My Twitter Feed

2 Δεκεμβρίου, 2023

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Χωρίς μεταφορές και θέρμανση -

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Ν. Αγιονέρι: Έργο αγροτικής οδοποιίας -

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου, 2023

Βασίλης Βασιλικός: “Ζ” στους αγώνες μας -

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου, 2023

ΠεΚ: Σχεδιασμός ενόψει χειμώνα -

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Κινητοποιήσεις νοσοκομειακών -

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου, 2023

Τη πρώτη νίκη του σημείωσε ο ΓΑΣΚ -

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, 2023

7ήμερη αποχή των δικηγόρων -

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, 2023

Ο δρόμος προς τη βιωσιμότητα -

Σάββατο, 25 Νοεμβρίου, 2023

Απορρίμματα: Πρόβλημα…

…που μας αφορά όλους στο Κιλκίς.

Του Χρήστου Γκουντενούδη (Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς)*

Τα απορρίμματα και οι υδατικοί πόροι είναι δυο έννοιες που απασχολούν και θα απασχολήσουν ακόμα περισσότερο στο μέλλον την παγκόσμια κοινότητα.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα τρία σημαντικότερα προβλήματα παγκοσμίως μαζί με την έλλειψη νερού και την κλιματική αλλαγή. Τα τρία αυτά προβλήματα τείνουν να ενωθούν σε ένα, ενώ και η αντιμετώπιση τους απαιτεί μια ενιαία πολιτική.

     Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίκαιρα  περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης. Τα απορρίμματα ρυπαίνουν το περιβάλλον, καταλαμβάνουν πολύτιμο χώρο και επιβαρύνουν με μολυσματικά υπολείμματα το έδαφος και τους υδροφορείς. Τελικά τα ίδια αυτά παράγωγα της ευζωίας μας, καταλήγουν να υποβαθμίζουν την ποιότητα του περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε και να υποθηκεύουν το μέλλον των επόμενων γενεών.

     Ειδικά στην χώρα μας με την ανύπαρκτη χωροταξική οργάνωση και το μη ολοκληρωμένο σχεδιασμό το πρόβλημα των απορριμμάτων φαντάζει τεράστιο. Συνηγορούν σε αυτό η έλλειψη ευαισθητοποίησης της κοινωνίας αλλά και η τοπικιστική αντίληψη στη κάθε είδους xωροθέτηση εγκαταστάσεων διαχείρισης απορριμμάτων.

     Έτσι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις και δράσεις σε όλα τα επίπεδα που θα οδηγούν στην μείωση των απορριμμάτων, στην ανακύκλωση και στην διάθεση των υπολειμμάτων  τους. Προϋπόθεση των λύσεων και των δράσεων είναι η συμμετοχή των πολιτών στο δημόσιο διάλογο για την προώθηση βιώσιμων τοπικών λύσεων.

Όσο αφορά την προστασία των υδατικών πόρων, αποτελεί το πιο σημαντικό μέτρο της διαχείρισης τους. Οι υδατικοί πόροι δεν είναι απεριόριστοι. Η σπουδαιότητα της ύπαρξης του νερού είναι γνωστή σε όλους , καθώς είναι απαραίτητο για την διατήρηση της ζωής , αλλά είναι και πρωταρχικής σημασίας για ένα μεγάλο πλήθος σημαντικών δραστηριοτήτων του ανθρώπου. Σε παγκόσμιο επίπεδο η ανεξέλεγκτη κατανάλωση του νερού για διάφορες χρήσης ( οικιακή , βιομηχανική , αρδευτική κ.λ.π.) έχει καταστήσει επιτατική την ανάγκη της ορθολογικής του διαχείρισης. Το νερό σε σχέση με άλλους φυσικούς πόρους είναι μοναδικό και αναντικατάστατο.

Η διαθέσιμη ποσότητα νερού συνεχώς ελαττώνεται, έτσι ώστε σημαντικές περιοχές είναι ή τείνουν να γίνουν ελλειμματικές σε νερό, ενώ οι σοβαρές συλλογικές ανάγκες καλύπτονται πια από έργα μεταφοράς με σημαντικό αυξημένο κόστος κατασκευής και λειτουργίας.

     Όσο αφορά την ποιότητα των νερών θα πρέπει να επισημανθεί ότι η απαίτηση για αναβάθμιση της ποιότητας των υδατικών πόρων που διαμορφώνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ειδικότερα με την οδηγία πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό και επιτάσσει την αναθεώρηση των μέχρι τώρα αξιολογήσεων μας.

     Η πηγές υποβάθμισης των υδατικών πόρων είναι σημειακές και μη σημειακές οι οποίες είναι και η πιο δύσκολες ως προς την αντιμετώπισης τους.

Όσο αφορά για τον Νομό Κιλκίς η επιδείνωση της κατάστασης των υδατικών πόρων είναι φανερή από την πτώση της στάθμης της λίμνης Δοϊράνης, αλλά και από την μείωση των παροχών των κυριότερων ποταμών και ρεμάτων που διαρρέουν τον Νομό. Επίσης στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και η αυξημένη ένταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων η οποία οδήγησε στην υποβάθμιση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Στο Νομό Κιλκίς υπάρχουν υδάτινα οικοσυστήματα που είναι ενταγμένα στο δίκτυο Natura 2000 ως Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ) αλλά και ως (ΖΕΠ) Ζώνες Ειδικής Προστασίας  που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας και διαχείρισης.

     Μια ιδιαιτερότητα του Νομού είναι ότι δυο από τα κυριότερα υδάτινα οικοσυστήματα είναι διακρατικά ποταμός Αξιός και λίμνη Δοϊράνη με αποτέλεσμα η διαχείριση τους να μην εξαρτάται μόνο από την Ελληνική πλευρά.

Η πλήρης εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ η οποία έχει θέσει πολυάριθμους στόχους όπως πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης, προώθηση μιας βιώσιμης χρήσης του νερού, προστασία του περιβάλλοντος, βελτίωση της κατάστασης των υδατικών οικοσυστημάτων και το μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων πλημμυρών και της ξηρασίας αποτελεί την λύση για την προστασία των υδατικών πόρων.

     Τα σχέδια διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού που καταρτίζονται και θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση ώστε να εκδοθεί μετά, το τελικό σχέδιο διαχείρισης για το Υδατικό Διαμέρισμα (10) Κεντρικής Μακεδονίας που περιλαμβάνει και την Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς θα αποτελέσει το εργαλείο για την λήψη μέτρων και αποφάσεων για την βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων.

Η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης στους ανθρώπους, αλλά και η αλλαγή της υφιστάμενης νοοτροπίας είναι απαραίτητη για την επίτευξη των παραπάνω στόχων αλλά και την επιτυχία των μέτρων που θα παρθούν.”

*Χαιρετισμός του Χρ. Γκουντενούδη στην ημερίδα της HELMEPA για το Θαλάσσιο Περιβάλλον και τις Επιστήμες.

 

Σχολιάστε