My Twitter Feed

5 Ιανουαρίου, 2021

ΕΙΔΗΣΕΙΣ.ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ:

ΝΔ: Δυσαρέσκεια στη Βόρ. Ελλάδα -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Δ. Κιλκίς: 50 έκτακτες προσλήψεις -

Τρίτη, 5 Ιανουαρίου, 2021

Ο χρόνος άλλαξε, ο κορονοϊός όχι! -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Επαναξιολογούνται οι διοικητές; -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Παραμένει αναβαθμισμένος -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Καταγγελίες υγειονομικών Κιλκίς -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Εμβολιασμοί στα νοσοκομεία μας -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

ΣΥΡΙΖΑ: Ανησυχία για τα σχολεία -

Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου, 2021

Απογραφη για κοινωνικα επιδοματα

 

Από τον Δήμο Κιλκίς ανακοινώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί απογραφή των δικαιούχων Προνοιακών Επιδομάτων μέσω των ΚΕΠ. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν απογραφεί, δε θα συνεχίσει να λαμβάνει το επίδομα το οποίο ελάμβανε έως σήμερα.

Που θα γίνει η απογραφή:Η απογραφή θα γίνει στα Κ.Ε.Π. κατά την χρονική περίοδο που φαίνεται παρακάτω. Μπορείτε να προσέλθετε σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. ασχέτως με το Δήμο από τους οποίους λαμβάνετε το επίδομα.

Πότε θα γίνει η απογραφή:Η απογραφή θα ξεκινήσει από την 1η Φεβρουαρίου 2012 και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Μαρτίου 2012, ανάλογα με το αρχικό γράμμα του επωνύμου του δικαιούχου.
Η απογραφή των δικαιούχων των οποίων το επώνυμο ξεκινά:
Από Α έως Ι, θα γίνει από 01-02-2012 έως 15-02-2012
Από Κ έως Ο, θα γίνει από 15-02-2012 έως 29-02-2012
Από Π έως Ω, θα γίνει από 01-03-2012 έως 16-03-2012.

Τι έγγραφα χρειάζεται να έχει μαζί του ο δικαιούχος κατά την ημέρα της απογραφής του.
Ο δικαιούχος κατά την προσέλευσή του στα Κ.Ε.Π. για την απογραφή, θα πρέπει να έχει μαζί του υποχρεωτικά και να επιδείξει τα κάτωθι:
1.- Έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητας του δικαιούχου, εναλλακτικά:
Α) Για τους Έλληνες πολίτες είναι υποχρεωτική η επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και για του υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις η ταυτότητα της υπηρεσίας τους.
Β) Για τους Ομογενείς Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς.
Γ) Για τους πολίτες κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαβατήριο εν ισχύ.
Δ) Για τους πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, απαιτείται άδεια διαμονής.
Ε) Για τους Αλλοδαπούς πρόσφυγες στους οποίους έχει αναγνωριστεί η προσφυγική ιδιότητα και έχει χορηγηθεί άσυλο, «Ειδικό Δελτίο ταυτότητας Αλλοδαπού Πολιτικού Φυγάδα» και «Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού».
Στ) Για τους αλλοδαπούς στους οποίους δεν έχει αναγνωρισθεί η προσφυγική ιδιότητα, «Ειδικό Δελτίο υπό ανοχή διαμονής αλλοδαπού που δεν έχει αναγνωρισθεί ως Πρόσφυγας.».
Ζ) Για τους αλλοδαπούς που διαμένουν στην Ελλάδα, Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου ή Άδεια Παραμονής Αλλοδαπού.
2.- Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.)(π.χ. το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος οικ. Έτους 2010 ή 2011, ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ., ή βεβαίωση εργοδότη, αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας, παραστατικό φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, κ.ο.κ.), στο οποίο να αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του δικαιούχου του επιδόματος. Αν δεν διαθέτει Α.Φ.Μ. θα πρέπει να απευθυνθεί στην Δ.Ο.Υ. που υπάγεται για να λάβει απόδοσης Α.Φ.Μ. πριν προσέλθει στο Κ.Ε.Π..
3.- Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει θα του χορηγηθεί από το Κ.Ε.Π. ή από τα γραφεία ΑΜΚΑ των Ασφαλιστικών Φορέων.
4.- Επίδειξη της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου λογαριασμού πληρωμών ή αντίστοιχης κάρτας ή γραφείο ταχυδρομικών επιταγών (ΕΛ.ΤΑ), είτε έγγραφη βεβαίωση του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ όπου να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ. Η επιλογή του ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ γίνεται από τον δικαιούχο.
Ο λογαριασμός στον οποίο θα κατατίθεται το ποσό του επιδόματος μπορεί να είναι:
• Καταθετικός πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΛ.ΤΑ.
• Ατομικός ή κοινός με άλλα πρόσωπα με την προϋπόθεση το πρώτο όνομα στον λογαριασμού να είναι του δικαιούχου του επιδόματος.
5.- Αναγνωριστική απόφαση του Δήμου, σχετικά με τη χορήγηση του επιδόματος (αρχική- εφόσον είναι νέος δικαιούχος, συνέχισης, επανεπιδότησης). Σε περίπτωση που δεν έχει στην κατοχή του, να απευθυνθεί στους Δήμους, από όπου χορηγείται το επίδομα, προκειμένου να λάβει επικυρωμένο αντίγραφο της ή ανάλογη βεβαίωση.
6.- Απόκομμα ταχυδρομικής επιταγής πληρωμής του επιδόματος μέσω ΕΛ.ΤΑ. η οποία εκδόθηκε μέσα στο 2011.
7.- Αν ο δικαιούχος αδυνατεί να προσέλθει στα Κ.Ε.Π. κατά το διάστημα της απογραφής, τότε η καταγραφή του θα γίνει από τρίτο πρόσωπο που τον εκπροσωπεί. Ο εκπρόσωπος του δικαιούχου θα πρέπει οπωσδήποτε να επιδείξει από τα ανωτέρω δικαιολογητικά τα υπό στοιχεία α και γ που αφορούν τον ίδιο για την καταγραφή των στοιχείων του ως εκπροσώπου. Επιπλέον θα επιδείξει Συμβολαιογραφικό Πληρεξούσιο το οποίο να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 6 μηνών ή εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής η οποία να έχει χορηγηθεί κατά το χρονικό διάστημα των προηγούμενων 30 ημερών ή απόφαση Δικαστηρίου για διορισμό του ως νόμιμου εκπροσώπου του δικαιούχου (επίτροπoς ή δικαστικός συμπαραστάτης).
Προκειμένου για ανήλικο η καταγραφή θα γίνει από έναν από τους γονείς του με επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του.Γενικά:1.- Μετά το τέλος της απογραφής, η παροχή θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του λογαριασμού του πιστωτικού ιδρύματος ή των ΕΛ.ΤΑ που θα υποδείξει ο δικαιούχος.
2.- Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος δεν πρέπει να κλείσει τον παλιό λογαριασμό εάν δεν βεβαιωθεί ότι η παροχή κατατίθεται στο νέο.
3.- Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που κατοικούν στον Δήμο Κιλκίς, θα απευθύνονται για πληροφορίες στα ΚΕΠ ή στα γραφεία του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Κιλκίς (Πρόνοια Δήμου Κιλκίς), και στους υπαλλήλους:
α.- Καρυοφύλλης Αλέξανδρος, τηλ. 2341353616
β.- Μυριανίδου Σόνια, τηλ. 2341353603
γ.- Καρατάντση Μαρία, τηλ. 2341353601.
4.- Οι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που κατοικούν στον Δήμο Παιονίας θα απευθύνονται για πληροφορίες στα Κ.Ε.Π. ή
α.- Δημοτική Ενότητα Πολυκάστρου. Υπεύθυνη Υπάλληλος κ. Ιακωβίδου Σοφία, τηλ. 2343022102.
β.- Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας. Υπεύθυνος Υπάλληλος κ. Αρδάλης Γεώργιος, τηλ. 2343050504.
γ.- Δημοτική Ενότητα Ευρωπού. Υπεύθυνη Υπάλληλος κ. Νέσου Χρυσούλα, τηλ. 2343050610.
δ.- Δημοτική Ενότητα Αξιούπολης. Υπεύθυνη Υπάλληλος κ. Μικροπούλου Ελένη, τηλ. 2343031709.
Υπεύθυνη για τα Προνοιακά Προγράμματα του Δήμου Παιονίας είναι:
κ. Γιακουμίδου Έφη – Κοινωνική Λειτουργός.

Σχολιάστε