My Twitter Feed

2 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά -

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Σταθερά στη μαύρη πρώτη θέση! -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

“Γαλάζια νυστέρια” για το ΓΝΚ! -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

ΣΥΡΙΖΑ: Διερεύνηση καταγγελιών -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

To tvxs.gr για το Νοσοκομείο Κιλκίς -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Εξανέστη από το… βήμα του twitter -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Την Πέμπτη η Λαϊκή του Κιλκίς -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Έργα 1,2 εκατ. για συντήρηση δρόμου -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Τα οικονομικά του Δήμου Κιλκίς

“Η οικονομική εικόνα που παρουσίασε ο Δήμος Κιλκίς το 2016 είχε θετικό πρόσημο στις συνολικές του λειτουργίες”, υποστήριξε ο δήμαρχος Κιλκίς Δ. Σισμανίδης παρουσιάζοντας τον απολογισμό – ισολογισμό του δήμου για το 2016, στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την περασμένη Τετάρτη.

Ο κ. Σισμανίδης έκανε λόγο για πλεόνασμα 228.000 ευρώ, για κύκλο εργασιών 18.370.000 ευρώ, για μείωση των υποχρεώσεων προς τρίτους κατά 1,5 εκατ. ευρώ και για ταμειακά διαθέσιμα 11.166.000 ευρώ.

Στην εισήγησή του ο κ. Σισμανίδης είπε τα εξής:

“Μέσα σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον, απόρροια της παρατεινόμενης οικονομικής κρίσης, ο Δήμος Κιλκίς κατατάσσεται στους ελάχιστους ΟΤΑ της χώρας που έχουν πλεονασματικά αποτελέσματα, αυξημένα ταμειακά διαθέσιμα και επαρκές κεφάλαιο κίνησης, στοιχεία που συνομολογούν την ισχυρή και υγιή οικονομική οντότητά του και τις καλές οικονομικές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί από τη Δημοτική Αρχή με υπευθυνότητα, με συνέπεια και με σεβασμό στο δημόσιο χρήμα και στους δημότες. Αθροιστικά, ο Δήμος Κιλκίς, βάσει αυτής της δυναμικής που αναπτύσσει στα οικονομικά του, καθίσταται ένας αξιόπιστος και φερέγγυος δημόσιος φορέας που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις στην ελληνική και ευρωπαϊκή τραπεζιτική αγορά.

Ασφαλείς δείκτες που συνηγορούν στις παραπάνω διαπιστώσεις είναι:

– Το καθαρό αποτέλεσμα χρήσης (πλεόνασμα). Τα αποτελέσματα του Δήμου Κιλκίς και στη χρήση του 2016 ήταν πλεονασματικά καθώς δημιουργήθηκε πλεόνασμα 228.000,90ευρώ.

– Κύκλος εργασιών. Ο κύκλος εργασιών του Δήμου Κιλκίς ανήλθε στο ποσό των 18.369,968,70 ευρώ έναντι ποσού 17.919.648,14ευρώ της προηγούμενης χρήσης, εμφανίζοντας αύξηση της τάξης των 450.320,56 ευρώ χωρίς μάλιστα η Δημοτική Διοίκηση να προχωρήσει σε αύξηση δημοτικών τελών στη χρήση που έληξε.

– Συνολικές υποχρεώσεις. Οι μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου Κιλκίς προς τρίτους διαμορφώθηκαν από το ποσό των 7.457.307,08 στο ποσό των 5.936.001,86 ευρώ κατά συνέπεια μειώθηκαν κατά 1.500.000 ευρώ, γεγονός που δείχνει ξεκάθαρα τη συνέπεια και τη νοικοκυροσύνη στη διαχείριση των υποχρεώσεων του Δήμου. Ο δανεισμός του Δήμου Κιλκίς, να σημειωθεί, ότι έχει χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής το 2024.

– Ταμειακά διαθέσιμα. Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στο ποσό των 11.166.367,92 ευρώ έναντι ποσού 10.814.322,46ευρώ της προηγούμενης χρήσης και παρουσίασαν αύξηση κατά 352.045,46 ευρώ.

– Προβλέψεις. Στη χρήση του 2016 έγινε πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων ποσού 900.000 ευρώ για την υποτίμηση των συμμετοχών (καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Δημοτικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων όπως ο ΟΠΟΝΓΑ, η ΑΔΕΠΑΚ) και απαξίωσης παλαιών έργων ( π.χ. έργο ύδρευσης από Μπέλλες) τα οποία δεν έχουν παραληφθεί από το Δήμο Κιλκίς, γεγονός που μείωσε το πλεόνασμα της χρήσης στο ως άνω ποσό.

Κεφάλαιο κίνησης. Κεφάλαιο κίνησης αποτελούν τα ταμειακά διαθέσιμα αφού προστεθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και αφαιρεθούν όλες οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Το κεφάλαιο κίνησης του Δήμου Κιλκίς διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.356.629,45ευρώ έναντι ποσού 12.928.666,08ευρώ της προηγούμενης χρήσης και είναι αυξημένο κατά 1.427.963,37ευρώ. Είναι θεμελιώδους σημασίας να τονιστεί ότι το κεφάλαιο κίνησης αποτελεί πολύ βασικό χρηματοοικονομικό δείκτη ρευστότητας και πιστοληπτικής ικανότητας ενός Νομικού Προσώπου. Ο συγκεκριμένος δείκτης κρίνεται πολύ ικανοποιητικός για το Δήμο Κιλκίς, πόσο μάλλον τη στιγμή που άλλοι Δήμοι έχουν αρνητικό κεφάλαιο κίνησης και ορισμένοι βρίσκονται μάλιστα σε κατάσταση χρεωκοπίας. Πρακτικά τούτο σημαίνει ότι ο Δήμος Κιλκίς έχει τη δυνατότητα να δανειοδοτηθεί από κάθε ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή τράπεζα με ποσό έως και 10.000.000ευρώ.

Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκατάστασης. Πρόκειται για τα υπό εκτέλεση και εκτελεσμένα έργα και τον πάγιο εξοπλισμό του Δήμου Κιλκίς, που στη χρήση του 2016 αυξήθηκαν κατά 1.300.000ευρώ.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι στη χρήση του 2016 ο Δήμος Κιλκίς πλήρωσε για την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων που αφορούσαν προηγούμενες χρήσεις ποσό 250.000 ευρώ.”

Σχολιάστε