My Twitter Feed

6 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Πρόταση 5,7 εκ. για ύδρευση Παιονίας -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Μίνι λίφτινγκ σε σχολεία -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Ο Γεωργαντάς με την πρόεδρο ΗΔΙΚΑ -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

ΚΚΕ: Επίσκεψη λόγω κορονοϊού -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Ξανά στη θλιβερή “κανονικότητα” -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Αποχαιρετισμός στον Γιώργο Γίτσο -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

ΝΔ: Δυσαρέσκεια στη Βόρ. Ελλάδα -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Δ. Κιλκίς: 50 έκτακτες προσλήψεις -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Εγγραφές στο Εσπερινό Λύκειο Κιλκίς

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού για το σχολικό έτος 2017-2018 και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του Γενικού Εσπερινού Λυκείου Κιλκίς, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Α. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
α) Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων του Γενικού Εσπερινού Λυκείου Κιλκίς θα πραγματοποιηθούν από τις 6 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017 ενώ οι μετεγγραφές α) από τα Γενικά Λύκεια μέχρι 31 Μαρτίου 2018 και β) από τα ΕΠΑΛ μέχρι 15 Οκτωβρίου 2017. Κατ΄εξαίρεση εγγραφές μπορούν να διενεργούνται και στην αρχή κάθε διδακτικού έτους, τον Σεπτέμβριο.

Η φοίτηση είναι τετραετής (Α΄,Β΄, Γ΄ και Δ΄ Λυκείου). Το ωράριο αρχίζει από τις 18.45 ως τις 22.10 και τα μαθήματα είναι τα ίδια που διδάσκονται στο Ημερήσιο Γενικό Λύκειο. Το Λύκειο λειτουργεί με όλες τις κατευθύνσεις στη Γ΄και Δ΄τάξη.

Ποικίλα είναι τα πλεονεκτήματα της φοίτησης στο Εσπερινό Λύκειο:

1. Το Απολυτήριο ενός Εσπερινού Λυκείου είναι απόλυτα ισότιμο με το αντίστοιχο ενός Ημερήσιου Γενικού Λυκείου.

2. Οι μαθητές της Δ΄τάξης έχουν το δικαίωμα μετά από Πανελλαδικές εξετάσεις να εισαχθούν σε όλες τις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) ή να λάβουν Απολυτήριο με εξετάσεις μέσα στο σχολείο (ενδοσχολικές).

3. Οι μαθητές της Δ΄ τάξης των Εσπερινών Λυκείων εξετάζονται πανελλαδικά σε διαφορετικά θέματα και μικρότερη ύλη απ΄ ότι αυτοί των Ημερησίων Λυκείων.

4. Εισάγονται με ποσοστό 1% επί του συνόλου των εισακτέων στις πανεπιστημιακές σχολές διαγωνιζόμενοι γι΄αυτές με τους απόφοιτους των υπόλοιπων Εσπερινών Λυκείων της χώρας. Γι΄αυτό και η πρόσβαση των μαθητών μας σε αυτές είναι ευκολότερη. Ειδικότερα για τη χρονιά που πέρασε το ποσοστό των μαθητών μας που εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση ανήλθε στο 82%.

5. Τα τμήματα είναι ολιγομελή.

6. Yπάρχει αμέριστη συμπαράσταση από τους εκπαιδευτικούς.

7. Για τους διαμένοντες μαθητές σε περιοχές εκτός της πόλης του Κιλκίς (χωριά) η μετακίνησή τους προς και από το σχολείο γίνεται με ταξί κατά ομάδες.

Η πλειοψηφία των αποφοίτων μαθητών του Λυκείου μας, επέλεξε περαιτέρω μόρφωση και συνεχίζει τις σπουδές της στα πανεπιστήμια της χώρας.

Δυνατότητα εγγραφής έχουν εργαζόμενοι μαθητές, αυτοαπασχολούμενοι, όπως και άνεργοι με αλλά και χωρίς κάρτα ανεργίας και μητέρες ανήλικων τέκνων με απασχόληση στα οικιακά.

Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Τίτλος σπουδών τελευταίας επιτυχούσας τάξης.

2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από τον αντίστοιχο Δήμο.

3. Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

4. Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή.

5. Βεβαίωση εργοδότη ή υπεύθυνη δήλωση αυτοαπασχόλησης θεωρημένη από το οικείο Ταμείο.

Β. ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
Οι μετεγγραφές μαθητών από Ημερήσια Λύκεια (Δημόσια και Ιδιωτικά) σε Εσπερινά επιτρέπονται, κατόπιν αίτησης του κηδεμόνα και εφόσον διαπιστωθεί ότι ο μαθητής εργάζεται αποδεδειγμένα προς βιοπορισμό.

Από την εν λόγω διάταξη και λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση, συνάγεται ότι η απόδειξη του βιοπορισμού αφορά μαθητές ανήλικους που μετεγγράφονται σε Εσπερινά Σχολεία.

Ως εκ τούτου, oι Διευθυντές των Εσπερινών Λυκείων στα οποία ζητείται μετεγγραφή ανήλικου μαθητή οφείλουν να ζητούν αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να σχηματίσουν την πεποίθηση ότι πράγματι υφίσταται ο προβαλλόμενος κατά τις διατάξεις του αρ.15 του Π.Δ. 104/79 λόγος μετεγγραφής.

Ειδικότερα, για την μετεγγραφή ανηλίκων από Ημερήσια σε Εσπερινά Λύκεια θα πρέπει να ζητείται:

1. Βεβαίωση εργασίας ανηλίκου από τον εργοδότη (με σφραγίδα του εργοδότη).

Εάν πρόκειται για απασχόληση ανηλίκου σε οικογενειακή επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.7 του αρ. 45 του Ν.4186/2013, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των κηδεμόνων που να βεβαιώνει τα ανωτέρω με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, εκτός αν κατατίθεται αυτοπροσώπως και

2. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του γονέα/κηδεμόνα του μαθητή.

Από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να προκύπτει ότι το ετήσιο εισόδημα (πραγματικό) είναι κάτω από 8.879 ευρώ, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ ετησίως ανά μέλος ή κάτω από 17.270 ευρώ για νοικοκυριά με δύο ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη (μέσο ετήσιο εισόδημα-έρευνα εισοδήματος, ΕΛΣΤΑΤ 2014).

Αναφορικά με τη δεύτερη προϋπόθεση για την εγγραφή και μετεγγραφή ανήλικων μαθητών στα Εσπερινά Γενικά Λύκεια (προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης), το όριο των 8.879 ευρώ αφορά ετήσιο ατομικό εισόδημα, η ετήσια προσαύξηση των 3.000 ευρώ αναφέρεται σε εξαρτώμενα μέλη και το όριο των 17.270 ευρώ αφορά ετήσιο εισόδημα για 4μελή οικογένεια (με 2 ενήλικες και 2 εξαρτώμενα μέλη), επομένως για οποιαδήποτε διαφοροποίηση ως προς τον αριθμό των εξαρτώμενων μελών γίνεται προσαύξηση ή μείωση του εν λόγω ορίου κατά 3.000 ευρώ, αντιστοίχως.

Επιπρόσθετα, σε περιπτώσεις που ο κηδεμόνας του μαθητή είναι άνεργος, κατά την εγγραφή ή μετεγγραφή του μαθητή σε Εσπερινό Λύκειο, αρκεί η προσκόμιση κάρτας ανεργίας του κηδεμόνα σε ισχύ και δεν απαιτείται η προσκόμιση αντιγράφου φορολογικής δήλωσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΟΔΗΣΣΟΥ & ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ . ΤΕΡΜΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ :  61100
ΤΗΛΕΦΩΝΟ & FAX : 2341076226
E-MAIL mail@lyk-esp-kilkis.kil.sch.gr
URL : http://lyk-esp-kilkis.kil.sch.gr/
ΩΡΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ : 18.00 – 22.10
Σχολιάστε