My Twitter Feed

25 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Αναφορά Φραγγίδη για Εσπερινό -

Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου, 2021

Κοινές ασκήσεις Ελλάδας – ΗΠΑ -

Κυριακή, 24 Ιανουαρίου, 2021

Συλημένο ταφικό μνημείο σε Μεσιά -

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

“Επικίνδυνο τα άνοιγμα σχολείων” -

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Τρία κρούσματα, 1008 εμβολιασμοί -

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Φραγγίδης: Απαλλαγή από διόδια -

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Νέα κρούσματα: Λίγα αλλά …πολλά! -

Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου, 2021

Κινητοποιήσεις για τα διόδια -

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου, 2021

Μεταλλεία: Φέρνουν την υποανάπτυξη

1) Η ΕΙΔΗΣΗ: Βροχή με κόκκινη σκόνη από την Σαχάρα, έπεσε το βράδυ στη

Θεσσαλονίκη. Οι Θεσσαλονικείς αντίκρισαν όταν ξύπνησαν κόκκινη λάσπη σε δρόμους, αλλά και επάνω στα αυτοκίνητά τους. Οι νότιοι άνεμοι έφεραν μαζί τους από την Αφρική κόκκινη σκόνη, ένα φαινόμενο που παρατηρείται συχνά τους ανοιξιάτικους μήνες. ( Μ.Μ.Ε Θεσσαλονίκης 18 Απριλίου 2012)

(Απόσταση Σαχάρας από Θεσσαλονίκη σε ευθεία γραμμή 1100 χιλιόμετρα!)

2) ΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από την μελέτη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:

ΑΕΡΙΑ ΡΥΠΑΝΣΗ

Αιωρούμενα σωματίδια και τοξικά μέταλλα:
i. Από τη λειτουργία του μεταλλείου στις Σκουριές υπολογίζεται ότι θα
εκπέμπονται ανάλογα με το έτος λειτουργίας μέχρι 430 t/y PM10
(σωματίδια με διάμετρο μέχρι 10 μm) μόνο από την επιφανειακή εξόρυξη
του μεταλλεύματος και των στείρων. Οι εκπομπές αυτές είναι συγκρίσιμες
σε μέγεθος με τις εκπομπές PM10 από τις οδικές μεταφορές για όλες τις
κατηγορίες οχημάτων (ΙΧ, φορτηγά, λεωφορεία, δίκυκλα) στην Θεσσαλονίκη
και τις εκπομπές PM10 από την εξόρυξη λιγνίτη στα μεγάλα ορυχεία της
ΔΕΗ στην κοιλάδα της Εορδαίας (π.χ. Πεδίο Καρδίας).
ii. Το μετάλλευμα και τα στείρα που θα εξορύσσονται παρουσιάζουν μια
σημαντική περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, ιδιαίτερα As και Cd, οπότε

εκτιμάται ότι οι εκπομπές βαρέων μετάλλων από την εξόρυξη, την
κατεργασία αλλά και τα τέλματα, θα είναι πολύ υψηλές. Σύμφωνα με
παλαιότερες μετρήσεις της TVX Hellas, η ποιότητα του αέρα στην περιοχή
είναι ιδιαίτερα επιβαρυμμένη σε As, με μέσες τιμές οι οποίες
ξεπερνούν, κατά τόπους, την προτεινόμενη τιμή-στόχο κατά 1-2 τάξεις
μεγέθους. Τα επίπεδα As εμφανίζουν τις μέγιστες τιμές κοντά στις
περιοχές μεταλλευτικών δραστηριοτήτων και στα τέλματα αλλά παραμένουν
σε υψηλά επίπεδα στο σύνολο της περιοχής, κυρίως λόγω μεταφοράς από
τον άνεμο.
iii. Αν συνεκτιμηθεί το γεγονός της ανεπαρκούς μεθοδολογίας και των
υπολογισμών που αφορούν μόνο τέσσερα μετεωρολογικά σενάρια, τα οποία
αντιπροσωπεύουν ένα πολύ μικρό μέρος των μετεωρολογικών καταστάσεων οι οποίες καταγράφονται κατά την διάρκεια του έτους, δεν είναι δυνατόν να ελεγχθούν οι υπερβάσεις των οριακών τιμών που ορίζει ο νόμος, αλλά
ούτε και η γεωγραφική κατανομή της ρύπανσης.
iv. Είναι βέβαιο ότι σε πολλές περιπτώσεις θα παραβιάζονται οι
ημερήσιες οριακές τιμές για τα PM10 (50 μg/m3). Η ΜΠΕ δεν περιλαμβάνει
επαρκή στοιχεία για να εκτιμηθεί αν θα υπάρχει υπέρβαση της ετήσιας
οριακής τιμής των PM10. Απέχει πολύ από την πραγματικότητα ο
ισχυρισμός ότι βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας οι γειτονικές
κατοικημένες περιοχές.

3) ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ σε ευθεία γραμμή από τις περιοχές κοιτασμάτων χρυσού, περίπου:
β) Θεσσαλονίκη – Σκουριές Χαλκιδικής (Θέση ανοιχτής εξόρυξης ορυχείου
χρυσού) 69 χλμ
γ) Μ.Παναγία – Σκουριές 3,5 χλμ
δ) Παλιοχώρι – Σκουριές 4 χλμ
ε) Αρναία – Σκουριές 8,5 χλμ
στ) Βαρβάρα – Πιάβιτσα λιγώτερο από 1,5 χλμ
ζ) Νεοχώρι – Πιάβιτσα 2,5 χλμ
η) Νεοχώρι – Σκουριές 3 χλμ
η) Στανός – Πιάβιτσα 4,5 χλμ
θ) Στρατώνι – Φισώκα 2,5 χλμ

4) ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ προς τους κατοίκους των γύρω χωριών.

α)Αν δεν σας ενδιαφέρει για τον εαυτό σας, πόσο ασφαλείς αισθάνεστε για τα παιδιά σας;

β) Πιθανολογείτε, αναγκαστική μετεγκατάσταση χωριών, όπως γίνεται στην
περιοχή της Πτολεμαίδας;
γ) Η υγεία των κατοίκων θα επηρεάζεται από τα γεωργικά προιόντα που θα
καλλιεργούνται στην περιοχή όπου θα πέφτει όξινη βροχή και από τα νερά
που κατά τις εκτιμήσεις των υδρογεωλόγων θα επηρεαστούν και αυτά;
δ)Προσθέστε εσείς ανάλογα ερωτήματα στον εαυτό σας και προσπαθείστε να
τα απαντήσετε.
Διαβάστε την μελέτη της εταιρίας αλλά και τα επιχειρήματα των άλλων
πορισμάτων του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου και του Τεχνικού
Επιμελητήριου. Δεν χρειάζετε να είστε επιστήμονες. Μπορείτε να
καταλάβετε πολλά από αυτά που λένε. Αποκτείστε την δική σας γνώμη
γιατί το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό για να μεταφέρετε την άποψη άλλων
σαν δική σας.

5) Προς τους επαγγελματίες της Χαλκιδικής:

Πιστεύετε ότι είστε καλά ενημερωμένοι; Τον πρόεδρό σας κύριοι
ξενοδόχοι τον είδα στην “fast truck” ενημέρωση του Νομαρχιακού
Συμβουλίου που έγινε αποκλειστικά από στελέχη της
εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ. Δεν τον είδα σε καμιά ενημέρωση από τις
δεκάδες που έκαναν οι κάτοικοι της περιοχής και οι επιτροπές τους, με
συμμετοχή πανεπιστημιακών καιεπιστημόνων όλων των ειδικοτήτων. Είναι
το θέμα τόσο αδιάφορο για σας και δεν θα επηρεάσει καθόλου τον
τουρισμό; Η καλή φήμη της Χαλκιδικής σε όλον τον κόσμο σαν παράδεισου
για διακοπές θα μείνει ανεπηρέαστη;

6) Προς τους κλάδους του τουρισμού στην Θεσσαλονίκη και τους
Δημοτικούς και Περιφερειακούς μας άρχοντες:
Η κατάρρευση ή και μόνο η μείωση του τουρισμού στην Χαλκιδική θα αφήσει ανεπηρέαστη
την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης; Το αεροδρόμιο θα λειτουργεί όπως και
πρίν; Τα γεωργικά
προιόντα,τα κρέατα και τα ψάρια που έρχονται από την Χαλκιδική θα
εξακολουθήσετε να τα αγοράζετε και μετά την λειτουργία των ορυχείων
χρυσού; Η πτώση του εισοδήματος των Χαλκιδικιωτών δεν θα επηρεάσει
όλους τους κλάδους της οικονομίας στην Θεσσαλονίκη, από όπου όλοι οι
Χαλκιδικιώτες κάνουν ένα μεγάλο μέρος από τα ψώνια τους;

ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΟΒΑΡΌΤΕΡΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ.
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ. Η
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ.

Μέτωπο Αγώνα Ενάντια στα Μεταλλεία σε Κρούσια – Πάικο

Πηγή: enpoarneas.blogspot.com

Σχόλια
4 Σχόλια to “Μεταλλεία: Φέρνουν την υποανάπτυξη”
 1. Ο/Η katarina λέει:

  ….η σκόνη της Σαχάρας έφτασε φυσικά όπως ξέρουμε και στο Κιλκίς……………..

 2. Ο/Η eυα λέει:

  Για Σαχαρα εγραψες σχολιο ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΩΩΣΗ των 11 σεκιουριτδων ????( για να αθωωθουν ..υπαρχουν οι αδειες…gια να ξερουμε τι λεμε
  για να εχεις και την ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ. καλη μερα στο Κιλκις

 3. Ο/Η katarina λέει:

  Εύα : O άνθρωπος των εύκολων συμπερασμάτων – εύκολα φαίνεται:

  Ναι οι εργαζόμενοι σεκιουριτάδες αθωώθηκαν γιατί θεωρήθηκε ότι εκτελούσαν τις εντολές του εργοδότη τους. Αντιθέτως (μεταφέρω από τα ΜΜΕ:) “…Σε δίκη παραπέμπονται εκπρόσωποι της ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, κατά των οποίων το Δικαστήριο αποφάσισε την άσκηση ποινικής δίωξης ως υπευθύνων όλων των εγκληματικών πράξεων που τελέσθηκαν κατόπιν εντολών τους στις Σκουριές, από τους “11″ και άλλους υπαλλήλους της.” και “η εταιρεία διατάσσεται από το Δικαστήριο να ξηλώσει τις μπάρες, να σηκώσει τα συρματοπλέγματα, να αφαιρέσει τις ηλεκτρονικές συσκευές παρακολούθησης και συναγερμού και να σταματήσει αμέσως την άσκηση ελέγχου στους διερχόμενους.”
  Eπιπλέον η άδεια που δόθηκε προσφάτως από την αντιπεριφέρεια αφορά στα 1000 στρέμματα ενώ αυτοί εγκλώβισαν όλο το βουνό. Επιπροσθέτως με “Μυνητήρια Αναφορά που κατέθεσε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής ο Δασάρχης Αρναίας και με όσα προέκυψαν κατά τη διαδικασία, “όλοι οι δρόμοι είναι δημόσιες δασικές εκτάσεις””

  ΜΑΘΕ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΕΙΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΜΙΛΑΣ

  • Ο/Η eυα λέει:

   ΑΔΑ: Β4Β7ΟΡ1Υ-Κ22- να διαβασουν μονοι τους την αδεια …
   για οσους θελουμ να τσεκαρουν την κριση τους, μπενουν στο Διαυγεια , στην ημερομηνια 30.3. Αυτα. _εκει ειναι αγαπητη Κατερινα η απαντηση αλλα πρεπει φυσικα να ξερει και καποιες λεπρομεριες..οι οποιιες δεν μπορει να ξερει ο κατοικος του Κιλκις , αυτο το καταλαβαινω. ( οπως γραφεις – το δασαρχειο..εκει ειναι το θεμα …το δασαρχειο εμποδιζει την ολοκληρωση της αδειας ,ειναι στο τελος τον 10 σελιδων pdf . Αυτη ειναι η ιοκονα της Ελλαδος , ο καθε υπαλληλακος “βαζει στο σιρταρει αυτα που δεν του συμφαιρουν προσωπικα…”……..)
   Θυμιζω και στον κοσμο του νομου την ομιλια του Σαμαρα για εκμετλευση ορυκτου πλουτου, δεν ειναι σιγουρα οικολογικη η σταση του προς αυτο εδω το ζητημα που αφορα τους τοπους μας…..

Σχολιάστε