My Twitter Feed

8 Σεπτεμβρίου, 2022

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Χάνουμε ως νομός έδρα στη Βουλή; -

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2022

Από το Κιλκίς, τώρα και στις ΗΠΑ! -

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2022

Ιδού οι ελλείψεις των νοσοκομείων -

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2022

Ένας γιατρός και μοναδικός! -

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2022

ΣΥΡΙΖΑ: Όλοι στο συλλαλητήριο -

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 2022

Η γιορτή του Κιλκίς είναι πάλι εδώ! -

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 2022

Κυβερνητικό κλιμάκιο στο Κιλκίς -

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 2022

Στη πορεία κι οι εργαζόμενοι ΓΝΚ -

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου, 2022

Για εξισωτικές και βοσκοτόπους

Την άμεση καταβολή του συνόλου της εξισωτικής αποζημίωσης των κτηνοτρόφων και τη σύνταξη Εθνικού Χάρτη Βοσκοτόπων ζητούν με ερώτησή τους προς τους αρμόδιους υπουργούς επτά ανεξάρτητοι βουλευτές, μεταξύ των οποίων κι ο Θ. Παραστατίδης.

agelades-ktinotrofiaΕπισημαίνοντας τον κίνδυνο “κατάρρευσης των κτηνοτροφικών μονάδων λόγω κυβερνητικών και διαχειριστικών αστοχιών στη διαχείριση των βοσκοτόπων”, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Μάρκος Μπόλαρης, Γιώργος Κασαπίδης, Θεόδωρος Παραστατίδης, Πάρις Μουτσινάς, Κωνσταντίνος Γιοβανόπουλος, Θεοδώρα Τζάκρη και Χρήστος Αηδόνης, τονίζουν ότι “μεγάλος αριθμός εκτάσεων που χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοποι τα προηγούμενα χρόνια, πλέον χαρακτηρίζονται ως μη επιλέξιμες, με αποτέλεσμα πολλοί κτηνοτρόφοι να μην μπορούν να καλύψουν τα διακαιώματα τους”.

Το κείμενο της ερώτησης των βουλευτών:

Η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων είναι πρωταρχικής σημασίας παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη για την καταβολή στους κτηνοτρόφους της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης, αλλά και της βιολογικής κτηνοτροφίας. Ωστόσο έχει αναδειχθεί σε μείζον ζήτημα για την κτηνοτροφία στη χώρα μας τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς μεγάλες εκτάσεις που μέχρι πρόσφατα χρησιμοποιούνταν ως βοσκότοποι κρίθηκαν ως μη επιλέξιμες, προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα στην κάλυψη των δικαιωμάτων των κτηνοτρόφων.

 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του «Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους βοσκότοπους», πραγματοποιήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η διαδικασία επανακαθορισμού και επανακατανομής της επιλέξιμης έκτασης των βοσκοτόπων, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη μείωσή τους πανελλαδικά από 25 εκατ. στρέμματα σε 17. Το γεγονός αυτό προκαλεί κατ’επέκταση σοβαρό πρόβλημα στους κτηνοτρόφους, καθώς οι επιλέξιμοι βοσκότοποι δεν επαρκούν για την είσπραξη του συνόλου της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης από αυτούς.

 

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι με το ψηφισθέν άρθρο 60 του Ν.4264/2014 που καθορίζει το νομοθετικό πλαίσιο για την χρήση και την διαχείριση των βοσκοτόπων, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1.1.2015 στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, θα αυξηθεί η επιλεξιμότητα των βοσκοτόπων. Ωστόσο, το πρόβλημα παραμένει για τα έτη 2013 και 2014, καθώς οι επιλέξιμες βοσκήσιμες εκτάσεις δεν επαρκούν για να διανεμηθούν στους κτηνοτρόφους. Παρόλα αυτά, αντί το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος, τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο, μετακύλισε την ευθύνη στους Δήμους, αναθέτοντάς τους για πρώτη φορά την κατανομή των βοσκοτόπων στους δικαιούχους κτηνοτρόφους, από την οποία εξαρτάται πληρωμή των οφειλόμενων ενισχύσεων προς αυτούς.

 

Ωστόσο, οι αντιδράσεις των Δήμων είναι έντονες ως προς την μεταφορά σε αυτούς της ευθύνης που ανήκε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς τονίζουν ότι δεν διαθέτουν ούτε την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ούτε καταρτισμένο προσωπικό προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθορισμένα χρονικά περιθώρια στη σωστή και αντικειμενική κατανομή των εκτάσεων. Το πρόβλημα μάλιστα είναι σαφώς πιο έντονο σε αρκετούς νομούς οι επιλέξιμοι βοσκότοποι είναι πλέον δραστικά μειωμένοι σε σχέση με τις ανάγκες των κτηνοτρόφων για βοσκήσιμες εκτάσεις, σύμφωνα με τις ζωικές μονάδες που έχουν δηλώσει.

 

Σύμφωνα με το Πόρισμα-Έκθεση που εκπονήθηκε από ομάδα εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με τις βοσκήσιμες γαίες, επισημαίνεται η ανάγκη για σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης των βοσκοτόπων, καθώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται σήμερα απορρέουν από την μη ορθολογική διαχείριση, την υπερβόσκηση και την εγκατάλειψη των βοσκοτόπων, που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητά τους, καθώς και από την έλλειψη συμπαγούς νομικού πλαισίου, χαρτογράφησης αλλά και εφαρμογής σχεδίου χρήσεων γης σε επίπεδο δήμων.

 

Αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι ότι οι χειμαζόμενοι από την κρίση Έλληνες κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να εισπράξουν από μηδαμινές έως μηδενικές ενισχύσεις, αλλά ενδεχομένως και κάποιοι να κληθούν να επιστρέψουν και μεγάλο μέρος της περσινής ενιαίας ενίσχυσης.

 

Λαμβάνοντας υπόψη το τεράστιο πρόβλημα που έχει ανακύψει και με δεδομένα τα παρακάτω:

 

  • οι νέοι δασικοί χάρτες καθόρισαν τον χαρακτηρισμό ή όχι των εκτάσεων ως επιλέξιμων βοσκοτοπικών με τρόπο αδικαιολόγητο, την στιγμή που φαίνεται να υπάρχει απόφαση της Ε.Ε. να μη δεχτεί να χαρακτηριστούν σαν βοσκοτόπια εκτάσεις που το δασαρχείο τις μετέτρεψε σε δασικές,

 

  • η λύση που υιοθετήθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ανάθεση στους Δήμους της διαδικασίας κατανομής των βοσκοτόπων στους δικαιούχους κτηνοτρόφους είναι απλά προσωρινή,

 

  • το πρόβλημα της επιλεξιμότητας επιτείνεται από το γεγονός ότι υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ και του ΥΠΕΚΑ αφενός ως προς τον ορισμό των βοσκοτόπων και αφετέρου ως προς την πραγματική τους έκταση σε όλη την χώρα,

 

  • το 2015 θα ξεκινήσει η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και βάσει αυτής τα έτη 2013-2014 θα αποτελέσουν έτη αναφοράς, δηλαδή οι επιδοτήσεις που θα λαμβάνουν οι κτηνοτρόφοι με κριτήριο τις βοσκοτοπικές εκτάσεις θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τις επιδοτήσεις που λάμβαναν για τα έτη 2013-2014,

 

  • εξαιτίας του αποχαρακτηρισμού των βοσκοτόπων, κινδυνεύουν να κλείσουν εκατοντάδες κτηνοτροφικές μονάδες με δεκάδες χιλιάδες κτηνοτροφικό πληθυσμό, με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους κτηνοτρόφους που βρίσκονται σε απόγνωση αναμένοντας τα ποσά της εξισωτικής αποζημίωσης και της ενιαίας ενίσχυσης που είναι τόσο απαραίτητα για την επιβίωσή τους,

 

  • καθίσταται αναγκαία η ορθολογική αξιοποίηση των ελληνικών βοσκοτόπων, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας μας,

 

Για τους ανωτέρω λόγους, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

 

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε άμεσα, προκειμένου να αρθεί η αδικία που έχει προκληθεί σε μεγάλο αριθμό κτηνοτρόφων, ώστε να καταβληθεί άμεσα το σύνολο της εξισωτικής αποζημίωσης για τα έτη 2013-2014, που κινδυνεύουν να απωλεσθούν λόγω κυβερνητικών αβελτηριών;

 

  1. Προτίθεστε να προβείτε στη δημιουργία Εθνικού Χάρτη Βοσκοτόπων, ο οποίος θα διασυνδέεται λειτουργικά με το Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων και το Εθνικό Κτηματολόγιο, καθώς και στη σύνταξη Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χρήσεων Γης σε επίπεδο Δήμου, άνευ των οποίων δεν είναι εφικτή η επίτευξη ουσιαστικής και ορθολογικής επίλυσης του προβλήματος της επιλεξιμότητας των βοσκοτόπων;

 

  1. Υπάρχει πολιτική βούληση στην κυβέρνηση και εν προκειμένω στα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε με συγκεκριμένο ιεραρχημένο σχέδιο να υπερκερασθούν οι διαφορές των στοιχείων και των ορισμών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων σας, η οποία αν μη τι άλλο καταδεικνύει την έλλειψη συντεταγμένης προσπάθειάς σας προς όφελος τόσο της ελληνικής κτηνοτροφίας όσο και του περιβάλλοντος;

 

  1. Προτίθεστε να λάβετε υπόψη τα συμπεράσματα και τις προτάσεις του Πορίσματος-Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας του ΓΕΩΤΕΕ σχετικά με την προτεινόμενη στρατηγική για ορθολογικότερη διαχείριση των βοσκοτόπων και τις θεσμικού και διαχειριστικού χαρακτήρα προτεινόμενες βελτιώσεις;
Σχολιάστε