My Twitter Feed

5 Φεβρουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

Η Ειρήνη για τη μονάδα αποβλήτων -

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, 2021

Δίωξη Καλεμκερίδη για καταγγελίες -

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, 2021

Δύο νέοι παθολόγοι στο ΓΝ Γουμένισσας -

Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου, 2021

Διαμαρτυρία για επίσκεψη Στεφανή -

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, 2021

Ήρεμα νερά ενόψει 3ου κύματος -

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, 2021

Έμποροι: Θέλουμε μαγαζιά ανοιχτά -

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, 2021

Επίσκεψη Στεφανή για το ΠΚΕΕΥΕ -

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου, 2021

“Στη ΝΔ κάποιοι τρώνε δικούς της” -

Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου, 2021

Απολύσεις 2000 δημοτ. υπαλλήλων μεσ` το `12

Απολύσεις τουλάχιστον 2.000 υπαλλήλων εντός του 2012, κυρίως, από τις κατηγορίες των ΥΕ και ΔΕ που έχουν προσληφθεί εκτός ΑΣΕΠ αλλά και πειθαρχικά ελεγκτέων, καθολική εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου σε ΔΕΚΟ και επιχειρήσεις ΟΤΑ αλλά και«τσεκούρι» στις αντιμισθίες των αιρετών, καθώς και μείον 50% στους μισθούς στελεχών Επιχειρήσεων ΟΤΑ, επιτροπεία στους «κόκκινους» δήμους και απαγόρευση προσλήψεων στους δήμους μέχρι το 2016, πλην των νησιωτικών επιβάλει για το Δημόσιο και την Αυτοδιοίκηση το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016 (ΜΠΔΣ). Επιπλέον, περιλαμβάνει ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα δάνεια των δήμων με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων.

Συγκεκριμένα:

Με τη δημοσίευση του «μνημονίου 3» (ΜΠΔΣ), όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Ζ, τίθενται σε διαθεσιμότητα ή σε «αυτοδίκαιη» αργία οι υπάλληλοι οργανικών θέσεων που καταργούνται των κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονομικού και Διοικητικών Γραμματέων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι δεν έχουν προσληφθεί με διαγωνισμό ή με διαδικασία επιλογής σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή με ειδικές διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται με αυξημένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας και εφόσον ο αριθμός των υπαλλήλων αυτών.

Αναφορικά με τον πειθαρχικά ελεγκτέο υπάλληλο, τίθεται σε αυτοδίκαια σε αργία, εάν 1) στερήθηκε την προσωπική του ελευθερία ύστερα από πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια απόφαση ποινικού δικαστηρίου ή ένταλμα προσωρινής κράτησης, 2) εκδόθηκε εναντίον του ένταλμα προσωρινής κράτησης και στη συνέχεια ήρθη η προσωρινή κράτησή του ή αντικαταστάθηκε με περιοριστικούς όρους, 3) του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακούργημα ή για τα αδικήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, 4) του έχει επιβληθεί και και 5) έχει παραπεμφθεί στο πειθαρχικό για μια σειρά παραβάσεων.

Με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2013-2016, εφαρμόζονται οι υποχρεωτικές μετατάξεις σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους (μόνιμους και αορίστους χρόνου) ακόμη και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και μάλιστα επί ποινεί απόλυσης, ενώ ορίζεται και η έννοια της διαθεσιμότητας που «διαρκεί ένα (1) έτος και στον υπάλληλο καταβάλλονται τα τρία τέταρτα των αποδοχών του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις» και στην οποία μπορούν να τεθούν μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, πρώτου και δεύτερου βαθμού οι θέσεις των οποίων καταργούνται, τίθενται σε διαθεσιμότητα.

Αναφορικά με τις προσλήψεις, ο γενικός κανόνας «ένα προς πέντε» παίρνει… παράταση μέχρι 31.12.2016. Ειδικά για τους δήμους, απαγορεύεται κάθε πρόσληψη. Μοναδική εξαίρεση, λόγω και των μεγάλων προβλημάτων που έχουν; Οι νησιωτικοί δήμοι (δεν εξαιρούνται, όμως, και οι ορεινοί.

Επιπλέον, το ΜΠΔΣ προβλέπει από την αυγή του νέου χρόνου την καθιέρωση του ενιαίου βαθμολογίου – μισθολογίου και για τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ελέγχει το κράτος ή ή ΟΤΑ, ή επιχορηγούνται κατά τουλάχιστον 50% του ετήσιου προϋπολογισμού τους από το κράτος ή τους ΟΤΑ.

Αυτοί που τελικά απέφυγαν το Ενιαίο Μισθολόγιο είναι οιυπάλληλοι της Βουλής, οι οποίοι μέσα σε 10 λεπτά «ανέτρεψαν» τον υπουργό Οικονομικών και τη νομοτεχνική του βελτίωση με την οποία άνοιγε ο δρόμος για τις μειώσεις στους μισθούς των υπαλλήλων της Βουλής και ένταξή τους στο Ενιαίο Μισθολόγιο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αλλαγή του Κανονισμού. Η τροπολογία οδήγησε τους υπαλλήλους σε απεργία και τη Βουλή σε αντιπαράθεση και προσωρινή αποχή από τα καθήκοντά τους. Αποτέλεσμα να μη λειτουργεί τίποτε στο Ελληνικό Κοινβοούλιο και η απόσυρση, τελικά, της νομοτεχνικής βελτίωσης.

Οι μειώσεις κατά περίπου 22% των αντιμισθιών δημάρχων και περιφερειαρχών, με βάση το νέο μισθό του γενικού γραμματέα υπουργείου (που διαμορφώνεται από 1.1.2013 στα 3.450 ευρώ μεικτά), η κατάργηση των οδοιπορικών δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων, η μείωση των ειδικών συμβούλων αλλά και η κατάργηση θέσεων δημοσιογράφων στους ΟΤΑ είναι τα «καινά δαιμόνια» που εισάγει στην Αυτοδιοίκηση το ΜΠΔΣ.

Αυτό που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των αιρετών,  είναι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, το οποίο ουσιαστικά θα είναι… δήμαρχος στη θέση του δήμαρχου «κόκκινου» δήμου. Θα μπορεί, εφόσον οι αρχικές του υποδείξεις προς τον «κόκκινο» δήμο για την οικονομική του εξυγίανση δε φέρουν αποτέλεσμα, να ζητεί από το υπουργείο Εσωτερικών να «βάλει» το συγκεκριμένο δήμο στο Πρόγραμμα Εξυγίανσης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται -αρνητικά- για την τσέπη του πολίτη, αλλά και τους εργαζομένους του συγκεκριμένου ΟΤΑ: αύξηση δημοτικών φόρων και υποχρεωτικές μετατάξεις.

Το μοναδικό ίσως, σύμφωνα με τους δημάρχους, θετικό στοιχείο του ΜΠΔΣ είναι η ρύθμιση των δανείων για τους δήμους. Σύμφωνα με τη ρύθμιση για τα δάνεια, προβλέπεται τόσο επιμήκυνση των νέων δανείων των (καλλικρατικών) δήμων κατά 8 χρόνια αλλά και επιμήκυνση των παλαιών δανείων των (πρώην καποδιστριακών) δήμων και κοινοτήτων κατά 10 χρόνια. Όσο και περιόδο χάριτος μέχρι τρία χρόνια. Επιπλέον, προκειμένου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των ΟΤΑ και να μπορέσουν να καλύψουν τις λειτουργικές τους δαπάνες, όπως, για παράδειγμα, η μισθοδοσία, δε θα παρακρατηθεί από το Παρακαταθηκών η δόση του περασμένου Σεπτεμβρίου, η οποία θα επιστραφεί σε όλους όσοι το ζητήσουν. Ωστόσο, θα πρέπει μέσα στο 2013 να την πληρώσουν σε 11 μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

Πηγή: aftodioikisi.gr

Σχολιάστε