My Twitter Feed

25 Μαΐου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

SOS από το σχολείο της Μεγ. Βρύσης -

Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

ANKI: Γαστρονομία και τουρισμός -

Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

ΠΑΣΟΚ: Επίσκεψη του Λ. Καχριμάκη -

Σάββατο, 25 Μαΐου, 2024

Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ-16 και Κ-20 -

Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024

Ο Κεφαλογιάννης σε ΠΕ και Δήμο Κιλκίς -

Πέμπτη, 23 Μαΐου, 2024

Δημιουργίες πτυχιούχων και φοιτητών -

Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Μετεό σταθμός στην Αξιούπολη -

Τετάρτη, 22 Μαΐου, 2024

Κλειστά πάντα τα εργαστήρια -

Δευτέρα, 20 Μαΐου, 2024

ΔΣ Παιονίας τη Τρίτη 2 Μαΐου

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ» στο ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ, την Τρίτη 2 Μαΐου και ώρα 18.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1 Έγκριση πρακτικού κατανομής κοινόχρηστων χώρων για την προεκλογική προβολή των κομμάτων των Βουλευτικών εκλογών της 21ης Μαΐου 2023.
2 Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας λαϊκών αγορών που λειτουργούν στα διοικητικά όρια του Δήμου Παιονίας.
3 Έγκριση 5ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023.
4 Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2023 και υποβολή έκθεσης Α΄ τριμήνου.
5 Καθορισμός χώρου για απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής αρχής έτους 2022.
6 Έγκριση της 6ης  Τροποποίησης του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας, οικονομικού έτους 2023.
7 Ανάκληση της 161/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παιονίας και της 81/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Παιονίας σχετικά με την παραχώρηση και συντήρηση των υπ’ αριθ. ΚΗΙ 2716, ΚΗΙ 2724, ΚΗΙ 2725 οχημάτων (μάρκας HYUNDAI) για την κάλυψη των αναγκών του “Βοήθεια Στο Σπίτι”.
8 Πρόσληψη δίμηνης διάρκειας έκτακτου προσωπικού ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (σαρώθρου) για κάλυψη έκτακτων αναγκών της Δ/νσης Καθαριότητας.
9 Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 43/2023 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας και λήψη νέας απόφασης για Έγκριση εσωτερικού κανονισμού Λειτουργίας «ΚΔΑΠ–ΑΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ.
10 Εκλογή-Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο έτους 2023 αρδευτικών δικτύων Ευρωπού-Ρυζίων και Αγίου Πέτρου-Μεσιάς.
11 Πρόσληψη λόγω έκτακτων αναγκών εργατών-χειριστών ΥΕ ΙΔΟΧ για τις ανάγκες πυροπροστασίας διάρκειας τεσσάρων μηνών.
12 Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
13 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή και βελτίωση υφιστάμενου αγροτικού δρόμου οικισμού Νέας Καβάλα-Σιταριάς» (ΟΠΣΑΑ 0006134853).
14 Έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής παραλαβής του έργου: « ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ », Α.Μ.40/2020.
15 Έγκριση πρακτικού ορισμού επιτροπής παραλαβής του έργου: «ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ », Α.Μ.5/2020
16 Ανταλλαγή ρυμοτομούμενης ιδιοκτησίας με οικόπεδο στην Γουμένισσα.
17 Παράταση προθεσμίας περαίωσης έργου «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πολυκάστρου και Δ.Ε. Αξιούπολης» (Α.Μ. ΔΤΥ Δ.ΠΑΙΟΝΙΑΣ 15/2021).
18 Αίτημα παράτασης συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ» με Αρ. Πρωτ. 6476/2022, λόγω ανωτέρας βίας.
19 Ορισμός Εισηγητή εκκαθάρισης για το έργο «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ»
20 Γνωμοδότηση επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου Κατασκευή και λειτουργία Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιορευστά ισχύος 969,00 kWe, της εταιρείας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», που προτείνεται να εγκατασταθεί στο κληροτεμ άχιο υπ. αριθ. 327 του αγροκτήματος Αξιοχωρίου, της ΤΚ Αξιοχωρίου, της ΔΕ Πολυκάστρου, του Δήμου Παιονίας, της ΠΕ Κιλκίς (Π.Κ.Μ.).»
21 Εξωδικαστικός η μη συμβιβασμός με προμηθευτή του Δήμου Παιονίας μετά την από την με αριθμό κατάθεσης ΑΓ89/24-02-2023 αγωγής η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
22 Διαγραφή δημοτικών τελών και μισθωμάτων λόγω λύσης μίσθωσης.
23 Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παιονίας και του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) του Δήμου Κιλκίς για το Πρόγραμμα Στεγαστικής Συνδρομής “ΚΑΛΥΨΗ”
24 Εκμίσθωση σχολικού κτιρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου για την διεξαγωγή ξενόγλωσσων εξετάσεων στις 27 και 28 Μαΐου 2023.
25 Έγκριση τροποποίηση των συμβάσεων προμήθειας ειδών οπωροπωλείου, ειδών κρεοπωλείου, ειδών παντοπωλείου και της σύμβασης ειδών καθαρότητας και ευπρεπισμού, ως προς το χρόνο ισχύος των παραπάνω συμβάσεων, έως την εξάντληση της συμβατικής ποσότητας ή έως την ανάδειξη νέου προμηθευτή, σύμφωνα με τις γνωμοδοτήσεις των επιτροπών παραλαβής των Παιδικών Σταθμών και του ΚΑΠΗ-ΚΕΦΟ του ΝΠΔΔ και την συναίνεση των συγκεκριμένων προμηθευτών για την χρονική παράταση των συμβάσεων.

Σχολιάστε