My Twitter Feed

20 Μάιος, 2017

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Κινητοποιήσεις εργαζομένων ΟΤΑ -

Σάββατο, 20 Μάιος, 2017

Δράσεις για ιστορικό τουρισμό -

Παρασκευή, 19 Μάιος, 2017

Υπογραφές για Δήμο Γουμένισσας -

Πέμπτη, 18 Μάιος, 2017

Μόνο το ΠΑΜΕ συγκέντρωση -

Τετάρτη, 17 Μάιος, 2017

Διήμερη απεργία της ΠΟΕ-ΟΤΑ -

Τετάρτη, 17 Μάιος, 2017

Τι θέλει η επιχειρηματικότητα -

Τετάρτη, 17 Μάιος, 2017

Διήμερη αποχή των δικηγόροι -

Τετάρτη, 17 Μάιος, 2017

ΕΒΕ: Ημερίδα για εξαγωγές -

Δευτέρα, 15 Μάιος, 2017

Η ΠΕΔ για το προσφυγικό

Με θέμα την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ορθολογική κατανομή των προσφύγων σε όλη την έκταση της χώρας με ενίσχυση των οικείων δήμων και την άμεση, ριζική και διαρκή αποφόρτιση όχι μόνον της Ειδομένης αλλά όλης της Κεντρικής Μακεδονίας, απ` τη Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) Κ. Μακεδονίας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

prosfyges«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας,

σε συνέχεια σειράς ολόκληρης αποφάσεών του, με την 61α/2016 απόφασή του,

1.- Διατρανώνει, για μια ακόμη φορά, την βούληση και την διάθεση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συνεχίσει, όπως με συνέπεια και αυτοθυσίαπράττει από την πρώτη στιγμή, να συνδράμει, με κάθε δυνατό τρόπο, στην υποδοχή και την φιλοξενία των προσφύγων και των μεταναστών, που, εξωθούμενοι από πολεμικές συρράξεις και κοινωνικές εντάσεις στις Χώρες τους, προσπαθούν να αναζητήσουν καταφύγιο στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της Χώρας μας, όπου έχουν «εγκλωβιστεί».

2.- Επαναλαμβάνει, για πολλοστή φορά, πως η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να θεμελιώνεται σε ένα συγκροτημένο εθνικό σχέδιο υποδοχής και χειρισμού του προσφυγικού και μεταναστευτικού ρεύματος.

Ένα σχέδιο, που θα θεραπεύει τις πραγματικές ανάγκες των προσφύγων και των μεταναστών, θα εμπνέει εμπιστοσύνη και θα καλλιεργεί αισθήματα ασφάλειας στις τοπικές κοινωνίες, θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαστάσεις του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος, και θα αντλεί αντίστοιχους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς, πόρους για τον αποτελεσματικό χειρισμό του στις ελληνικές πύλες της Ευρώπης.

Ένα σχέδιο, για την ύπαρξη ή για τις πτυχές του οποίου οι Δήμοι, παρά τα αιτήματα, τις διαμαρτυρίες και τις οχλήσεις τους, ποτέ μέχρι σήμερα δεν ενημερώθηκαν.

3.- Εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία του, γι αυτή, την εξ αρχής ακολουθούμενη και συνεχιζόμενη, πρακτική, και ιδιαίτερα για το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις, μετεγκαταστάσεις, μετακινήσεις, μεταφορές, κ.λπ., των προσφύγων συντελούνται χωρίς καν να ερωτηθούν οι οικείοι Δήμοι, οι οποίοι ενημερώνονται συνοπτικά και εκ των υστέρων, και οι οποίοι, ωστόσο, αποτελούν, σε τοπικό επίπεδο, τον πλέον καθοριστικό παράγοντα παροχής ουσιαστικής υποστήριξης στους πρόσφυγες, αλλά και καλλιέργειας, ανάδειξης και συντονισμού του πνεύματος και των δράσεων αλληλεγγύης των τοπικών κοινωνιών, ενώ παράλληλα απορροφούν, μέχρι στιγμής επιτυχώς, μεμονωμένους, δικαιολογημένους ή μη, «κραδασμούς».

4.- Επισημαίνει την θετική εξέλιξη της εκκένωσης της παραπηγματούπολης της Ειδομένης και της «απελευθέρωσης» της σιδηροδρομικής γραμμής της,υπογραμμίζει όμως πως η εκκένωση αυτή αποτελεί απλή μετατόπιση των «εγκλωβισμένων» της Ειδομένης σε άλλες κοντινές περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας:  έτσι το ενδεχόμενο, σταδιακής ή μαζικής, επανόδου τους στην Ειδομένη διατηρείται ισχυρό, ενώ ο αριθμός των προσφύγων που παραμένουν στην Κεντρική Μακεδονία ΔΕΝ μειώνεται.

5.- Ζητεί την ορθολογική κατανομή των παραμενόντων στην Ελλάδα προσφύγων και μεταναστών σε όλες τις Περιφέρειες (πλην εκείνων στις οποίες, για ειδικούς λόγους, δεν ενδείκνυται μια τέτοια εγκατάσταση) και σε όλους τους Δήμους εντός της κάθε Περιφέρειας. 

Η κατανομή αυτή πρέπει να είναι ανάλογη με τον πληθυσμό της κάθε Περιφέρειας και του κάθε Δήμου (όπως ο πληθυσμός αποτυπώνεται στην επίσημη Απογραφή του 2011), και ειδικότερα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ (DE FACTO) ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 2011*

% ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ **

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

1.885.587

19,75

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

285.002

2,99

ΗΠΕΙΡΟΣ

339.721

3,56

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

737.485

7,73

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

559.457

5,86

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

682.604

7,15

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

584.989

6,13

ΑΤΤΙΚΗ

3.787.386

39,68

ΚΡΗΤΗ

682.928

7,15

[*Πραγματικός (de facto) Πληθυσμός 2011 (ΦΕΚ Β΄ 699/20-3-2014) Απόφ. ΕΛΣΤΑΤ ΓΠ-192/18-3-2014 (οι Περιφέρειες αναγράφονται με την σειρά που ακολουθείται στην Απόφαση της ΕΛΣΤΑΤ).

**δεν αναφέρονται, -και δεν υπολογίζεται ο πληθυσμός τους-, οι Περιφέρειες, στις οποίες δεν ενδείκνυται η εγκατάσταση προσφυγικών πληθυσμών].

Η Κεντρική Μακεδονία, η οποία συγκεντρώνει λιγότερο από το 20% του πληθυσμού των Περιφερειών στις οποίες μπορεί και πρέπει να γίνει εγκατάσταση-διασπορά όλων των προσφύγων, είναι ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ να εξακολουθεί να συγκεντρώνει περίπου το 50% του συνολικού αριθμού των εντός της Χώρας προσφύγων και μεταναστών [η δυσαναλογία δε αυτή τείνει να προσλάβει κοινωνικά, υγειονομικά, δημογραφικά και ηθικά ανεξέλεγκτες διαστάσεις αν επικεντρωθεί σε συγκεκριμένες Περιφερειακές Ενότητες ή σε Δήμους εντός της Περιφέρειας!].

Συνεπώς προβάλλει αδήριτη η ανάγκη για την άμεση, ριζική και διαρκή αποφόρτιση όχι μόνον της Ειδομένης, αλλά όλης της Κεντρικής Μακεδονίας 

6.- Ζητεί, παράλληλα με την άμεση μείωση του αριθμού των προσφύγων της Κεντρικής Μακεδονίας και με την ορθολογική κατανομή-διασπορά τους σε όλη την Χώρα:

(α) την εκπόνηση και εφαρμογή ειδικού προγράμματος υποστήριξης των Δήμων, στα όρια των οποίων είναι εγκατεστημένοι ή θα εγκατασταθούν πρόσφυγες:  η υποστήριξη αυτή πρέπει απαραιτήτως να είναι ανάλογη με τον αριθμό των φιλοξενουμένων προσφύγων και να περιλαμβάνει:  οικονομικά μέσα, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ενίσχυση των Δήμων σε προσωπικό ειδικοτήτων κατάλληλων για την εξυπηρέτηση τόσο των αυξημένων υπαρχουσών αναγκών όσο και των νέων αναγκών που ανακύπτουν λόγω των πρωτόγνωρων συνθηκών. 

(β) την αποζημίωση των ιδιωτών, που αποδεδειγμένα έχουν πληγεί από την διέλευση ή και παραμονή προσφύγων στην περιοχή τους (π.χ. ζημίες σε οικήματα, σε καλλιέργειες ή σε εκτάσεις που, λόγω της παραμονής αυτής, καθίστανται ακατάλληλες για καλλιέργεια, κ.λπ.). 

(γ) την ενίσχυση των τοπικών Αστυνομικών Υπηρεσιών με το απαραίτητο προσωπικό, ειδικότερα δε για την Κεντρική Μακεδονία, όπου τα φαινόμενα εντάσεων στους προσφυγικούς καταυλισμούς καθημερινά πολλαπλασιάζονται και όπου οι ανάγκες των τοπικών κοινωνιών έχουν αυξηθεί κατακόρυφα, η ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρεσιών της έχει πλέον κατεπείγοντα χαρακτήρα

Σχολιάστε