακύρωση του αιτήματος της εν λόγω εργαζόμενης με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει λόγος αναπομπής του πρακτικού του Συμβουλίου Επιλογής; Η αποδοχή του ανωτέρω σκεπτικού εκ μέρους του Υπουργείου συνιστά διάκριση σε βάρος των γυναικών εργαζόμενων και μητέρων, κι αν ναι, ποια μέτρα προτίθεται το Υπουργείο σας να λάβει για την αποφυγή ανάλογων περιστατικών στο μέλλον;

3. Αντιβαίνει η παραπάνω αποδοχή της απόφασης του Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού εκ μέρους του Υπουργείου Υγείας στην υφιστάμενη νομοθεσία για την αρχή της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην εργασία, την απασχόληση, την επαγγελματική εξέλιξη (Ν. 3488/2006 και Ν. 4604/2019); Και αν ναι, με πιο τρόπο προτίθεται το Υπουργείο Υγείας να την εφαρμόσει;

4. Τι προτίθεται να πράξει το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να διασφαλίσει την ισότιμη μεταχείριση των υποψήφιων σε θέσεις εργασίας και να προλαμβάνει ανάλογες πρακτικές οι οποίες αναπαράγουν τις έμφυλες ανισότητες σον εργασιακό χώρο;

Σχολιάστε