My Twitter Feed

3 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Συνεχίζονται τα αντιπλημμυρικά -

Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου, 2020

Σταθερά στη μαύρη πρώτη θέση! -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

“Γαλάζια νυστέρια” για το ΓΝΚ! -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

ΣΥΡΙΖΑ: Διερεύνηση καταγγελιών -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

To tvxs.gr για το Νοσοκομείο Κιλκίς -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Εξανέστη από το… βήμα του twitter -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Την Πέμπτη η Λαϊκή του Κιλκίς -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

Έργα 1,2 εκατ. για συντήρηση δρόμου -

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου, 2020

ΔΣ Κιλκίς στις 18 Σεπτεμβρίου

Συνεδρίαση του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 18 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Επιχείρησης του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κιλκίς” (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 2ο

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 3ο

Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 4ο

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, μετά του αναπληρωτή του, ως μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης των αιτήσεων και δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικού βοηθήματος και την παροχή εντολής για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος των ευπαθών καταναλωτών [ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/08.02.2018 – ΦΕΚ 474/τεύχος Β΄/14.02.2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 5ο

Σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης για την άρση κυκλοφορίας οχημάτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο

Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΛΚΙΣ (ΔΙ.ΒΙ.ΠΕ.Κ.) Α.Ε.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 8ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στην Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς “ΝΗΡΕΑΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 9ο

Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια της Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων και Σχολείων Δήμου Κιλκίς” [ΑΜ: Μ7/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 10ο

Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας και σύναψης δημόσιας σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο: “Περισυλλογή και φροντίδα αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, ετών 2019 και 2020” [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ 15/2019 – Π/Υ: 144.676,16€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 11ο

Ορισμός μέλους εκ μέρους του Δήμου Κιλκίς για τη σύσταση 5μελούς επιτροπής Παρακολούθησης Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων ζώων συντροφιάς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 12ο

Χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας – καθορισμός δικαιούχων και ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου κλήσεων για κάθε μήνα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 13ο

Μίσθωση Θυρίδας τιμαλφών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. – Κατάστημα Κιλκίς (Ορισμός Διαχειριστή)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο

Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών του Δήμου, μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής “winbank“, με την τράπεζα Πειραιώς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο

Εξουσιοδότηση Δημοτικού Ταμία και ορισμός αναπληρωτή για την υπογραφή των Επιταγών σε βάρος των Τραπεζικών Λογαριασμών του Δήμου Κιλκίς και Εντολών πληρωμών για μεταφορά χρημάτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από την Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης της πόλης του Κιλκίς (Ιδιοκτησία Αναστασίας Καμψιάδου)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 17ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από την Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης της πόλης του Κιλκίς (Ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Πέτρογλου)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 18ο

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης από την Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης οικισμών Νέας Σάντας και Παντελεήμονα (Ιδιοκτησία Αριστείδη Βογιατζή)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 19ο

Καθορισμός αντιτίμου για τη φιλοξενία παιδιών, εκτός ΕΣΠΑ 2019 – 2020, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό ΤΣΑΦ – ΤΣΟΥΦ, στον παιδικό σταθμό ΑΣΤΕΡΑΚΙΑ, στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ – μεΑ) του ΝΠΙΔ του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: “Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Κιλκίς – Κ.Δ.Ε.Κ. – Δήμου Κιλκίς”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κιλκίς (Κ.Δ.Ε.Κ.)

Θέμα 20ο

Έγκριση υλοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων Δήμου Κιλκίς έτους 2019 που απαιτούν ηχητική και φωτιστική κάλυψη

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Απασχόλησης, Τουρισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 21ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχομένου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: “Γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου “Αιολικός Σταθμός ισχύος 35,2 ΜW” της εταιρείας με την επωνυμία Αιολική Κιλκίς Μονοπρόσωπη Α.Ε με Περιβαλλονική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 1906110828,και το οποίο προτείνεται να υλοποιηθεί στη θέση Μεγάλη Πέτρα στους Δήμους Παιονίας και Κιλκίς, Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, (υποκατηγορία Α2- ομάδα 10η – Ανανεώσημες πηγές ενέργειας /Ηλεκτροπαραγωγική από αιολική ενέργεια

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 22ο

Εκλογή δύο δημοτικών συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Κιλκίς, για τη λειτουργία της ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Σχολιάστε