My Twitter Feed

21 Αυγούστου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

«Πόλεμος» κατά αγριογούρουνων! -

Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Δ. Παυλίδης: Η εμπειρία μου στη Κολομβία -

Πέμπτη, 18 Αυγούστου, 2022

Κουκάκης: Σφήνα στους μεγάλους -

Πέμπτη, 18 Αυγούστου, 2022

“Συνεχίζεται η εκδικητικότητα” -

Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

Πτώση αλλά ανησυχία για το μέλλον -

Τετάρτη, 17 Αυγούστου, 2022

4ος στο κόσμο ο Δημήτρης Παυλίδης! -

Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

“Ξεπέρασαν κάθε όριο ευτελισμού” -

Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

Γ. Κορακίδης: Πρώτος σε όλο το κόσμο! -

Κυριακή, 14 Αυγούστου, 2022

ΔΣ Κιλκίς στις 24 Αυγούστου

Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 24 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο Ενημέρωση στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης με τίτλο: “Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου στο Δήμο Κιλκίς” [MIS: 5037643 – 4321/1483/A3 απόφαση ένταξης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ]
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
Θέμα 2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση [7η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2022
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Θέμα 3ο Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: ¨Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κιλκίς¨
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Θέμα 4ο Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: ¨Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Κιλκίς¨
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.
Θέμα 5ο Έγκριση της υπ’ αριθμ. 2/2022 απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006 Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 6ο Ορισμός υπευθύνου του Δήμου Κιλκίς για θέματα ζώων συντροφιάς (άρθρο 40, παρ. 1 του Ν. 4830/2021 (ΦΕΚ 169/18.09.2021 τεύχος Α’): Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «AΡΓΟΣ» και λοιπές διατάξεις)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 7ο Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς”, οικονομικού έτους 2021
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ.
Θέμα 8ο Ανάκληση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων στην πόλη του Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 9ο Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, του Δημοτικού Σταδίου Κιλκίς στην Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία “ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΟΝΤΟΥ” για τους αγώνες ποδοσφαίρου της SUPER LEAGUE 2 και του Κυπέλλου Ελλάδας, αγωνιστικής περιόδου 2022 – 2023
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Εθελοντισμού, Διά Βίου Μάθησης και Παιδείας
Θέμα 10ο Έγκριση ή μη κοπής δέντρων, που φύονται σε κοιμητήρια Κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Θέμα 11ο Εκποίηση με δημοπρασία του δικαιώματος απόληψης δασικών προϊόντων που θα προκύψουν από την υλοτόμηση 533 κωνοφόρων που βρίσκονται σε κοιμητήρια Κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου
Θέμα 12ο Έγκριση συμμετοχής εκθετών στην ετήσια Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2022, κατόπιν διαδικασίας απόδοσης θέσεων μέσω σχετικής προκήρυξης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Θέμα 13ο Έγκριση τοποθέτησης προτομής του αγνοούμενου ήρωα στην Κύπρο Ιγνατιάδη Ιωάννη του Διογένη στην κεντρική πλατεία της Βάθης
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων
Θέμα 14ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο “Εγκατάσταση και λειτουργία φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 66,2 MWp της εταιρείας “European solar Farms Greece ApS” που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ) 2205766823,και πρόκειται να εγκατασταθούν στις θέσεις “Καρβούνι 1” , “Μάνδρα Καραμισάμη 1” , “Καρβούνι 3” “Μάνδρα- Καραμισάμη 2”, “Βαθιά Λάκκα 1”, “Βαθιά Λάκκα 2”, “Αμπελοχώραφα 1” “Καπούλα” της Τ.Κ. Χωρυγίου, ΔΕ Κιλκίς, Δήμου Κιλκίς , ΠΕ Κιλκίς με Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ 2205766823)”, (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α :02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 15ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για το έργο: “Εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολαϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 42,7MWp της εταιρείας “European solar farms Greece ApS” που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 220566724,και πρόκειται να εγκατασταθούν στις θέσεις “Δροσιά 1”, “Δροσιά 2”, “Δροσιά 3”, “Προφήτης Ηλίας 2” και “Καμήλα 4″ της ΤΚ Μαυρονερίου ΔΕ Κιλκίς Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς”, Φορέας του έργου: European solar farms Greece ApS (υποκατηγορία Α2 Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 16ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος 181,7 MW και συνοδά έργα (υπόγειο δίκτυο διασύνδεσης με το περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο Υποσταθμό Ανύψωσης Τάσης 33/150 kV στη θέση ΝΕΟ ΣΙΡΑΚΙΟ) της εταιρείας “ΙΣΙΔΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ” που προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Χερσοτόπι των ΔΕ Κιλκίς και Πολυκάστρου, των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας αντίστοιχα, της ΠΕ Κιλκίς” (ΠΕΤ 2205781624), (υποκατηγορία Α2 ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 02)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 17ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου: “Έντεκα (11) Αιολικοί Σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 3 MW ο καθένας, συνολικής ισχύος 33MW” έντεκα (11) διαφορετικών εταιριών με ολικό διαχειριστή την εταιρεία με την επωνυμία “ΚΟΠΕΡΝΙΚΟΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΙΚΕ” και το οποίο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας” (ΠΕΤ: 2207798923), (υποκατηγορία Α2, Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 01α)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα 18ο Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο /δραστηριότητα με τίτλο: “Διαβίβαση του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: “ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ Ν. ΚΙΛΚΙΣ” (ΠΕΤ: 2207812021), Φορέας του έργου: ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ (υποκατηγορία Α2 Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών με Α/Α 19)
ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Σχολιάστε