My Twitter Feed

22 Φεβρουάριος, 2019

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Αυξήσεις μισθών για κοινωφελή εργασία -

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος, 2019

Κοινή δήλωση Σιωνίδη – Τζούρτζου -

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος, 2019

Δωρεάν εξοπλισμός για λήψη TV -

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος, 2019

Η Λ.Σ. για 13ο και 14ο μισθό -

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος, 2019

Μπλογκ Λαϊκής Συσπείρωσης -

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος, 2019

Η σχέση Εργατικού Κέντρου-ΑΝΚΙ -

Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος, 2019

Εκδήλωση ΚΙΝΑΛ με Χριστοδουλάκη -

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος, 2019

Σούλης: Τέλος στο «τσιμεντόπαρκο» -

Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος, 2019

Η νέα στρατηγική για το ΓΝΚ

Δημοσιεύουμε σήμερα το δεύτερο και τελευταίο απόσπασμα από την παρουσίαση θεμάτων του Νοσοκομείου Κιλκίς, που έκανε πρόσφατα η διοικήτρια του Ιδρύματος, Μαρία Βλάχου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου.

Το απόσπασμα αφορά τη χάραξη στρατηγικής για το Νοσοκομείο, με παράθεση των προβλημάτων, των μειονεκτημάτων και πλεονεκτημάτων, των κινδύνων και ευκαιριών, των σχεδίων δράσης κλπ.

Η χάραξη στρατηγικής στο νοσοκομείο απαιτεί τη σύνδεση του οργανισμού με το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται και στηρίζεται σε 3 βασικούς άξονες:

 • την απόδοση του Νοσοκομείου
 • τη συγκράτηση του κόστους και την ορθολογικότερη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων του Νοσοκομείου
 •  το ευρύτερο κοινωνικό όφελος

Προβλήματα

 • Ενεργοβόρα κτήρια
 • Παλαιά και ασυντήρητη κτιριακή υποδομή
 • Μη Λειτουργική χωροθέτηση των τμημάτων
 • Πολλά διάσπαρτα μικρά κτήρια
 • Μη χρήση όλων των χώρων της νέας πτέρυγας
 • Προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης θέρμανσης και τις ψυκτικές μονάδες του νέου κτηρίου
 • Πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις και μηχανολογικός εξοπλισμός πλυντηρίων

Την τελευταία πενταετία 2011 – 2016 το Νοσοκομείο μας αξιοποιώντας τόσο κρατικά, όσο και Ευρωπαϊκά προγράμματα, προμηθεύτηκε υπερσύγχρονες ιατροτεχνολογικές συσκευές το συνολικό κόστος των οποίων υπερέβη τα  τέσσερα εκατομμύρια ευρώ.

Αξιολόγηση λειτουργίας του Νοσοκομείου Κιλκίς

 • Μειονεκτήματα:
 • Παλαιά και ασυντήρητη κτιριακή υποδομή
 • Μη Λειτουργική χωροθέτηση των τμημάτων
 • Πολλά διάσπαρτα μικρά κτήρια
 • Μη χρήση όλων των χώρων της νέας πτέρυγας
 • Ανεπάρκεια δημόσιων πόρων
 • Έλλειψη προσωπικού και εξοπλισμού
 • Ανεπαρκή διοικητικά συστήματα -Συστημική ανεπάρκεια
 • Ανάγκη πλήρωσης κενών οργανικών θέσεων
 • Έλλειψη συστημάτων έλεγχου και διαχείρισης της ποιότητας
 • Χαμηλή κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Πλεονεκτήματα:
 • Κύρος, φήμη, ζήτηση και από όμορους νομούς
 • Γεωγραφική θέση του Νοσοκομείου (στραυροδρόμι τριών χωρών)
 • Ένταξη στη 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες, ευρείας γκάμας χειρουργικές επεμβάσεις (ορθοπ. ΩΡΛ, οφθαλμ. χειρουργ., μαιευτ. κ.α)
 • Νέα Χειρουργική Πτέρυγα
 • Κίνδυνοι:
 • Υπο-χρηματοδότηση
 • Αδυναμία πρόσληψης προσωπικού
 • Δραστηριοποίηση ιδιωτικού τομέα
 • Μεγάλος πληθυσμός ευθύνης (πρόσφυγες)
 • Αύξηση απαιτήσεων των χρηστών
 • Δημογραφικό πρόβλημα
 • Γραφειοκρατία
 • Αύξηση ανασφάλιστου πληθυσμού
 • Ευκαιρίες:
 • Ευρύτερη συναίνεση για την ενδυνάμωση των τομέα της υγείας
 • Η μεταρρύθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
 • Η ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία (επιχορηγήσεις)
 • Τεχνολογική αναβάθμιση και δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας
 • Ένταξη στη 4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας & Θράκης

Καθορισμός Στόχων – Ανάπτυξη Στρατηγικής

Γενικός στρατηγικός στόχος: Ανάπτυξη όλων των οργανικών κλινών και τμημάτων και αναδιοργάνωση υφιστάμενων

                Αναμενόμενα οφέλη: Αύξηση αριθμού και είδους παρεχόμενων υπηρεσιών, Μείωση της λίστας αναμονής, Αύξηση ικανοποίησης χρηστών, Αύξηση των εσόδων, μείωση διακομιδών

Μέσο-μακροπρόθεσμοι στόχοι:

 • Βελτίωση της ποιότητας των νοσοκομειακών υπηρεσιών

                Σχέδια δράσης: Αναμόρφωση του Οργανισμού, Λειτουργία της ΜΕΘ, ολοκλήρωση διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού και νέα αιτήματα στην ηγεσία του Υπουργείου για κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων, συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα επιχορήγησης για εκσυγχρονισμό των υποδομών και του εξοπλισμού, συνεχής προσπάθεια κατάρτισης του προσωπικού.

                Αναμενόμενα οφέλη: ευχαριστημένοι πελάτες-ασθενείς, αύξηση του κύρους της μονάδας και περεταίρω προσέλκυση ασθενών από τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.

                Προβλήματα: Η υλοποίηση του στόχου εξαρτάται ιδίως από την βούληση και τις οικονομικές δυνατότητες του υπουργείου Υγείας

Γενικός στρατηγικός στόχος: Βελτίωση της οργάνωσης, διοίκησης & λειτουργίας

                Αναμενόμενα οφέλη: Εκσυγχρονισμός και εμπλουτισμός παρεχόμενων υπηρεσιών, Ποιοτική αναβάθμιση αυτών, Αύξηση ικανοποίησης χρηστών, Ορθολογική χρήση πόρων

 • Εφαρμογή Σύγχρονων Προτύπων Διοίκησης

                Σχέδια δράσης: Εισαγωγή και εφαρμογή διοικητικών διαδικασιών και διαγνωστικών, θεραπευτικών και νοσηλευτικών πρωτοκόλλων, Χρήση συστημάτων αξιολόγησης, Ορισμός κριτήριων και στόχων για όλα τα τμήματα και τις υπηρεσίες, Καθιέρωση μη χρηματικών κινήτρων

                Αναμενόμενα οφέλη: Αύξηση αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας παραγόμενου έργου, διαχείριση επαγγελματικού κινδύνου

                Προβλήματα: Δυσκολία προσαρμογής εργαζομένων στις νέες απαιτήσεις

Σχολιάστε