My Twitter Feed

22 Μαΐου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Μετεό σταθμός στην Αξιούπολη -

Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Κλειστά πάντα τα εργαστήρια -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Σήκω Ψυχή μου στα Ελευθέρια -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

ΑΔΕΔΥ: Κάλεσμα για νέα απεργία -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

Κασσελάκης: Υπέγραψε ομόνοια! -

Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Ο γραμματέας ΠΑΣΟΚ στο νομό -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Εκλογική επιτροπή και μήνυμα -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Κόντρα δήμου με διευθύντρια ΔΕ -

Παρασκευή, 17 Μαΐου, 2024

Προτάσεις ΕΒΕ για αναπτυξικούς νόμους

Προτάσεις για βελτιστοποίηση των Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 και 3908/2011, κατέθεσε μ` επιστολή του προς τον υφυπουργό Ανάπτυξης, Παναγιώτη Μηταράκη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Παύλος Τονικίδης.

Η επιστολή με τις προτάσεις:

“Κύριε Υφυπουργέ,

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για την προσαρμογή  του εν ισχύ αναπτυξιακού  νόμου στα σημερινά οικονομικά δεδομένα, σας κοινοποιούμε τις παρακάτω, κατά θεματική ενότητα, προτάσεις. Συγκεκριμένα  προτείνουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  1. Σχετικά με την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των ιδίων κεφαλαίων και λόγω του γεγονότος ότι πολλοί δυνητικοί επενδυτές έχουν ήδη μεταφέρει τα κεφάλαιά τους σε τράπεζες του εξωτερικού ή σε θυρίδες, και πάντα με στόχο τον επαναπατρισμό των κεφαλαίων και την ένταξη αυτών στην ελληνική πραγματική οικονομία προτείνουμε όταν γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου για τις ανάγκες του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου προς τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας της ίδιας συμμετοχής να μην ελέγχεται και το μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο του κεφαλαίου για την περίοδο πριν την αύξηση.
  2. Για τους παραπάνω λόγους, προτείνουμε όταν ζητείται η τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας της ίδιας συμμετοχής για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (μέσο τριμηνιαίο υπόλοιπο προηγούμενου τριμήνου) να επαρκεί και προθεσμιακός λογαριασμός που να τεκμηριώνει ότι το απαιτούμενο κεφάλαιο θα βρίσκεται διαθέσιμο στην τράπεζα για τρεις μήνες μετά (όχι πριν) την υποβολή του φακέλου
  3. Στις υποβολές που αφορούν τη γενική επιχειρηματικότητα (ενίσχυση μόνο μέσο φοροαπαλλαγής) προτείνουμε προς διευκόλυνση των επενδυτών να ζητείται αυστηρά μόνο η τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας της ίδιας συμμετοχής και όχι όλων των απαραίτητων διαθεσίμων. Κατά την ενίσχυση μέσω φοροαπαλλαγής δεν δεσμεύονται πόροι ώστε να απαιτείται η τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας του συνόλου του χρηματοδοτικού σχήματος
  4. Ικανή και αναγκαία συνθήκη για την τεκμηρίωση της ίδιας συμμετοχής να είναι και η ισόποση διαθεσιμότητα μέσου τριμηνιαίου υπολοίπου στον όψεως της εταιρίας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επενδύουν με την υφιστάμενη ρευστότητα χωρίς να απαιτείται να δείξουν οι μέτοχοι την  διαθεσιμότητα χρήματος για την επένδυση.
  5. Σε μετοχικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι του ενός μετόχου, να μπορεί να καλύψει κατά τον έλεγχο νομιμότητας συνολικά την απαίτηση της ίδιας συμμετοχής έστω ένας εκ των μετόχων, ανεξάρτητα από το μερίδιό του στην επιχείρηση. Με υπεύθυνη δήλωση να επιβεβαιώνει ότι αν οι υπόλοιποι μη βαθμολογούμενοι μέτοχοι δεν δύνανται να το καλύψουν κατά την υλοποίηση της επένδυσης, τότε θα το καλύψει ο ίδιος

Β. ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Λόγω του εξαιρετικά μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος είναι δύσκολη η πρόβλεψη του ύψους υλοποίησης μιας επένδυσης όταν ο χρόνος υλοποίησης στα πλαίσια του αναπτυξιακού είναι 3 + 2 έτη. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνουμε να δύνεται η δυνατότητα να μεταβάλλεται ο προϋπολογισμός αυξητικά ή μειωτικά μέχρι 30% ώστε οι δυνητικοί επενδυτές να μην δεσμεύονται απόλυτα για το μέγεθος της επένδυσης και να μπορούν να το προσαρμόσουν ανάλογα με την πορεία των αγορών

Γ. ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Η χρονική περίοδος των υποβολών σήμερα είναι ένας μήνας. Λόγω του διαρκώς μεταβαλλόμενου νομοθετικού και οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα, οι επενδυτές περιμένουν μέχρι την τελευταία στιγμή πριν την υποβολή του φακέλου αιτήματος επιδότησης να αξιολογήσουν τις συνθήκες στις οποίες πρόκειται να επενδύσουν. Προτείνουμε λοιπόν η περίοδος υποβολών να αυξηθεί σε ενάμιση μήνα κατά ελάχιστο, ώστε να υπάρχει ο χρόνος να γίνει σωστή αξιολόγηση της βιωσιμότητας της επένδυσης.

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Πολλοί γιατροί, και όχι μόνο,  θέλουν να κάνουν επενδύσεις στον κλάδο της υγείας, στη δημιουργία κέντρων διάγνωσης και θεραπείας, προς ενίσχυση τη συγκεκριμένου αντικειμένου αλλά ταυτόχρονα και του ιαματικού τουρισμού και του τουρισμού υγείας. Σήμερα ενισχύονται στα πλαίσια του αναπτυξιακού, στον κλάδο υγείας μόνο τα κέντρα αποκατάστασης. Προτείνουμε να ενισχύονται οι επενδύσεις στον κλάδο υγείας στο σύνολό τους με εξαίρεση τα ιατρεία. Έτσι θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα και η ποιότητα των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ ταυτόχρονα ο κλάδο θα επανεπενδύσεις τα κέρδη προηγουμένων ετών.

Ε. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Η ύπαρξη ενίσχυσης μέσω φορολογικής απαλλαγής δεν αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τους δυνητικούς επενδυτές καθώς σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις του επενδυτικού νόμου κατά την πρώτη διαχειριστική  περίοδο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης μπορούν να αξιοποιήσουν μόνο το 1/3 του εγκεκριμένου ποσού ενίσχυσης φορολογικής απαλλαγής.

Προτείνουμε λοιπόν από την πρώτη διαχειριστική περίοδο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης να είναι δυνατός ο συμψηφισμός του συνόλου της αξίας της ενίσχυσης μέσω φορολογικής απαλλαγής τόσο για τις τρέχουσες όσο και για τυχόν παρελθούσες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας προς το κράτος.

ΣΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

  1. Σε μια περίοδο που οι τράπεζες δεν εκδίδουν εγγυητικές για την είσπραξη προκαταβολής χωρίς να δεσμεύσουν το ισόποσο από τη ρευστότητα της εταιρίας, οι επενδυτές δεν μπορούν να λάβουν προκαταβολές για την έναρξη της επενδυτικής του δραστηριότητας. Άρα πρέπει να αυτοχρηματοδοτήσουν το ήμισυ της επένδυσης για να εισπράξουν το 50% της επιχορήγησης.

Προτείνουμε να καταβάλλεται το 25% της ενίσχυσης με διοικητικό μόνο έλεγχο επί των παραστατικών αγορών – πληρωμών που αφορούν στην υλοποίηση του 25% της επένδυσης.

  1. Προτείνουμε την εξάλειψη οποιασδήποτε γραφειοκρατίας για την επίτευξη του τελικού στόχου του επενδυτικού σχεδίου. Οι απαιτήσεις σε αιτήματα αλλαγών και η αναμονή έγκρισής τους δημιουργεί αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση της επένδυσης.
  2. Προτείνουμε τη διασφάλιση της επιχείρησης για την εμπρόθεσμη εκταμίευση της επιδότησης. Η εκταμίευση είναι μια σειρά πολύπλοκων διαδικασιών. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην επιδότηση επιβαρύνει σημαντικά τους επενδυτές με τοκοχρεολύσια, τόκους κτλ
  3. Προτείνουμε επίσης ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο και διασφάλιση των επενδυτών για την τήρηση των στοιχείων του νόμου και της απόφασης υπαγωγής. Δεν είναι δυνατόν κατά τη διάρκεια υλοποίησης ενός έργου να μειώνεται το ποσοστό επιδότησης.

Η. ΑΥΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

Η βιωσιμότητα ενός επενδυτικού σχεδίου εξαρτάται όχι τόσο από την επένδυση όσο από την ικανότητα διείσδυσης των προϊόντων από την επένδυση στην ελληνική αλλά και στις αγορές του εξωτερικού. Προτείνουμε άυλες ενέργειες όπως έρευνες αγοράς, δαπάνες συσκευασίας, έντυπα, συμμετοχή σε εκθέσεις, εκπαίδευση πωλήσεων και κάθε άλλη δαπάνη που αφορά στην προώθηση των προϊόντων που παράγονται από την επένδυση να είναι επιλέξιμες προς ενίσχυση από τον αναπτυξιακό νόμο.

Θ. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα μεταφορικά μέσα όπως βυτία, φορτηγά κλπ είναι αναπόσπαστο μέρος των επενδύσεων και το κόστος τους όταν δεν ενισχύεται είναι τόσο μεγάλο που είτε οδηγεί τους επενδυτές στην αγορά μεταχειρισμένων οχημάτων, παλιάς τεχνολογίας που ρυπαίνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον είτε τους αναγκάζει να καταφεύγουν στην ενοικίαση στόλου μεταφοράς που επιβαρύνει σημαντικά το λειτουργικό κόστος της εταιρίας. Προτείνουμε τα μεταφορικά μέσα εμπορευμάτων να ενισχύονται στα πλαίσια του αναπτυξιακού νόμου μέχρι ποσοστού 30% επί του ύψους της επένδυσης.

Ι. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Σε μια περίοδο όπου η ανεργία είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για την ανάπτυξη, η πρόσληψη προσωπικού δεν πρέπει να είναι αναγκαία συνθήκη αλλά πρέπει να βαθμολογείται με μεγάλη βαρύτητα και όχι μόνο με 1 μονάδα ανά 5 νεοπροσλαμβανόμενους. Προτείνουμε την βαθμολογία με 1 μονάδα ανά προσλαμβανόμενο στα πλαίσια του επενδυτικού σχεδίου.”

Σχολιάστε