My Twitter Feed

4 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Επαναξιολογούνται οι διοικητές; -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Παραμένει αναβαθμισμένος -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Καταγγελίες υγειονομικών Κιλκίς -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Εμβολιασμοί στα νοσοκομεία μας -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

ΣΥΡΙΖΑ: Ανησυχία για τα σχολεία -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

“Μέτρα πριν το άνοιγμα σχολείων” -

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου, 2021

ΑΚΕ: Διαφοροποίηση στο ΣΕΝΚ -

Κυριακή, 3 Ιανουαρίου, 2021

Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά -

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Μηχανογραφικό Δελτίο 2017- Επιλογή σπουδών

Η επιτυχημένη επιλογή σπουδών από την υποψήφια και τον υποψήφιο που συμμετείχε στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αφορά και στην «σωστή» συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Οι οδηγίες που δίνονται παρακάτω έχουν στόχο την κατανόηση του μηχανισμού εισαγωγής στις διάφορες σχολές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ και την αποφυγή συνηθισμένων λαθών.

Σύστημα Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού http://exams.it.minedu.gov.gr

 Όλοι οι υποψήφιοι για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το 2017 που θα καταθέσουν μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (90% και 10%),

πρέπει από 21 Ιουνίου 2017 να προσέλθουν στο Λύκειο τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό κωδικό.

Έως και 14 Ιουλίου 2017, οι υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πρέπει να επισκέπτονται την ηλεκτρονική διεύθυνση  http://exams.it.minedu.gov.gr , να δημιουργήσουν το Μηχανογραφικό Δελτίο (Μ.Δ.), να το οριστικοποιήσουν και να το υποβάλλουν ηλεκτρονικά.

Επίσης στην ιστοσελίδα υπάρχουν Οδηγίες χρήσης, χρήσιμες πληροφορίες και στατιστικά.

Ανάλογες πληροφορίες υπάρχουν και στην Ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ http://www.minedu.gov.gr/.  Δελτία Τύπου, Μηχανογραφικά Δελτία ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, αλλάκαι αντιστοιχίες σχολών και τμημάτων.  Από το Μενού ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ http://www.minedu.gov.gr/exetaseis-2/to-thema-exetaseis

Συμπληρώνοντας το Μηχανογραφικό Δελτίο

O υποψήφιος, όταν κληθεί να συμπληρώσει το Μηχανογραφικό του δελτίο θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω:

 • Να επιλέξει Επιστημονικά Πεδία (το πολύ δυο)
 • Να δηλώσει την προτίμησή του σε σχολές ανάλογα με την επιθυμία του και η τελική του απόφαση να είναι βασισμένη σε ορθολογικά στοιχεία και όχι μόνο σύμφωνα με τις βάσεις του προηγούμενου έτους και τις φήμες.
 • Να υπολογίσει σωστά τα μόρια του για το κάθε επιστημονικό  πεδίο

Αυτά που πρέπει να λάβει υπόψη του ο/η υποψήφιος/α για την ιεράρχηση των σχολών στο Μηχανογραφικό Δελτίο είναι

                α.            Τα ενδιαφέροντα και οι κλίσεις του

                β.            Ο τόπος λειτουργίας του κάθε τμήματος και οι δυνατότητές του (προγράμματα σπουδών)

                γ.            Οι προοπτικές των επαγγελμάτων  στην αγορά εργασίας

Η διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου μπορεί να γίνει με τα παρακάτω προτεινόμενα πέντε βήματα.

 1. Καταγράψτε σε μια λίστα όλα τα τμήματα που σας ενδιαφέρουν    (ως αντικείμενο σπουδών και ως επάγγελμα) από τα πεδία που μπορείτε να δηλώσετε.

Ενημερωθείτε διεξοδικά για το καθένα από αυτά και συνυπολογίστε το εύρος του πεδίου σπουδών.

 1. Επιλέξτε ένα τμήμα κάθε φορά, το πρώτο στις προτιμήσεις σας, αντιγράψτε το σε μια νέα κατάσταση και σβήστε το από την αρχική λίστα.

Από τα εναπομείναντα τμήματα, επιλέξτε την επόμενη πρώτη επιλογή σας μέχρι να αντιγράψετε όλα τα επιθυμητά τμήματα από την αρχική κατάσταση στη νέα.

 1. Σημειώστε δίπλα σε κάθε τμήμα σε ποιο πεδίο ανήκει. Αν ένα τμήμα ανήκει σε δύο πεδία, επιλέξτε αυτό στο οποίο συγκεντρώνετε τα περισσότερα μόρια.

Συμπεριλάβετε όλα τα τμήματα, ανεξάρτητα από το βαθμό πρόσβασης.

 1. Ιεραρχήστε και αριθμήστε τις προτιμήσεις σας σύμφωνα με τις επιθυμίες σας αλλά και το τι είναι εφικτό.

Είτε με βάση το τμήμα που σας ενδιαφέρει σε όλες τις πόλεις.

Είτε το τμήμα της προτίμησής σας και άλλα εναλλακτικά τμήματα που έχουν έδρα στην πόλη σας και που είχατε σε χαμηλότερη σειρά προτίμησης, συνεκτιμώντας οικονομικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς παράγοντες.

 1. Μετά την κριτική ανάγνωση όλων των πληροφοριών και τον υπολογισμό των μορίων που συγκεντρώνετε,

εξετάστε εκ νέου τις επιλογές σας και δημιουργήστε το τελικό Μηχανογραφικό Δελτίο.

Στο Σύστημα Ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές:

 • συμπλήρωση μηχανογραφικού δελτίου
 • τροποποίηση μηχανογραφικού δελτίου που έχει ήδη συμπληρωθεί
 • υποβολή – οριστικοποίηση το μηχανογραφικού δελτίου

Υπάρχουν προσυμπληρωμένα τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου/της υποψήφιας.

Επίσης προσυμπληρωμένα στοιχεία που αφορούν την ομάδα προσανατολισμού ή την ειδικότητά, καθώς και τα πεδία ή τομείς (για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες των ΕΠΑΛ.  Τέλος υπάρχουν  τα τμήματα και σχολές που επιτρέπεται να δηλώσει η/ο κάθε υποψήφια/υποψήφιος (ανάλογα με την ομάδα προσανατολισμού και τα μαθήματα στα οποία δήλωσε εξέταση) και θα ξεκινήσει την επεξεργασία του ΜΔ.

Δηλώνει τις σχολές που πραγματικά επιθυμεί, αλλάζει τη σειρά, προσθέτει ή αφαιρεί σχολές, με κριτήριο τις επιθυμίες της/του συνεκτιμώντας οικονομικούς, κοινωνικούς και οικογενειακούς παράγοντες και όχι τις περσινές βάσεις ή άλλες φήμες για τις βάσεις, καθώς οι βάσεις εισαγωγής κάθε χρόνο διαφοροποιούνται.

Κατά την συμπλήρωση των σχολών, η αρίθμηση προτιμήσεων υποχρεωτικά θα πρέπει να είναι συνεχής. Δεν επιτρέπονται κενά ή ελλείψεις αριθμών.

Όταν είναι έτοιμη/ος να οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό δελτίο πατά την ανάλογη επιλογή. Εμφανίζεται το μηχανογραφικό αφού είναι όλα εντάξει και  οι υποψήφιες/οι βέβαιες/οι για τις επιλογές τους  επιλέγουν οριστικοποίηση και εκτυπώνουν το μηχανογραφικό όπου υπάρχει ένας αριθμός πρωτοκόλλου.

Υποψήφιοι που διεκδικούν θέσεις εισαγωγής το 10%

Ισχύουν τα ίδια με τους υποψηφίους που εξετάστηκαν φέτος σε πανελλαδικό επίπεδο σε ότι αφορά την συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Πρέπει να προσέλθουν στο πλησιέστερο Λύκειο για να προμηθευτούν τον κωδικό ασφαλείας. Ισχύουν οι ίδιες ημερομηνίες.

Μετεγγραφές

Όσες και όσοι υποψήφιες/οι δικαιούνται μεταφορά της θέσης (κατηγορίες: των πολύτεκνων, των τρίτεκνων και των κοινωνικών κριτηρίων) υποβάλλουν κανονικά το Μηχανογραφικό Δελτίο και  μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων  θα κάνουν  σχετική αίτησή προς το τμήμα υποδοχής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ελέγξουν τις αντιστοιχίες μεταξύ των τμημάτων. Καμιά μετεγγραφή δεν γίνεται αν δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα.

Τώρα  Αποφασίζεις

Οφείλεις να γνωρίζεις για τις Σχολές, που   σε ενδιαφέρουν αλλά και για τις άλλες που απορρίπτεις, από τους Οδηγούς Σπουδών των πανεπιστημίων και ΤΕΙ,  το ΚΕΣΥΠ, από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΠΕΠ:   http://www.eoppep.gr/teens  όπου υπάρχουν διασυνδέσεις με Πανεπιστήμια και ΤΕΙ αλλά και από τις μονογραφίες επαγγελμάτων http://epagelmata.oaed.gr/

Προσπάθησε να μάθεις οτιδήποτε θα σε βοηθήσει για να αποφασίσεις.

Μικρά, Χρήσιμα και Κρίσιμα «Μυστικά»

 • ΔΕΝ ιεραρχούμε ΠΟΤΕ πιο ψηλά μια σχολή που μας αρέσει λιγότερο, επειδή έχει περισσότερα μόρια.
 • Λαμβάνουμε υπ’ όψιν την αγορά εργασίας και τις προοπτικές απασχόλησης του πτυχιούχου κάθε σχολής.
 • Αν το ενδιαφέρον σου μοιράζεται σε περισσότερες κατευθύνσεις σπουδών και δεν θέλεις να βρεθείς να σπουδάζεις σε κάποιες πόλεις, τότε καλό είναι να βάλεις πρώτα όλα τα Τμήματα που σε ενδιαφέρουν στην πόλη που προτιμάς και μετά να δηλώσεις τις άλλες πόλεις όπου λειτουργούν τα Τμήματα αυτά, πάλι με τη σειρά που εσύ αποφασίζεις.
 • Ακόμη και αν είσαι απογοητευμένος από τις επιδόσεις σου στις εξετάσεις τώρα  πρέπει να φτιάξεις ένα σωστό Μηχανογραφικό Δελτίο  και αργότερα ξανασκέφτεσαι τις επιλογές σου.
 • Μην υποτιμάς τα ΤΕΙ. Υπάρχουν μοναδικά τμήματα.

Υπάρχουν τμήματα με πολύ θετικές προοπτικές στην αγορά εργασίας.

 • Μπορείς να σπουδάσεις το αντικείμενο που σε ενδιαφέρει σε Πανεπιστημιακά τμήματα και σε τμήματα των ΤΕΙ.
 • Δηλώνουμε όλες τις σχολές που μας ενδιαφέρουν χωρίς να σκεφτόμαστε τα μόρια και μεγιστοποιούμε την πιθανότητα εισαγωγής σε κάποιο τμήμα. Η επιλογή εγγραφής και φοίτησης θα γίνει μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.
 • Το οικογενειακό περιβάλλον δρα υποστηρικτικά προς τις υποψήφιες και τους υποψήφιους όμως τελικά πρέπει όλοι να σεβαστούν και να εμπιστευτούν την επιθυμία της/του υποψήφιας/ου.

 Τι καθορίζει τις βάσεις των σχολών;

Η βάση μιας σχολής είναι τα μόρια που συγκέντρωσε ο τελευταίος εισαγόμενος σ’ αυτή τη σχολή.

Οι βάσεις των μορίων των σχολών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ διαμορφώνονται από:

 • την βαθμολογία των υποψηφίων
 • τις επιλογές των υποψηφίων

ΚΕΣΥΠ ΚΙΛΚΙΣ

Κατσιούλα Παναγιώτα

Σιάνου Χατζηκαμάρη Παναγιώτα

Υπεύθυνες ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Κιλκίς

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2341353375, 2341353377

email: kesyp@dide.kil.sch.gr

http://dide.kil.sch.gr και από το Μενού Δ.Δ.Ε. στο ΚΕΣΥΠ

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Σχολιάστε