My Twitter Feed

9 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Απολογισμός με κριτική για όλα -

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου, 2021

Έφυγε από τον ιό κι ο Δημ. Ταταρίδης -

Σάββατο, 9 Ιανουαρίου, 2021

Μικρός ο αριθμός των κρουσμάτων -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

19 στήλες θερμομέτρησης σε Κιλκίς -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Παιονία: Αναλυτικά το έργο-μαμούθ -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Εμβολιασμοί για άνω των 85 ετών -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Ιός: Παραμένει σε υψηλά επίπεδα -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Υποστήριξη για τον COVID-19 -

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου, 2021

Ν. Κιλκίς: Στη Β` ζώνη και πεδινός

Στη Β` ζώνη, όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, παραμένει ο νομός Κιλκίς, ενώ όπως καθορίζει ο”Καλλικράτης” οι δυο δήμοι που τον αποτελούν δεν είναι ορεινοί για ν` ανέβουν κατηγορία.

petrelaio-thermansisΠάντως, και στις τέσσερις ζώνες η επιδότηση του πετρελαίου είναι ίδια και ισούται με το 25% της τιμής του. Απλώς, οι ζώνες έχουν σχέση με τη ποσότητα του πετρελαίου που μπορεί να επιδοτηθεί.

Στη Β` ζώνη που εντάσσεται ο νομός μας, η ανώτατη συνολική κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό είναι 15 λίτρα, ενώ στη πρώτη 25, στην τρίτη 8 και στην τέταρτη 5 λίτρα ανά τετραγωνικό.

Όσο για την ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου θέρμανσης ανά κύρια κατοικία που ανήκει σε άγαμο είναι 2.000 λίτρα για την πρώτη ζώνη (2.500 λίτρα για έγγαμο, μονογενεϊκές οικογένειες ή μέρη συμφώνου συμβίωσης), 1.200 στη δεύτερη (1.500), 640 στην Τρίτη (800) και 400 λίτρα στην τέταρτη ζώνη (500 λίτρα για έγγαμους, μονογονεϊκές οικογένειες ή μέρη συμφώνου συμβίωσης).

Το επίδομα καλύπτει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης που πραγματοποιούνται από 15 Οκτωβρίου 2016 μέχρι και την 30ήηΑπριλίου 2017 μετά από σχετική αίτηση που υποβάλλεται μέχρι 31 Μαΐου 2017.

Αλλαγές

Η υπουργική απόφαση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης το 2017 που δημοσιεύθηκε χθες, περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές, με κερδισμένους τους κατοίκους ορεινών περιοχών.

Η βασική διαφοροποίηση της νέας απόφασης αφορά στην πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία «οι δήμοι οι οποίοι ορίζονται ως “ορεινοί” εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν», με τους κατοίκους των περιοχών αυτών να δικαιούνται έτσι υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι επιδότηση για την αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια. Ειδικά για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και η αξία της ακίνητης περιουσίας αποτελούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του επιδόματος.

Συγκεκριμένα:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, θα πρέπει να ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα. Για κάθε παιδί προβλέπεται προσαύξηση κατά 2.000 ευρώ.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο τέκνο. Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2015. Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η οποία προκύπτει από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2016, υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων, κατά τον Κ.Φ.Ε, τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015, να μην υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ για τους άγαμους και το ποσό των 200.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:

1. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του Ν. 4172/2013.

2. Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.

3. Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, ανεξάρτητα εάν αυτά είναι σε ακινησία.

4. Η επαγγελματική στέγη.

5. Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.

6. Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

Οι ζώνες

Για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης, η Ελληνική Επικράτεια κατανέμεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ως εξής:

-Πρώτη Ζώνη: Νομοί Γρεβενών, Δράμας, Έβρου, Ευρυτανίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Κοζάνης, Σερρών, Φλώρινας

– Δεύτερη Ζώνη: Αρκαδίας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καρδίτσας, Κιλκίς, Λάρισας, Μαγνησίας, Ξάνθης, Πέλλας, Πιερίας, Ροδόπης, Τρικάλων, Χαλκιδικής

– Τρίτη Ζώνη: Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας, Αττικής (εκτός Κυθήρων και νησιών Σαρωνικού), Αχαΐας, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ηλείας, Θεσπρωτίας, Κέρκυρας, Κορινθίας, Λέσβου, Λευκάδας, Πρέβεζας, Φθιώτιδας, Φωκίδας, Χίου

– Τέταρτη Ζώνη Αργολίδας, Δωδεκανήσου, Ζακύνθου, Ηρακλείου, Κυκλάδων, Λασιθίου, Μεσσηνίας, Λακωνίας, Κεφαλληνίας και Ιθάκης, Κύθηρα και νησιά Σαρωνικού, Ρεθύμνου, Σάμου, Χανίων

Οι Δήμοι που κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.3852/2010 ορίζονται ως «ορεινοί» εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη ζώνη από αυτήν στην οποία εντάσσεται ο Νομός στον οποίο ανήκουν. Η πληροφορία αυτή δύναται να αντληθεί και από τρίτους φορείς ή υπηρεσίες.

Για κάθε κατοικία, ανεξαρτήτως ζώνης, χορηγείται επίδομα σε άγαμους για τα πρώτα 80 τετραγωνικά μέτρα και έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και μονογονεϊκές οικογένειες για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα, με ανώτατη κατανάλωση λίτρων πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, ανά κλιματική ζώνη και ανά τετραγωνικό μέτρο της κατοικίας.

Οι ορεινοί δήμοι

Ο χαρακτηρισμός ενός δήμου ως «ορεινού», συνεπάγεται μεγαλύτερη επιδότηση για τη χρήση πετρελαίου θέρμανσης σε σχέση με πέρσι, καθώς όπως προβλέπει η σχετική Απόφαση, οι εν λόγω δήμοι εντάσσονται στην αμέσως ανώτερη Ζώνη επιδότησης.

Το ποιοι είναι αυτοί οι δήμοι προκύπτει από το νόμο 3852 του 2010, το γνωστό «Καλλικράτη». Συγκεκριμένα, οι δήμοι που χαρακτηρίζονται ως «ορεινοί» είναι οι εξής:

Νομός Αιτωλοακαρνανίας: δήμος Θέρμου
Νομός Αργολίδος: δήμος Επιδαύρου
Νομός Αρκαδίας: δήμοι Νότιας και Βόρειας Κυνουρίας
Νομός Άρτας: δήμοι Γεωργίου Καραϊσκάκη και Κεντρικών Τζουμέρκων
Νομός Βοιωτίας: δήμος Διστόμου- Αράχοβας- Αντίκυρας
Νομός Γρεβενών: δήμος Δεσκάτης
Νομός Δράμας: δήμοι Κάτω Νευροκοπίου και Παρανεστίου
Νομός Ευρυτανίας: δήμος Αγράφων
Νομός Ηρακλείου: δήμος Βιάννου
Νομός Θεσπρωτίας: δήμος Φιλιατών
Νομός Ιωαννίνων: δήμοι Κόνιτσας, Πωγωνίου, Βόρειων Τζουμέρκων, Μετσόβου και Ζαγορίου
Νομός Καρδίτσας: δήμοι Αργιθέας και Λίμνης Πλαστήρα
Νομός Καστοριάς: δήμος Νεστορίου
Νομός Κορινθίας: δήμος Νεμέας
Νομός Λασιθίου: δήμος Οροπεδίου Λασιθίου
Νομός Μαγνησίας: δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου
Νομός Μεσσηνίας: δήμος Δυτικής Μάνης
Νομός Ρεθύμνου: δήμοι Αμαρίου, Αγίου Βασιλείου και Ανωγείων
Νομός Φλώρινας: δήμος Πρεσπών
Νομός Χανίων: δήμοι Σφακίων και Καντάνου- Σελίνου

Σχόλια
One Response to “Ν. Κιλκίς: Στη Β` ζώνη και πεδινός”
  1. Ο/Η Σαράντης Δημητριάδης λέει:

    Το Κιλκίς βεβαίως δεν είναι στην Πελοπόννησο των σπουδαίων πολιτευτών, όπου η “ορεινή” Επίδαυρος σε υψομέτρο 86 μέτρων και η “ορεινή” Νεμέα των 312 μέτρων. Ούτε στην Κρήτη με την παραθαλάσσια “ορεινή” Χώρα Σφακίων.

    Υπάρχουν μη αμφισβητούμενα κλιματικά δεδομένα για όλους τους Δήμους της χώρας μας, με καταγεγραμμένες τις μέσες τιμές θερμοκρασίας των χειμερινών μηνών. Αυτά θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν ως κριτήρια.
    Πεδίο δόξας λαμπρής λοιπόν για μια δικαιολογημένη διεκδίκηση από τους βουλευτές Κιλκίς.

Σχολιάστε