My Twitter Feed

16 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Ξανά στη μαύρη πρώτη θέση! -

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

Τα είπαν για έργα υποδομών -

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

Κιλκίς: Ετοιμότητα για τον “Λέανδρο” -

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

Ξανά στις πρώτες θέσεις το Κιλκίς -

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

Έτοιμοι για ακραία καιρικά φαινόμενα -

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

“Όχι στη μονάδα του Μυτιληναίου” -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Πρώτοι σε θνησιμότητα το 2020! -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Προτάσεις της Κίνησης Νέων Παιονίας

Τις προτάσεις της, “που θα δώσουν στον τόπο προοπτική και ένα μέλλον καλοσχεδιασμένο μακριά από προχειρότητες και λογικές του φαίνεσθαι”,  καταθέτει με ορίζοντα την δεκαετία η Ανεξάρτητη Κίνηση Νέων Ιδεών Παιονίας, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Παιονίας 2011-2014. Οι προτάσεις έχουν ως εξής:

1) Δράσεις για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας: 
· Οργάνωση και λειτουργία επιχειρηματικού πάρκου για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και επενδύσεων 
· Παροχή κινήτρων για τις επιχειρήσεις που θα επενδύσουν στην περιοχή: 
o Μέσω της μείωσης των τελών των επιχειρήσεων που θα ιδρυθούν ή θα μεταφερθούν μέσα στα όρια του Δήμου μας 
· Δημιουργία γραφείου επιχειρηματικότητας στα πλαίσια του επιμελητηρίου για την στήριξη της τοπικής οικονομίας, με στροφή προς την ανάπτυξη πράσινων επιχειρήσεων 
· Με την βοήθεια του Ρυθμιστικού σχεδίου χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων και δημιουργία υποδομών για την υποστήριξη τους 
· Εκπαιδευτικές δράσεις για εργαζόμενους σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις, για μετεκπαίδευση εργατικού δυναμικού 
· Δημιουργία γραφείο απορρόφησης ευρωπαϊκών κονδυλίων στα πρότυπα που έχει λειτουργήσει σε άλλους Δήμους στελεχωμένο με επιστήμονες που σε πληθώρα έχει η περιοχή μας. 
· Στα πλαίσια της τουριστικής ανάπτυξης: 
o Δημιουργία ορεινού καταφυγίου, δημιουργία χώρου φιλοξενίας και κάλεσμα ορειβατικού τουρισμού στην περιοχή Πάικου. 
2) Χωροταξική – Πολεοδομική θεώρηση 
Μετά την συνένωση των πρώην Δήμων στον Δήμο Παιονίας απαιτείται μια νέα χωροταξική θεώρηση και η εκπόνηση ενός σχεδίου μετάβασης στην νέα κατάσταση με μακροχρόνιο ορίζοντα. 
· Επεκτάσεις των σχεδίων πόλεως για όλες τις περιοχές ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να προσανατολιστεί η δόμηση προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις 
· Εκπόνηση πολεοδομικών μελετών στις περιοχές επεκτάσεων σχεδίου πόλεως ώστε να υπάρχουν προκαθορισμένες χρήσεις γης χωρίς δεσμεύσεις μελλοντικής δόμησης 
· Συνολικός σχεδιασμός των επεκτάσεων σχεδίων πόλεως σε όλες τις περιοχές που θα διασφαλίζουν την οδική κυκλοφορία και θα μειώνουν τα κόστη των απαλλοτριώσεων. 
3) Κυκλοφορικό 
· Για όλες τις αστικές περιοχές του νέου Δήμου εκπόνηση σύγχρονων κυκλοφοριακών μελετών 
· Ο νέος σχεδιασμός να δίνει προτεραιότητα στον πεζό και στις φιλικές μορφές μετακίνησης όπως το ποδήλατο 
· Οι χώροι στάθμευσης να σχεδιαστούν εξ αρχής ώστε να ευνοούν την αποκέντρωση μετακινήσεων και οχημάτων 
· Οι μετακινήσεις με φιλικό στο περιβάλλον τρόπο να ευνοηθούν και να προτιμηθούν 
· Δημιουργία μοντέλου συγκοινωνίας μεταξύ των πρώην Δήμων καθώς και των τοπικών κοινοτήτων 
4) Διαχείριση Απορριμμάτων – Καθαριότητα 
· Μέσω της εκπαίδευσης και ενημέρωσης των μικρών παιδιών σε θέματα περιβάλλοντος και ανακύκλωσης στα Δημοτικών Σχολείων θα δημιουργηθεί η κατάλληλη περιβαλλοντική συνείδηση ώστε η ανακύκλωση να γίνει τρόπος ζωής για όλες τις οικογένειες. Τα μικρά παιδιά θα γίνουν οι δάσκαλοι των μεγαλυτέρων καθώς και οι θεματοφύλακες στην εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης. 
· Δημιουργία και εκσυγχρονισμό των συστημάτων ανακύκλωσης σε εξειδικευμένες μορφές με στόχο την δημιουργία τρόπου συμπεριφοράς και στάση ζωής. 
· Προώθηση της ανακύκλωσης οργανικών απορριμμάτων σε λιπασματοποίηση. 
· Δημιουργία μονάδας επεξεργασίας υλικών κατεδαφίσεων ώστε να μειωθεί και ίσως να εξαλειφτεί η ανεξέλεγκτη απόθεση μπαζών 
· Ο έλεγχος των εγκαταλειμμένων χώρων ώστε να μην υπάρχουν εστίες συγκέντρωσης απορριμμάτων. 
5) Ύδρευση – Αποχέτευση 
· Σχεδιασμός ενός σύγχρονου δικτύου ύδρευσης με την εισαγωγή συστημάτων απομόνωσης και τμηματικού καθαρισμού 
· Συντήρηση του δικτύου, ειδικά στις περιοχές που είναι παλιό ώστε να μην εμφανίζονται τα φαινόμενα της μεταφοράς λάσπης και σκουριάς μετά από διακοπές 
· Σύγχρονο σύστημα ελέγχου απωλειών του δικτύου και ο περιορισμός των παράνομων συνδέσεων μέσω συστημάτων τηλεπαρακολούθησης και την ολοκληρωμένη καταγραφή του δικτύου (κάποιοι από τους πρώην δήμους το έχουν δρομολογήσει ήδη ενώ κάποιοι δεν έχουν κάνει ούτε την ανάλογη μελέτη) 
· Βασικό μέλημα η δημιουργία και λειτουργία βιολογικών καθαρισμών στις αστικές περιοχές που δεν υπάρχουν (Γουμένισσα –– Άγιος Πέτρος) 
· Αποχετευτικό δίκτυο σε όλους τους οικισμούς των οποίων τα λύματα απαιτούν ειδική επεξεργασία και δημιουργία αποκεντρωμένων μονάδων επεξεργασίας. 
· Ειδική μελέτη για την περιοχές με ιδιαίτερη επιβάρυνση στο πόσιμο νερό, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα στη ρίζα του. Όχι πρόχειρες λύσεις. 
6) Χώροι πρασίνου 
· Δυνατότητα πρόσβασης σε όλους τους Δημότες στα Δασύλλια που υπάρχουν στον Δήμο με αναπλάσεις, δημιουργία ποδηλατοδρόμων και δωρεάν μεταφορά σε ορισμένες μέρες των ηλικιωμένων και των παιδιών. 
· Ανάπτυξη δράσεων ατομικού αθλητισμού στις παραποτάμιες περιοχές και διαδρομές περιπάτου. 
· Συνεργασία με τους Συλλόγους και τους εθελοντές και Δασαρχείο για ανάδειξη μονοπατιών. 
· Συντήρηση Δασικών Δρόμων 
7) Γεωργία – Κτηνοτροφία 
· Αναδιάρθρωση των καλλιεργειών της περιοχής. Έχει τελειώσει η εποχή που μπορούσε ο αγρότης με κάποια στρέμματα σιτάρι, καλαμπόκι, βαμβάκι και τις συνηθισμένες καλλιέργειες να είναι αυτάρκης χωρίς να κάνει μια συμπληρωματική εργασία. Ο Δήμος έχει την δυνατότητα πιλοτικά να στρέψει τους αγρότες σε πιο αποδοτικές καλλιέργειες. Έχει το επιστημονικό δυναμικό και την οργανωτική δομή να το κάνει. 
· Κεντρική διάθεση όλων των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων της περιοχής μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου που μπορεί να επιβλέπει ο Δήμος και να πιστοποιεί τους αγρότες που θα συμμετέχουν. 
· Δημιουργία ζωνών βιολογικής γεωργίας ώστε να αρχίσει η περιοχή να εμφανίζεται στους χώρους των βιολογικών προϊόντων με στόχο ένα σοβαρό ποσοστό της παραγωγής αγροτικής και κτηνοτροφικής να χαρακτηριστεί και να πιστοποιηθεί. 
· Δημιουργία κτηνοτροφικών ζωνών 
· Δημιουργία εμπορικού φορέα ο οποίος θα μπορεί να προωθεί τοπικά προϊόντα σε ευρύτερες αγορές. 
· Υδάτινοι πόροι, θα πρέπει να συγκρατούμε όλα τα ποταμάκια και τους παραποτάμους του Αξιού σε διάφορα σημεία ώστε να ανεβαίνει ο υδροφόρος ορίζοντας στον κάμπο. Κόστος πολύ χαμηλό και πολύ μεγάλη απόδοση. (παράδειγμα το ίδιο έχει γίνει στα Άθηρα για το ποτάμι που περνά από το Πολύπετρο) 
· Συντονισμός προσπάθειας δημιουργίας συνεταιριστικών ψυγείων για αποθήκευση ευπαθών προϊόντων (π.χ Κεράσια, Μήλα, Κάστανα) 
8) Παιδεία – Πολιτισμός – Αθλητισμός 
· Ένταξη τάξεων Λαϊκής Μουσικής Παιδείας στο Γυμνάσιο και λύκειο Γουμένισσας. 
· Λειτουργία τμημάτων Λαϊκής Τέχνης με αξιοποίηση γνωστών τεχνιτών της περιοχής. 
· Δημιουργία Αθλητικού κέντρου στα Μεγ. Λιβάδια για την προετοιμασία αθλητών μέσω σύμπραξης με ιδιωτική εταιρία. 
· Ευρυζωνική κάλυψη όλων των αστικών κέντρων (δωρεάν internet) 
· Δημιουργία ανοιχτού θεάτρου 
Δημιουργία πόρων και πράσινων υποδομών 
· Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημοτικά κτήρια 
o Το γνωστό πρόγραμμα φωτοβολταϊκά στις στέγες μπορεί και ο Δήμος να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά συστήματα σε όλα τα κτήρια που βρίσκονται στην κυριότητα του. Έτσι κάθε στέγη ή δώμα Δημοτικού κτηρίου ή και σχολικής μονάδας μπορεί να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα που η απόσβεση του θα γίνει στα 6 περίπου χρόνια και στο υπόλοιπο της λειτουργίας τους (25 χρόνια) τα έσοδα θα γεμίζουν τα ταμεία του Δήμου 
· Χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε απομακρυσμένες περιοχές του Δήμου όπου απαιτείται μεταφορά ενέργειας αντί υλοποίησης δικτύων μεταφοράς της ΔΕΗ 
· Σε όλη την κοιλάδα του Αξιού υπάρχει αρκετό αιολικό δυναμικό ώστε να υπάρχουν βιώσιμες επενδύσεις σε αιολικά πάρκα. Ο Δήμος μπορεί να επενδύσει σε αυτό είτε αυτόνομα, είτε με την μορφή συμπράξεων σε εταιρείες με ιδιώτες ώστε να αξιοποιήσει το αιολικό δυναμικό αυτό και να δημιουργηθούν έσοδα. 
· Για τον ηλεκτροφωτισμό των οδών, ο έλεγχος των φωτισμών με φωτοκύτταρα και ανιχνευτές κίνησης ώστε να γίνει εξοικονόμηση ενέργειας. Αξιοποίηση υδάτινων πόρων του Παικου, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Σχολιάστε