My Twitter Feed

31 Δεκεμβρίου, 2020

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά -

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Σταθερά στη μαύρη πρώτη θέση! -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

“Γαλάζια νυστέρια” για το ΓΝΚ! -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

ΣΥΡΙΖΑ: Διερεύνηση καταγγελιών -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

To tvxs.gr για το Νοσοκομείο Κιλκίς -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Εξανέστη από το… βήμα του twitter -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Την Πέμπτη η Λαϊκή του Κιλκίς -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Έργα 1,2 εκατ. για συντήρηση δρόμου -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Ως 10 Οκτωβρίου προσφυγές για ΕΝΦΙΑ

Απ` τους ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ εκθόδηκε η ακόλουθη ανακοίνωση για τις προσφυγές πολιτών κατά του ΕΝΦΙΑ: 

enfia-spiti-xrimataΜε βάση νεότερη πληροφόρηση που είχαμε από το δικηγορικό γραφείο του κ. Χρήστου Κλειώση, η προθεσμία για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ λήγει στις 10 Οκτωβρίου 2014.

Αυτό, προκύπτει με βάση πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (παράγραφος 6, του άρθρου 29 του νόμου 4223/2013 – πρόκειται για το νόμο του ΕΝΦΙΑ), το οποίο αναφέρει: “Στις περιπτώσεις της ηλεκτρονικής κοινοποίησης στο λογαριασμό φυσικού, νομικού προσώπου ή οντότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α’ των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος, η πράξη θεωρείται ότι έχει νομίμως κοινοποιηθεί μετά την παρέλευση δέκα ημερών από την ανάρτησή της στο λογαριασμό του προσώπου το οποίο αφορά η επίδοση και την ηλεκτρονική ειδοποίησή του, εφόσον δεν προκύπτει προγενέστερος χρόνος παραλαβής της.”

Συνεπώς, μετά από τη διευκρίνιση αυτή και με δεδομένο ότι, ο μήνας Αύγουστος είχε -με προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση- είχε τεθεί εκτός υπολογισμού, οι προθεσμίες για την κατάθεση ενδικοφανών προσφυγών λήγουν στις 10 Οκτωβρίου 2014.

Παράλληλα, μία άλλη διάσταση στο ζήτημα των προθεσμιών, δίνει η ενημέρωση που είχαμε από το δικηγορικό γραφείο του κ. Ιωάννη Κυριακόπουλου (Kyros Law Offices), η οποία αφορά στη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, επί των παρακάτω ερωτημάτων, που υποβλήθηκαν τον Ιούνιο του 2012 από το Υπουργείου Οικονομικών. Το Υπουργείο Οικονομικών ρωτούσε:
1) Αν είναι νόμιμη η κοινοποίηση, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, με τις επ’ αυτών ατομικές ειδοποιήσεις, σε όσους χρήστες του TAXISNET έχουν δηλώσει την ηλεκτρονική τους διεύθυνση και έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους.
2) Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, αν εκκινείται – και από πότε- η προθεσμία για την τυχόν προσβολή, ενώπιον των Δικαστηρίων, των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος ή των επ’ αυτών ατομικών ειδοποιήσεων.

Αφού ανέπτυξε το σκεπτικό του, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα (διαβάστε την πλήρη γνωμοδότηση):

α) η κοινοποίηση, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος, με τις επ’ αυτών ατομικές ειδοποιήσεις, είναι νόμιμη, εφόσον εκδοθούν οι προβλεπόμενες κανονιστικές πράξεις επί των οικείων διατάξεων και εφόσον τηρούνται οι οριζόμενες στο νόμο διαδικασίες (προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, αίτηση ή συγκατάθεση των διοικουμένων κλπ.),

β) είναι επιτρεπτή η έναρξη δικονομικών (ή διοικητικών) προθεσμιών προσβολής των ηλεκτρονικώς κοινοποιούμενων διοικητικών εγγράφων, εφόσον τηρηθούν οι υπό στοιχ. α’ προϋποθέσεις και διαδικασίες, εν πάση όμως περιπτώσει, η αδυναμία έγχαρτης απόδειξης της παραλαβής των εν λόγω εγγράφων από τον διοικούμενο και της πρόσβασής του σε αυτά, καθιστά, κατ’ αποτέλεσμα, απρόθεσμη την ως άνω προσβολή.

Με άλλα λόγια, με βάση τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθώς η Διοίκηση (δηλαδή το Κράτος) δε μπορεί να αποδείξει “τη λήψη και άρα την πλήρη γνώση του περιεχομένου του ηλεκτρονικώς αποσταλέντος εγγράφου”, τότε δεν υπάρχει μία βέβαιη ημερομηνία για την έναρξη του διαστήματος που έχει στη διάθεσή του ο πολίτης για την υποβολή προσφυγής κατά της απόφασης και συνεπώς, δεν υπάρχει συγκεκριμένη προθεσμία κατά την οποία λήγει το δικαίωμα της προσφυγής.

Με βάση τα παραπάνω, προσφυγή κατά του ΕΝΦΙΑ μπορεί να κάνει κάποιος πολίτης έως τις 10 Οκτωβρίου 2014, ανεξάρτητα του εάν πλήρωσε την πρώτη δόση του φόρου, ενώ δεν υφίσταται προθεσμία λήξης του χρονικού περιθωρίου προσφυγής, για όσους δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση. (Σημείωση: Εφ’ όσον κάποιος πλήρωσε την πρώτη δόση, δε μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν του κοινοποιήθηκε η πράξη καταλογισμού του φόρου).

Βέβαια, με όλα τα παραπάνω, κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι τίθεται σε αμφισβήτηση η νομιμότητα επιβολής προσαυξήσεων και προστίμων για όσους δεν πλήρωσαν την πρώτη δόση, αφού η Διοίκηση (το Κράτος) δε μπορεί να αποδείξει ότι έλαβαν γνώση της πράξης του καταλογισμού του φόρου. Όμως, αυτό είναι ένα ιδιαίτερο νομικό θέμα, με το οποίο θα ασχοληθούμε στο επόμενο διάστημα.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, οι “Έλληνες Φορολογούμενοι” θα εξακολουθούν να συνδράμουν τους πολίτες με συμβουλές για τη συμπλήρωση των ενδικοφανών προσφυγών κατά του ΕΝΦΙΑ, τόσο μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2014, όσο και μετά την ημερομηνία αυτή.

 

Δείτε τη σχετική σελίδα με τα υποδείγματα ενδικοφανών προσφυγών

 

Σχολιάστε