My Twitter Feed

1 Ιουλίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

“Κίνδυνος για τη δημόσια υγεία” -

Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

ΚΚΕ: Μέτρα για τις καταστροφές -

Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

Κιλτίδης: Είμαι όπως πάντα παρών -

Παρασκευή, 1 Ιουλίου, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Αγωνία των αγροτών μας -

Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Ο κορονοϊός είναι πάντα εδώ! -

Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2022

Έφυγε νωρίς κι ο Γ. Λιαρετίδης -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Πρόταση μέτρων για πλημμύρες -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Κατεβαίνει στις εκλογές ο Σάββας -

Δευτέρα, 27 Ιουνίου, 2022

Έργο για κίνδυνο ερημοποίησης

Έργο για την αποτροπή του κινδύνου ερημοποίησης, στα πλαίσια του Προγράμματος INTERREG IIIB ARCHIMED, πρόκειται να υλοποιηθεί σε τέσσερις περιοχές έρευνας, που είναι οι νομοί Κιλκίς και Αργολίδας, καθώς και οι νήσοι Νάξος
και Λέσβος.

erimopoihsi-003Το έργο υπό τον τίτλο «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή του ΑΠΘ Νικόλαο Συλλαίο, αποσκοπεί στη δημιουργία θεματικών χωρικών βάσεων δεδομένων για την καταγραφή και απεικόνιση του υφισταμένου επιπέδου ερημοποίησης των υπό εξέταση περιοχών των 4 Περιφερειών της ελληνικής επικράτειας, οι οποίες υφίστανται τις συνέπειες της ερημοποίησης και της γενικότερης υποβάθμισης των φυσικών πόρων.

Μέθοδοι και υλικά

Προτείνεται η χρήση, δια μέσου μια ολοκλήρωσης, οικολογικών μοντέλων και πληροφοριών από επιχειρησιακούς μετεωρολογικούς δορυφόρους και δορυφόρους παρατήρησης γης, με σκοπό την επίτευξη και τη συνεχή παρακολούθηση δεικτών ευαισθησίας στην ερημοποίηση.

«Σκοπεύουμε να περιορίσουμε πρώτιστα τη χρήση μετεωρολογικών δορυφορικών στοιχείων στην εκτίμηση επιφανειακών θερμοκρασιών και πληροφοριών για τη φαινολογική δυναμική της βλάστησης, ενώ θα χρησιμοποιηθούν υψηλής διακριτικής ανάλυσης δορυφορικές εικόνες για λεπτομερή έλεγχο, καταγραφή πυρκαγιών, πλημμυρών και άλλων καταστροφικών φαινόμενων και για αναδρομικές μελέτες και μακροπρόθεσμο έλεγχο», αναφέρει ο κ. Συλλαίος.

Με βάση τα παραπάνω θα δημιουργηθούν θεματικές χωρικές (γεωγραφικές) βάσεις δεδομένων, με τη χρήση των οποίων θα γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του έργου, που θα εκτελεστεί με την διαμόρφωση και εξειδίκευση κοινών πρωτοκόλλων και βάσης δεδομένων παρακολούθησης, την προμήθεια εξοπλισμού παρακολούθησης, την εφαρμογή της μεθοδολογίας παρακολούθησης, καθώς επίσης και συναντήσεις της επιτροπής καθοδήγησης και ενέργειες ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης και διάδοση της γνώσης.

Σε μια ολοκληρωμένη άποψη της ερήμωσης, περιλαμβάνονται οι μελέτες τομέων της αύξησης της εδαφικής διάβρωσης και της βλάστησης, της μεταβλητότητας του κλίματος, της μοντελοποίησης της αντίδρασης των λεκανών ποταμών στις αλλαγές αυτές και κοινωνικοοικονομικά θέματα. Το έργο θα πραγματοποιηθεί με την εφαρμογή μοντέλων για να περιγράψουν τη ροή του νερού και την εδαφολογική διάβρωση στις λεκάνες ποταμών, ως λειτουργία της χρήσης της γης και του κλίματος. Η βάση πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος υποστήριξης απόφασης το οποίο ενσωματώνει φυσικά και κοινωνικοοικονομικά πρότυπα. Αυτό παρέχει μια βάση για την συγγραφή οδηγιών για τη διαχείριση λεκανών και για τη δημιουργία στρατηγικών ανάπτυξης, οι οποίες θα ελαχιστοποιούν τις δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις.

Ωφέλεια στους φυσικούς πόρους και στο κοινωνικό σύνολο

Η ερημοποίηση αποτελεί τον αόρατο εχθρό υποβάθμισης των εδαφών και γενικά των φυσικών πόρων, συνεπώς οτιδήποτε συμβάλλει στην αποτροπή του φαινομένου προσφέρει γενικότερα οφέλη ως εξής:
Τη μείωση της απώλειας γεωργικού εδάφους και της υποβάθμισης της γονιμότητας των γεωργικών εδάφων
Την μείωση της απώλειας γονιμότητας των βοσκοτόπων
Της μείωσης της διάβρωσης των δασικών εδάφων μετά από πυρκαγιά
Της μείωσης του κόστους των περιβαλλοντικών μέτρων
Την μείωση της υποβάθισης της βλάστησης
Την σταθερότητα της βιοποικιλλότητας
Με την μη αντικατάσταση εδώδιμων χόρτων με είδη δυσάρεστης γεύσης
Την διατήρηση της χρήσης της γης για την εξασφάλιση πόρων
Την μη αλλαγή στη σύνθεση των ειδών που έχουν άμεσο αντίκτυπο στη άγρια ζωή.

Μελλοντικά έργα για την υποβοήθηση της περιφερειακής πολιτικής

Το παρόν έργο – ακόμη και μετά την κατά 40% περικοπή του προϋπολογισμού του – θα αποτελέσει την αφορμή για μια σειρά ενεργειών, οι οποίες είναι απαραίτητες σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς Κανονισμούς, όπως την δημιουργία:

1. του Οδηγού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Στρατηγικών Δράσεων ενάντια στην Ερημοποίηση (Guide for Management and Strategic Action Development – SAD Guide) και

2. της Επιτροπής της Περιφέρειας για την καταπολέμηση της Ερημοποίησης.

Με βάση το παρόν έργο μπορεί να οριοθετηθεί μια σειρά νέων έργων και επεκτάσεων συστημάτων λήψης αποφάσεων για την αειφόρο ανάπτυξη, την περιβαλλοντική προστασία, την χρήση υδάτων, την πολιτική επιδοτήσεων κ.λπ. με επίπτωση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην επιχειρηματική δραστηριότητα της Περιφέρειας.

Τέτοια έργα είναι οι εδαφολογικοί θεματικοί χάρτες με στοιχεία σχετικά με τα θρεπτικά συστατικά των εδαφών και δημιουργία μοντέλων για την πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης συγκεκριμένων καλλιεργειών σε βάθος χρόνου.

Οι βασικοί παράγοντες της ερημοποίησης, μεταξύ πολλών άλλων, είναι:

Δείκτης ποιότητας εδαφών (SQI)
Δείκτης ποιότητας κλίματος (CQI)
Δείκτης ποιότητας βλάστησης (VQI)
Δείκτης ποιότητας διαχείρισης (MQI)
Υφή του εδάφους
Μητρικό υλικό
Κάλυψη από λίθους
Βάθος εδάφους
Κλίση
Διηθητικότητα
Βροχόπτωση
Δείκτης Ξηρασίας
Προσανατολισμός
Κίνδυνος πυρκαγιάς
Προστασία από τη διάβρωση
Αντίσταση στη ξηρασία
% κάλυψη από βλάστηση
‘Ενταση χρήση γης
Βαθμός εφαρμογής του νόμου

Με τη χρήση δορυφορικών εικόνων είναι δυνατή η διαχρονική μελέτη δυναμικά εξελισσόμενων φαινομένων όπως η εξέλιξη της βλάστησης, πλημμυρών, πυρκαγιών, ζημιών της γεωργικής παραγωγής, κ.λ.π. Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και GIS συνεργαστεί στο παρελθόν με τον ΕΛΓΑ και είχε κάνει την πρώτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο επιχειρησιακή εκτίμηση ζημιών από ξηρασία στα σιτηρά στο Νομό Λάρισας. Επίσης είχε βοηθήσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ στον έλεγχο των καλλιεργειών με τη χρήση υψηλής διακριτικής ικανότητας εικόνων των δορυφόρων IKONOS και QUICK BIRD, με ανάλυση 1 μέτρο και 65 εκ. αντίστοιχα. Δυστυχώς η συνεργασία και με τους δυο αυτούς Οργανισμούς έχει σταματήσει.

Πηγή: argospress.blogspot.gr

Σχολιάστε