My Twitter Feed

9 Οκτωβρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Επένδυση 16 δις για μανιτάρια -

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2021

Βαρθολομαίος ο νέος μητροπολίτης -

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2021

Ζωντανές μεταδόσεις ΔΣ Κιλκίς -

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2021

Δωρεάν τεστ σε οκτώ οικισμούς -

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2021

Προστασία μνημείων πολιτισμού -

Σάββατο, 9 Οκτωβρίου, 2021

Αλλαγή ρότας: Τέλος τα λοκντάουν -

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου, 2021

Διασυνοριακή προστασία υδάτων -

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου, 2021

Σχολεία χωρίς 51 καθηγητές! -

Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου, 2021

Αταξίες μαθητών – Μέρος ΙΙΙ

Αυτοϊκανοποίησις καθ` έξιν και κατ` εξακολούθησιν.

Του Θανάση Βαφειάδη.


Στα βουκολικά ειδύλλια ο αγαπητικός συναντιέται με τη βοσκοπούλα στη βρύση του χωριού, ανταλλάσσουν ερωτικές ματιές, γλυκόλογα και ενίοτε ασπασμούς στο μάγουλο, διότι τα περαιτέρω λαμβάνουν χώρα αφού η νεάνις ανέλθει ως νύφη τα σκαλιά της εκκλησίας. Στο παρακάτω, απίστευτης ιλαρότητας, περιστατικό που διαδραματίσθηκε στη βρύση του Σαλάτς το μακρινό 1937, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν σύμφωνα με τον ως άνω περιγραφόμενο ειδυλλιακό τρόπο. Πρωταγωνιστής του επεισοδίου ήταν ένας μαθητής του Γυμνασίου Κιλκίς, που ένοιωσε αίφνης την ερωτική επιθυμία να τον κατακλύζει και να αγωνιά να εξέλθει σε ρευστή μορφή με την ορμή που εξέρχονταν το γάργαρο νερό από τον κρουνό της περίτεχνης οθωμανικής κρήνης. Και επειδή καμία βοσκοπούλα δεν επρόκειτο να έρθει να ξεδιψάσει τα ζώα της στην παραπλεύρως της κρήνης ευρισκόμενη ποτίστρα – που ακόμη κι αν ερχόταν αμφίβολο ήταν αν θα του επέτρεπε ερωτικές διαχύσεις – αποφάσισε να συνευρεθεί με τη μόνη διαθέσιμη παρτενέρ, που ήταν η παλάμη του.

Επιδιδόμενος, όμως, σε αυτό που ευρέως αποκαλείται εθνικό μας σπορ, διέπραξε το λάθος να το εκτελέσει σε κοινή θέα, γεγονός που προκάλεσε την οργή των περιοίκων, οι οφθαλμοί των οποίων εσκανδαλίσθησαν δεόντως. Διότι η αυτοερωτική πράξη διενεργείται κατά μόνας και εν κρυπτώ και όχι σε κοινή θέα, με εξαίρεση μόνο το στίβο της πολιτικής όπου οι μ@λ@κες όχι μόνο δε λοιδορούνται αλλά τουναντίον επιβραβεύονται και ενίοτε αποθεώνονται.

Οι αγανακτισμένοι, λοιπόν, πολίτες που έγιναν αυτόπτες μάρτυρες της βδελυρής πράξης απευθύνθηκαν στον καθηγητή Τσούντα, ο οποίος ως φιλόλογος προφανώς και είχε αναφέρει στους μαθητές του τη γνωστή Θουκυδίδειο φράση από τον Επιτάφιο του Περικλέους «φιλοκαλούμεν μετ’ ευτελείας και φιλοσοφούμεν άνευ μαλακίας». Φαίνεται, όμως, ότι ο εν λόγω μαθητής είχε ως πρότυπο τον μεγαλύτερο μαλακοποιό της αρχαιότητας τον κυνικό φιλόσοφο Διογένη, που συνήθιζε να εκτελεί δημοσίως το «δέφεσθαι» ή άλλως την «ψαύσιν των γεννητικών οργάνων».

Το τι ακριβώς συνέβη και το τι ακολούθησε περιγράφεται λεπτομερώς στο σχετικό πρακτικό του Συμβουλίου καθηγητών του Γυμνασίου Κιλκίς, το οποίο παραθέτω αυτούσιο, παραλείποντας μόνο, για ευνόητους λόγους, το όνομα του μαθητή.

«Πράξις 71
Συνεδρίασις έκτακτος 14 Μαΐου 1937
Παρόντες άπαντες, ήτοι Λαμπρινίδης Λάμπρος, Δ/ντης, Τσούντας Αθανάσιος, Παπαθεοφάνους Βασίλειος, Φαραντάτος Διονύσιος, Ξανθουλέας Σαράντης, Τσιριγωτάκης Δημήτριος, Μπουζάνης Φώτιος, Παπαδημητρίου Ιωάννης, Καμπέρογλου Ιωάννα, Ντούλιας Πέτρος και Πουλίση Ιωάννα

Θέμα: Τιμωρία του μαθητού της Δ’ τάξεως Μ. Ν.

Καθώς προέκυψεν εκ της ενεργηθείσης υπό του Δ/ντου επιτοπίου ερεύνης και ανακρίσεως ο ανωτέρω μαθητής την 8ην τρέχοντος μηνός περί ώραν 10ην π.μ αφού εθεάθη επανειλημμένως περιφερόμενος εις μέρος κατωκημένον περί τας τελευταίας οικίας της πόλεως κάθησεν πλησίον της εκεί ευρισκομένης δημοτικής κρήνης και επεδόθη εις τον αυνανισμόν. Κατά τον χρόνον αυτόν γυνή τις εκ της πλησίον οικίας ελθούσα προς ύδρευσιν έμεινεν έκπληκτος εις την θέαν του αυνανιζομένου και πλήρης οργής ήρχισε να επιπλήττη και να φωνάζη, όπως τον αποδιώξουν εκείθεν. Ούτος όμως κρατών τα γεννητικά του μόρια εξηκολούθει αυνανιζόμενος ενώπιον μιας γυναικός μέχρις ου προσέτρεξαν εις τας φωνάς αυτής οι περίοικοι, ότε ετράπη εις φυγήν. Φεύγων, διήλθε προ του Αθαν. Τσούντα, Υποδιευθυντού του Γυμνασίου προς τον οποίον οι συγκεντρωθέντες περίοικοι, γυναίκες ως επί το πλείστον και παιδία, εξέθεσαν μετ’ αγανακτήσεως και εσχολίαζαν επί πολλήν ώραν τα διατρέξαντα.

Ο αυτός μαθητής προ τινων ημερών, κατά τας πρώτας εσπερινάς ώρας παρηκολούθησε με ανήθικον σκοπόν σύζυγον αξιωματικού επιστρέφουσαν μετά της μικρής θυγατρός της εις την οικίαν της κειμένην ακριβώς πλησίον της κρήνης όπου έλαβεν χώραν τω ανωτέρω, ηνώχλει αυτήν επιμόνως δι’ αισχρών λόγων και προτάσεων και δεν απεμακρύνετο παρά όταν η γυνή ήρπασεν λίθον και ηπείλησεν ότι θα τον κτυπήση. Το δεύτερον τούτο συμβάν κατήγγειλε η παθούσα. Ο αυτός μαθητής και κατά το παρελθόν έτος εθεάθη αυνανιζόμενος καθ’ οδόν και εν πλήρει ημέρα ενώπιον διερχομένης γυναικός, συζύγου δημοσίου υπαλλήλου, ήτις εις την θέαν αυτού έσπευσε τεταραγμένη να καταφύγη εις τινα οικίαν. Ένεκα του τελευταίου τούτου συμβάντος και της εν γένει διαγωγής του κατά την έναρξιν του τρεχ. σχολ. έτους υπεδείχθη εις τον γονέα του να μην τον εγγράψη εις το Γυμνάσιον Κιλκίς και ο μαθητής ενεγράφη εις το Β’ Γυμνάσιον Θεσσαλονίκης οπόθεν έλαβεν αποδεικτικόν μετεγγραφής.

Ο σύλλογος των καθηγητών αποφαίνεται ως εξής:

Η δις Καμπέρογλου αποκλείει πάσαν τιμωρίαν του μαθητού Μ. επειδή δεν βλέπει τι είδους τιμωρία είναι δυνατόν να επιβληθή, εάν δε ευρεθή εξεταζόμενος παθολογικής καταστάσεως να αποβληθή δια παντός.

Η δις Πουλίση προτείνει όπως επιβληθή πενθήμερος αποβολή και αν υπάρχει τρόπος θεραπείας να τον δεχθή το σχολείον.

Ο κ. Παπαδημητρίου προτείνει όπως ο μαθητής αποβληθή επί πενθήμερον».

Ανάρτηση στο facebook

Σχολιάστε