My Twitter Feed

4 Σεπτέμβριος, 2018

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Εξώδικο για τα καυσόξυλα -

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος, 2018

Προσδοκίες από Εμποροπανήγυρη -

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος, 2018

Κοινή συνεδρίαση επιτροπών ΝΔ -

Τρίτη, 4 Σεπτέμβριος, 2018

ΤΕΙ: Αναβάθμιση και με τη «βούλα» -

Δευτέρα, 3 Σεπτέμβριος, 2018

Κάλεσμα ΑΔΕΔΥ για τη ΔΕΘ -

Δευτέρα, 3 Σεπτέμβριος, 2018

Απάντηση ΕΚΑΒ για διακομιδές -

Σάββατο, 1 Σεπτέμβριος, 2018

Οι αναδιαρθρώσεις αμπέλου σε Κιλκίς -

Σάββατο, 1 Σεπτέμβριος, 2018

Επίσκεψη κλιμακίου ενόψει ΔΕΘ -

Σάββατο, 1 Σεπτέμβριος, 2018

Εξώδικο για τα καυσόξυλα

Επτά πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς απέστειλαν εξώδικο προς τον συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, την οποία κοινοποίησαν και στο Δασάρχη Κιλκίς, επειδή δεν δόθηκε μέχρι σήμερα καμία λύση για το ζήτημα της κάλυψης των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα.

Με την εξώδικο αυτή δήλωση επικαλούνται την κείμενη νομοθεσία και ζητούν από τον συντονιστή να εφαρμόσει άμεσα τον νόμο, επιφυλάσσονται δε για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος τους.

Η Εξώδικη Δήλωση Διαμαρτυρίας:

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ -ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

  1. του Αμοιρίδη Παναγιώτη του Δημητρίου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Επταλόφου,
  2. του Κριτσιάνη Στέφανου του Ευαγγέλου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Βάθης,
  3. του Σελαλμασίδη Αναστασίου του Αριστείδη, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Σ.Σ. Μουριών,
  4. του Μόσχογλου Μόσχου του Γεωργίου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μουριών,

5) του Σαματζίδη Κωνσταντίνου του Αναστασίου, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αγίας Παρασκευής,

6) του Λουκά Χαράλαμπου του Τρύφωνα, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μυριοφύτου,

7) του Χατζή Ιωάννη του Ανδρέα, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κοκκινιάς – Μελισσουργιού ,

ΠΡΟΣ

Τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας- Θράκης , κ. Ιωάννη Σάββα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ προς τον Δασάρχη Κιλκίς κ. Βούρτσα Γεώργιο

Κύριε Συντονιστά,

Ως γνωστόν στο Κιλκίς υπάρχουν διαχειριστικές μελέτες για όλα τα δημόσια δάση. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο συντάξας τη διαχειριστική μελέτη και στη συνέχεια αυτός που την εγκρίνει θα έπρεπε κατά απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα με το άρθρο 37 του Π.Δ 19-11- 1928 να διασφαλίσει την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των οικισμών που βρίσκονται δίπλα στα υπό διαχείριση δασικά οικοσυστήματα .

Για το σκοπό αυτό έπρεπε να γίνει η δέσμευση συγκεκριμένων συστάδων από την ίδια τη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση έπρεπε να υπάρξει πρόνοια από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των ατομικών αυτών αναγκών , είτε με τη διάθεση αντίστοιχων πιστώσεων από εσάς προς τα Δασαρχεία, είτε με όποιον άλλο νόμιμο τρόπο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση έλλειψης πιστώσεων έτσι ώστε όλοι οι δικαιούχοι κάτοικοι να ικανοποιηθούν.

Στο δήμο Κιλκίς τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, ενώ οι διαχειριστικές μελέτες προχωρούν κανονικά όσον αφορά τη συστηματική υλοτόμηση από τους συνεταιρισμούς ή εμπόρους των δασικών εκτάσεων, δεν εκπληρώνεται η επιταγή του νόμου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα . Ενδεικτικά ενώ τα προηγούμενα χρόνια οι πιστώσεις για το Δασαρχείο Κιλκίς στο οποίο υπαγόμαστε ήταν άνω των 100.000€ , για τη φετινή περίοδο μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 30.000 €. Φυσικά με το ποσό που εγκρίθηκε δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες όλων των δικαιούχων οι οποίοι ως επί το πλείστον είναι συνταξιούχοι αγρότες με μοναδικό εισόδημα συντάξεις των 350€.

Την πρώτη Ιουνίου 2018 ο Βουλευτής Κιλκίς Γ. Γεωργαντάς είχε συνάντηση μαζί σας και εξέδωσε σχετικό δελτίο τύπου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή κατανοήσατε την ανάγκη να εφαρμοστεί ο νόμος και να βρεθεί ο τρόπος κάλυψης των ατομικών αναγκών, είτε μέσω πιστώσεων, είτε μέσω άλλων λύσεων, όπως για παράδειγμα η απευθείας πώληση σε μειωμένη τιμή καυσόξυλων από τους συνεταιρισμούς προς τους κατοίκους από συγκεκριμένες δεσμευμένες συστάδες.

Αν και παρήλθε όλη η θερινή περίοδος δεν έχετε προβεί μέχρι σήμερα σε καμία ενέργεια είτε με την αύξηση των πιστώσεων είτε με την έκδοση σχετικών οδηγιών προς το Δασαρχείο Κιλκίς για την εξάντληση κάθε άλλου νόμιμου και προβλεπόμενου τρόπου για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων των αναφερόμενων εφτά Τοπικών Κοινοτήτων .

Επειδή κατά την εκτέλεση των διαχειριστικών μελετών στο Δήμο Κιλκίς δεν εκπληρώνεται η εκ του νόμου υποχρέωση για την κατά προτεραιότητα κάλυψη των ατομικών αναγκών των κατοίκων σε καυσόξυλα

Επειδή οι κάτοικοι αδυνατούν να καταβάλουν τα αναγκαία ποσά για την προμήθεια καυσόξυλων ενόψει του χειμώνα

Επειδή εκ των αρμοδιοτήτων σας οφείλετε να προβείτε σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την εφαρμογή του νόμου και την ικανοποίηση του αναφερόμενου δικαιώματος των κατοίκων των περιοχών αυτών

Σας καλούμε όπως εντός 5 ημερών από τη λήψη της παρούσας προβείτε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες με τις οποίες θα καλύπτονται πλήρως και βάση το νόμο οι ατομικές ανάγκες σε καυσόξυλα για την περίοδο 2018-2019 για όλους τους δικαιούχους κατοίκους του Δήμου Κιλκίς, ειδικότερα δε τους κατοίκους των εφτά τοπικών κοινοτήτων Επταλόφου, Βάθης, Σ.Σ. Μουριών, Μουριών , Αγίας Παρασκευής , Μυριοφύτου και Κοκκινιάς – Μελισσουργιού. Σε διαφορετική περίπτωση επιφυλασσόμεθα να επιδιώξουμε με κάθε νόμιμο τρόπο την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων των περιοχών μας ως έχουμε υποχρέωση με βάση το θεσμικό μας ρόλο και τις αρμοδιότητες μας. Η ανάγκη αποκατάστασης της νομιμότητας θα επιδιωχθεί τόσο σε σχέση με τις ενδεχόμενες διοικητικές ευθύνες όσο και σε σχέση με την αποκατάσταση της ζημίας των δικαιούχων κατοίκων.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς τον καθ’ ου αυτή απευθύνεται και προς αυτόν που κοινοποιείται, για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας το περιεχόμενό της στην έκθεση επιδόσεως.

Σχολιάστε