My Twitter Feed

30 Μαΐου, 2024

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

ΓΝΚ: Αφέθηκε στη τύχη του! -

Τετάρτη, 29 Μαΐου, 2024

Καταγγέλλουν διώξεις μαθητών! -

Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

ΓΝΚ: Έκτακτη επίσκεψη Γιαννακού -

Τρίτη, 28 Μαΐου, 2024

Υποστελεχωμένη η Πυροσβεστική -

Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

ΚΚΕ: Φορτσάρει ενόψει εκλογών -

Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Έφυγε ο ευεργέτης της Αξιούπολης -

Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

Παρέμβαση ΠΟΕΔΗΝ για το ΓΝΚ -

Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

ΠΑΣΟΚ: Η επίσκεψη του Λ. Καρχιμάκη -

Δευτέρα, 27 Μαΐου, 2024

ΔΣ Κιλκίς στις 13 Δεκεμβρίου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e:presence.gov.gr, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου και ώρα 18:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [12η] Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2021

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Έγκριση εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου “ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ” στην πλατεία Ζωαγοράς στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 3ο

Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία “ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ”

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 4ο

Ορισμός επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων – εκποιήσεων [αρθ. 1 του ΠΔ 270/1981]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 5ο

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και ενός φορολογούμενου δημότη για τη συγκρότηση επιτροπής συμβιβαστικής επιλύσεως των φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων για τη βεβαίωση ή αναγνώριση φορολογικής απαλλαγής ή μειώσεως οποιουδήποτε αυτοτελούς φόρου, τέλους, δικαιώματος, εισφοράς, αντιτίμου προσωπικής εργασίας και προστίμου μεταξύ δήμου ή κοινότητας ή συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων και φορολογουμένων [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 6ο

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων για την συγκρότηση της Επιτροπής καθορισμού του τιμήματος εκποίησης δημοτικών ακινήτων και κινητών, αγοράς ακινήτων, προσκυρωτέων εκτάσεων, καθώς και εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων [παρ. 5, άρθρο 186 ¨Εκποίηση ακινήτων¨ του Ν. 3463/2006 – άρθρο 7 του ΠΔ 270/1981]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 7ο

Έγκριση μεταβίβασης άδειας επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου λαϊκών αγορών (αιτ: Κυριμλίδης Ιωάννης του Νικολάου)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Θέμα 8ο

Αίτημα παραχώρησης τριών (3) δεξαμενών και μίας (1) γεώτρησης ύδρευσης, εμβαδού 50τ.μ. έκαστη, από το με αριθμ. 1070α αγροτεμάχιο (κοινόχρηστο) του αγροκτήματος Μανδρών ιδιοκτησίας ΥΠΑΑΤ προς τον Δήμο Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 9ο

Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επιλύσεως των Φορολογικών Διαφορών [παρ. 8 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 10ο

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης, κατά χρήση, μίας αίθουσας και ενός WC από το Δημοτικό Σχολείο Πεδινού του Δήμου Κιλκίς προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Νομική Υπηρεσία

Θέμα 11ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 460,239 MW, και συνοδά έργα (Υποσταθμός ΚΥΤ 33/400 kV και Γραμμή Μεταφοράς Ενέργειας 400kV, της εταιρείας ΙΔΕΑ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2109623823, και προτείνεται να εγκατασταθεί στη θέση Νέο Σιράκιο, των ΔΕ Πολυκάστρου, Δ. Παιονίας, και ΔΕ Κιλκίς, Δ. Κιλκίς της ΠΕ Κιλκίς» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 12ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για γνωμοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 16 MW» της εταιρείας με την επωνυμία «A&F ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Ε.Π.Ε», και το οποίο θα κατασκευαστεί στη θέση «Παλαιόν Τριεθνές, Δ. Κιλκίς, Π.Ε. Κιλκίς, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΤ: 2109618229).» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 01: Ηλεκτροπαραγωγή από αιολική ενέργεια)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 13ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση Φακέλου ΜΠΕ, μέσω ΗΠΜ, στο πλαίσιο της διαδικασίας Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του έργου «Εγκατάσταση και λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από πέντε (5) φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 44,98MW που προτείνεται να εγκατασταθεί στο αγρόκτημα Ηλιόφωτο, της ΔΕ Χέρσου του Δ. Κιλκίς ΠΕ Κιλκίς και συνοδού έργου την ηλεκτρική διασύνδεση με τον αδειοδοτημένο Υ/Σ Ανύψωσης Τάσης 33/400kV στη θέση Ποντοηράκλεια της ΔΕ Πολυκάστρου του Δ. Παιονίας ΠΕ Κιλκίς, της εταιρείας SURVEY ΚΙΛΚΙΣ SOLAR ΙΚΕ», που υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) και έλαβε την Περιβαλλοντική Ταυτότητα (ΠΕΤ) 2108597523.» (υποκατηγορία Α2 – Ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με Α/Α 02)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14ο

Γνωμοδότηση επί του περιεχόμενου του φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: «Διαβίβαση προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας, τμήμα Μουριές Στρυμόνας – Προμαχώνας Νομών Κιλκίς και Σερρών».» (υποκατηγορία Α1 – Ομάδα 1η: «Έργα Χερσαίων και Εναέριων Μεταφορών» και Υποομάδα «Έργα σταθερής τροχιάς» με Α/Α 20, «Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα»)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 15ο

Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2022 – 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 16ο

Παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2022 – 2023

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Θέμα 17ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στα Σχολικά Συμβούλια, στο Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Θέμα 18ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Κιλκίς στα Σχολικά Συμβούλια, στο Συμβούλιο Στήριξης Σχολείου και στον Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Σχολιάστε