My Twitter Feed

9 Μάρτιος, 2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

123 οι «οκταμηνίτες» του Δ. Κιλκίς -

Σάββατο, 9 Μάρτιος, 2019

Ανησυχία για τα φετινά στάρια -

Σάββατο, 9 Μάρτιος, 2019

82 «οκταμηνίτες» στο Δ. Παιονίας -

Σάββατο, 9 Μάρτιος, 2019

Στη ΒΙΠΕ για τις εργαζόμενες -

Παρασκευή, 8 Μάρτιος, 2019

ΚΙΝΑΛ: 940 ψήφισαν σε Κιλκίς -

Παρασκευή, 8 Μάρτιος, 2019

Τελικός κυπέλλου το Σάββατο -

Πέμπτη, 7 Μάρτιος, 2019

Νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας -

Πέμπτη, 7 Μάρτιος, 2019

Για τα αναδρομικά δημ. υπαλλήλων -

Πέμπτη, 7 Μάρτιος, 2019

Θέματα που ζητούν λύσεις

Τα θέματα της επιβολής τέλους επιτηδεύματος σε μικρούς οικισμούς και της αποπληρωμής της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους των επιχειρήσεων του νομού Κιλκίς από τον Ο.Α.Ε.Δ, θέτει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς, Παύλος Τονικίδης, μ` επιστολές του προς τους αρμόδιους υπουργούς.

eve-kilkisΣυγκεκριμένα, για το τέλος επιτηδεύματος ο κ. Τονικίδης τονίζει ότι ελεύθεροι επαγγελματίες σε χωριά με πληθυσμό 50 ή 100 κατοίκους καλούνται να το καταβάλλουν, ενώ σε χωριό με 499 για παράδειγμα κατοίκους, εξαιρούνται.

Κι όσο για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών (1%), ο πρόεδρος του ΕΒΕ υπογραμμίζει ότι δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα τα οφειλόμενα ποσά από το έτος 2010 με κίνδυνο να παραγραφούν.

Το τέλος επιτιδεύματος

Στην επιστολή του προς τον αναπλ. υπουργό Οικονομικών, Τρύφωνα Αλεξιάδη, ο κ. Τονικίδης αναφέρει τα εξής:

«Δυνάμει του άρθρου 31 του Ν. 3986/2011 επιβλήθηκε τέλος επιτηδεύματος σε άπαντες τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

  Σύμφωνα δε, με την παράγραφο 3 του ιδίου ως άνω άρθρου, εισήχθη εξαίρεση για τους επιτηδευματίες σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους, καθώς και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

  Στη συνέχεια, δυνάμει της κατ’ εξουσιοδότησης του νόμου εκδοθείσας Υπουργικής Απόφασης ΠΟΛ 1167/2011, δόθηκαν διευκρινήσεις. Ειδικότερα, στην παράγραφο 3, ορίζεται ότι για την διαπίστωση του πληθυσμού «λαμβάνονται υπόψη τα χωριά και τα νησιά όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 2539/2011 (ΦΕΚ 244 Α΄) για την εφαρμογή του σχεδίου «Καποδίστριας»». Ως εκ τούτου, ο πληθυσμιακός υπολογισμός, προκειμένου να εφαρμοστεί η κατ’ άρθρο 31 παράγραφος 3 του Ν. 3986/2011, όφειλε να γίνει ανά χωριό.

  Παρά ταύτα και κατά παρέκκλιση του νόμου, το Υπουργείο λαμβάνει υπόψη, για την εφαρμογή ή μη της εξαίρεσης, τον πληθυσμό των κοινοτήτων όπως αυτές ίσχυαν προ του Σχεδίου «Καποδίστριας».

  Συγκεκριμένα, θεωρεί τις τέως κοινότητες, οι οποίες έχουν καταργηθεί, αυτοτελή νομικά πρόσωπα, αδιαφορώντας πλήρως για το πόσα χωριά συναποτελούσαν μια κοινότητα.

  Αποτέλεσμα του ανωτέρω, είναι να δημιουργείται το εξής παράδοξο, ελεύθεροι επαγγελματίες σε χωριά με πληθυσμό 50 ή 100 κατοίκων, τα οποία μαζί με άλλα συναποτελούσαν μια κοινότητα, ξεπερνώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους 500 κατοίκους συνολικά, να καλούνται να καταβάλλουν το τέλος επιτηδεύματος,  ενώ αντιθέτως ελεύθεροι επαγγελματίες σε ένα μόνο χωριό με 499 για παράδειγμα κατοίκους, το οποίο αποτελούσε από μόνο του κοινότητα να εξαιρούνται της επιβολής του τέλους.

 Καθίσταται λοιπόν σαφές, ότι κατά τον παραπάνω περιγραφόμενο, αυθαίρετο, τρόπο υπολογισμού του πληθυσμού, γεννάται ανισότητα σε βάρος των επαγγελματιών των μικρών χωριών του Νομού μας, καθώς δεν μπορεί ένα μικρό χωριό 50 κατοίκων να εξομοιώνεται με ένα άλλο 500 ή παραπάνω κατοίκων.

  Αντίθετα, θα πρέπει να αποκατασταθεί η δίκαιη βάση εφαρμογής του νόμου έτσι ώστε να επιβληθεί το τέλος σύμφωνα με το μόνιμο πληθυσμό κάθε χωριού και όχι κάθε τέως κοινότητας, η οποία, πολλές φορές συναποτελούνταν από μικρότερα χωριά.

Παρακαλούμε σε δικές σας ενέργειες».

Η επιδότηση του εργοδοτικού κόστους

Στην επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομίας, Γεώργιο Σταθάκη, και Εργασίας, Γεώργιο Κατρούγκαλο, ο πρόεδρος του ΕΒΕ τονίζει τα εξής:

«Κύριε Υπουργέ.

  Δυνάμει του άρθρου  21 του Ν. 1767/1988 το οποίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 1836/1989, « 1. Στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις που βρίσκονται εγκατεστημένες στην περιοχή Δ’ του Αναπτυξιακού Νόμου 1261/1982, ήτοι στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου καθώς και σε ορισμένους νομούς της περιοχής Ε’ του ίδιου Νόμου ήτοι στους νομούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας  δίδεται οικονομική ενίσχυση από τον Ο.Α.Ε.Δ   2. Για το σκοπό αυτό ο Ο.Α.Ε.Δ επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό, στον οποίο εγγράφονται οι σχετικές πιστώσεις   3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Εργασίας, μετά από γνώμη του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Δ, ρυθμίζονται το ύψος της ενίσχυσης, τα κριτήρια εκτίμησης του ύψους της ενίσχυσης, ο τρόπος παροχής της, το όργανο του Ο.Α.Ε.Δ που αποφασίζει για τη καταβολή της παροχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την υλοποίηση των διατάξεων αυτών»

  Η ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση αποσκοπούσε στην ενίσχυση των υφιστάμενων επιχειρήσεων, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες και οικονομικά ασθενείς περιοχές της χώρας, μέσω της επιδότησης των εργοδοτικών τους εισφορών.

  Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο νομό Κιλκίς η επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών ορίστηκε σε  ποσοστό ένα τοις εκατό (1%).

  Ωστόσο, καίτοι πλείστες επιχειρήσεις του νομού μας έχουν υποβάλλει πλήρη φάκελο με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δεν έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα τα οφειλόμενα ποσά από την επιδότηση σε ποσοστό 1%  των εργοδοτικών τους εισφορών ήδη από το έτος 2010.

  Δικαιολογητική βάση της μη καταβολής των οφειλόμενων ποσών αποτελεί η μη συμβατότητα και νομιμότητα  της ανωτέρω κρατικής ενίσχυσης των επιχειρήσεων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

  Επιπλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 140 του Ν. 4270/2014 και ειδικότερα το άρθρο 48 του ν.δ. 496/1974 που ισχύει για τα Ν.Π.Δ.Δ που ανήκουν στο μητρώο Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως είναι ο Ο.Α.Ε.Δ  « οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά την παρέλευση πέντε ετών εφόσον από άλλη γενική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής της απαίτησης »

  Συνέπεια τούτων, υφίσταται πλέον άμεσα ο κίνδυνος παραγραφής των ανωτέρω απαιτήσεων των επιχειρήσεων του νομού Κιλκίς.

  Ενόψει των ανωτέρω καθίσταται σαφές ότι  τη δεδομένη χρονική στιγμή, υπό το βάρος της οικονομικής κρίσης και του ασφυκτικού επιχειρηματικού και οικονομικού περιβάλλοντος που έχει διαμορφωθεί στη χώρα και ιδίως στις παραμεθόριες και οικονομικά ασθενέστερες περιοχές αυτής, κρίνεται αναγκαίο και ουσιώδες να στηριχθεί περισσότερο από ποτέ η δραστηριότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται και στο νομό Κιλκίς και οι οποίες προσφέρουν σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία πολύτιμες θέσεις εργασίας, τονώνουν την εθνική οικονομία και συμβάλλουν τα μέγιστα στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της πατρίδας μας. 

  Επομένως, δια της παρούσης, παρακαλούμε, όπως προχωρήσετε τις διαδικασίες για την καταβολή των οφειλόμενων ποσών που προέρχονται από την επιδότηση του εργοδοτικού κόστους των επιχειρήσεων του νομού Κιλκίς σε ποσοστό 1% από τον Ο.Α.Ε.Δ από το έτος 2010 μέχρι και σήμερα.»

 

Σχολιάστε