My Twitter Feed

15 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Ξανά στις πρώτες θέσεις το Κιλκίς -

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

Έτοιμοι για ακραία καιρικά φαινόμενα -

Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

“Όχι στη μονάδα του Μυτιληναίου” -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Πρώτοι σε θνησιμότητα το 2020! -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Έξοδος από τη καυτή πρώτη 7άδα -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Πυροπροστασία σε 75 σχολικές μονάδες -

Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου, 2021

Νέες αναρτήσεις για δασικ. χάρτες -

Τετάρτη, 13 Ιανουαρίου, 2021

Για ανάδοχους και θετούς γονείς

Ειδικά μητρώα υποψήφιων αναδόχων γονέων και υποψήφιων θετών γονέων δημιουργούνται στην Αντιπεριφέρεια Κιλκίς, σύμφωνα με το νέο σχετικό νόμο (4538/16-05-2018). 

Α. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα αναδόχων γονέων μπορούν να καταθέσουν αίτηση στην υπηρεσία μας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός ΑΜΚΑ, η διεύθυνση κατοικίας, καθώς και η ηλικία τους και στην οποία αναφέρεται τεκμηριωμένα ο λόγος που τους ωθεί να γίνουν ανάδοχοι γονείς.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή του).
 3. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος των τριών (3) τελευταίων φορολογικών ετών.
 4. Πιστοποιητικού δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών και τα συνοικούντα με αυτόν πρόσωπα, δεν πάσχουν από χρόνια μεταδοτικά νοσήματα (Θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή του).
 5. Πιστοποιητικά περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση ή κίνησης σχετικής διαδικασίας από το πρωτοδικείο του τόπου μόνιμης κατοικίας των αιτούντων και όσων συνοικούν με αυτούς (Θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του προηγούμενου τριμήνου από την υποβολή του).
 6. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης των ιδίων και των συνοικούντων με αυτούς ενηλίκων μελών, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδικήματα που επισύρουν σύμφωνα με το άρθρο 1537 ΑΚ, έκπτωση από τη γονική μέριμνα ή για τα αδικήματα της πορνογραφίας ανηλίκων, μαστροπείας, σωματεμπορίας, ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής, αποπλάνηση παιδιών καθώς και για όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία για τα ναρκωτικά ή την εμπορία οργάνων (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).
 7. Πιστοποιητικό ότι δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για όσα αδικήματα προβλέπονται στην περίπτωση ζ΄, καθώς και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την εισαγγελία του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, ότι δεν είναι φυγόδικοι ή φυγόπονοι για τα ίδια αδικήματα. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας).

Μετά την υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών, διενεργείται κοινωνική έρευνα (μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) από την υπηρεσία μας, για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα των υποψήφιων αναδόχων γονέων. Συντάσσεται έκθεση καταλληλότητας και οι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς εγγράφονται στο ειδικό μητρώο και εντάσσονται σε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Β. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στα ειδικά μητρώα θετών γονέων μπορούν να καταθέσουν αίτηση στην υπηρεσία μας μαζί με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα, η κατοικία και τα πλήρη δημογραφικά στοιχεία αυτού, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο, ιθαγένεια και η κατάσταση της υγείας του.
 2. Ληξιαρχική πράξη γάμου και γέννησης τέκνων.
 3. Κοινωνική έκθεση της υπηρεσίας όπου θα βεβαιώνεται η καταλληλότητα του συγκεκριμένου υποψηφίου.
 4. Συντάσσεται έκθεση καταλληλότητας,  οι υποψήφιοι θετοί γονείς εγγράφονται στο ειδικό μητρώο και εντάσσονται σε πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι υποψήφιοι ανάδοχοι και θετοί γονείς, εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και Υποψήφιων Θετών Γονέων που τηρείται στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.).

Το νόμο 4538/2018(ΦΕΚ 85 τ.Α’/16.05.2018), καθώς και το έντυπο της  αίτησης , μπορείτε να τα βρείτε:

 • Στην υπηρεσία μας και
 • στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (pkm.gov.gr-επιλέγοντας Κιλκίς ή Π.Ε Κιλκίς και στη συνέχεια στην ενότητα για τον πολίτη – δικαιολογητικά -Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας).

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείται στα παρακάτω τηλέφωνα:

 • 23413-53602 – Μπογιατζάκη Βασιλική- Ψυχολόγος
 • 23413-50182 – Κωνσταντινίδου Ελένη – Κοινωνική Λειτουργός

Επιπλέον μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για κατ’ ιδίαν ενημέρωση στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, στο Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας), στο ισόγειο της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς-Ανδρέα Παπανδρέου 3.

Σχολιάστε